Er alle løsningene i NEK400 å anse som likestilt? Er alle løsningene i NEK400 å anse som likestilt?

Er alle løsningene i NEK400 å anse som likestilt?

Likestillingsombudet
Likestillingsombudet

I diskusjoner så nevnes det ofte at de ulike beskyttelsestiltakene utkobling, adskillelse og isolert er likestilt. Og dette er folk enige i. 

I diskusjoner så nevnes det ofte at lading for elbil over vanlig stikk er en dårlig løsning, ladestasjon er å foretrekke. Er ikke disse to løsningene likestilt i NEK?

Er alle løsningene i NEK å anse som likestilte? Alle oppfyller jo kravene i FEL, i hvert fall for inneværende periode. 

Re: Er alle løsningene i NEK400 å anse som like...

Re: Er alle løsningene i NEK400 å anse som like...

NEK 400 angir "minimumsløsninger", for å innfri krav i FEL.

I de tilfellene normen angir flere mulige løsninger fremkommer det om disse er sidestilt, eller om en av løsningene er anbefalt fremfor den/de andre.

I eksemplene du bruker sidestiller avsnitt 410.3.3 fire ulike alternativer til beskyttelse mot elektrisk sjokk. I delnorm 722 derimot fremkommer det at det er flere tillatte, alternative løsninger for AC tilkoblingspunkter for privat bruk. Imidlertid fremholdes det i veiledningen til avsnitt 722.55.101.2 at det anbefales å benytte elbilkontakt Type 2. Veiledningen er ment å være retningsgivende (se side 6 i NEK 400:2018).

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor