Norsk Engelsk Svenska Polsk

FEK paragraf 6FEK paragraf 6

FEK paragraf 6

Oliver Bjørnestad
Oliver Bjørnestad

Hei.

Jeg har i en rapport hevdet at rørlegger på en byggeplass har brutt forskriften ved å demontere stikkontaktdeksler og er montert disse. Det som gjør at jeg reagerer er at vedkommende har gjort dette uten avtale med ansvarlig elektroforetak, stikkontaktene er montert sånn at de i nedre kant har toppen på et skap under dekselet (ergo så står dekselet skjevt montert og ligger altså ikke flatt inn mot veggen) og ved ett tilfelle har de i tillegg skåret av 1-2 cm nederst på dekselet fordi baderomsskapet ble montert for høyt. Jeg var i min rapport derfor klar på at dette er inngrep utover hva FEK gir grunnlag for at rørlegger kan gjøre på andres elektriske anlegg, og at den skjeve monteringen av stikkontaktdeksler i tillegg medfører økt serielysbuefare.

Vedkommende mener tydeligvis å ha loven på sin side i dette tilfellet. Hva mener dere?

Saken, sammen med en hel rekke andre forhold vil etter all sannsynlighet havne i rettssystemet ila neste år, men er uansett interessant å høre hva forumleder og evt andre elkontrollører tenker om ufaglærte som tar seg tilrette på andres elektriske anlegg på denne måten. 

Re: FEK paragraf 6

Re: FEK paragraf 6

Dette bør være en enkel sak for retten å ta stilling til.

Rørleggerfirma bryter her FEK (og Internkontrollforskriften). Rørlegger har i utgangspunktet ikke anledning til å utføre noe selvstendig arbeid på elektriske anlegg og utstyr.

Re: FEK paragraf 6

Arne
Arne

Har ikke alle lov til å bytte deksler? 

Mindre arbeider som det står? 

Re: FEK paragraf 6

Oliver Bjørnestad
Oliver Bjørnestad

Dette er snakk om demontering av deksel, montering av møbel der hvor rammen til deksel sto, deretter demontering av deksel slik at nedre kant kolliderer med møbel og deksel blir stående skjevt på. I tillegg ble det ene dekselet modifisert ved å kutte av den nederste cm på stikkontaktdekselet. Da er ikke lengre dette dekselet ihht NEK502:2016.

I tillegg er jobben utført hos kunde uten avtale med ansvarlig elektroforetak på bygget.

Slik jeg tolker Arnesen er dette derfor ikke noe aktuelle rørleggerfirma på noen som helst måte har lov å foreta seg.

Re: FEK paragraf 6

Arne
Arne

Etter FEK så ville jeg trodd at de kan skru av og på deksler. At de kan gjøre alt som en ufaglært har lov til å gjøre. 

Å modifisere deksel har har de så klart ikke lov til.

Jeg sier ikke at jeg ikke mener at dette ikke er lov. Han har så klart ikke lov å endre på ting som er deres eiendom eller kundens eiendom, uten å ha klarert det. Anlegget er vel deres, frem til kunden overtar det. Men her spurte du etter FEK. 

Re: FEK paragraf 6

Re: FEK paragraf 6

Er vel ikke nødvendig å gjøre ting så vanskelige?

Men for all del; veiledningen til FEK § 6 beskriver bl.a. at ufaglærte selvstendig kan skifte dekklokk for stikkontakter. Dette er nok imidlertid ment for eier av anlegg (først og fremst boligeiere).

Rørlegger har uansett gått langt utover dette iht. trådstarterts beskrivelse, og det er utgangspunktet for mitt forrige svar.

Iht. veiledning til FEL § 9 er byggherre eier i utførelsesfasen av et anlegg. Rørlegger har ikke adgang til å gjøre noe på det elektriske anlegget uten avtale med elektrovirksomhet og byggherre.

Re: FEK paragraf 6

Arne
Arne

Når et blir rettsak så blir nok ting vanskelige. Da vil jeg tro at dette punktet blir tatt opp av motparten, at ufaglærte kan utføre bytte av deksler.

De andre punktene er jeg helt enige i. 

Re: FEK paragraf 6

Re: FEK paragraf 6

Når man skal svare på spørsmål, som her fra trådstarter, må man svare ut ifra alle gitte opplysninger :-).
Med bakgrunn i det er åpningen for ufaglærte til å bytte stikkontaktdeksler, i FEK § 6, lite relevant.
Dette vil som nevnt gjelde for eier/eiers representant. Og uansett kan ikke andre fag gjøre endringer på et elektrisk anlegg uten etter avtale med utførende elektrovirksomhet, som skal gå god for installasjonen ved erklæring om samsvar.

Jussen får advokatene ta seg av.

Re: FEK paragraf 6

Bobb
Bobb

A kappe dekselet er uakseptabelt. Her trenger du ikke engang lete etter forskrifter eller lover. Her kan du enkelt få et skriv/bekreftelse fra produsenten om at stikkontakten ikke skal taes i bruk når den er avkappet 1-2 cm

Re: FEK paragraf 6

JHS
JHS

Jeg ville sagt at du har rett i dine antakelser.

Når jeg har vært på kontroller har jeg prøvd å unngå å plassere skyld. Dette skal også fremkomme i dokumentasjonen vedrørende kontroll eller evt. takst og går på punktet uavhengighet.

Det å plassere skyld blir en sak mellom byggeier/beboer og eventuelle andre parter.

Din oppgave er strengt tatt å bekrefte at anlegg er i sikker i bruk, montert og brukt i henhold til forskriftens krav. Videre skal man dokumentere det som ikke er i henhold til forskriften og det som anses som risikomomenter ved installasjonen.

Så lenge du forholder deg til dette vil du ikke ta noen part, og det blir dermed lettere å bruke rapporten i en sak.

Eventuelt kan man bruke setninger som "vurderes som utført av ufaglært", "utført av 3. part i forbindelse med annet arbeid".

Min mening er at det rette å gjøre her er å ta kontakt med DLE og få disse til å følge opp dette videre.

Ser du etter et profesjonelt opplæringskurs? Vi gir deg en rekke muligheter.
Tilbudet vårt inkluderer e-læring, webinar og klasserom kurs. Alltid dedikert til sikkerhet.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Trainor.no

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor