FSE kursFSE kurs

FSE kurs

Petter
Petter

Ser at man kan ta FSE kurs via trainor sine sider.
Det står følgende:
"Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om årlig teoretisk oppdatering i FSE inkl. førstehjelp, med unntak av hjerte-lunge-redning (HLR). Det er viktig at du i tillegg til denne teoretiske gjennomgangen i førstehjelp får øvelse i HLR (munn- til munn og hjertekompresjon). Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring jf. veiledning til §7 i FSE."

Det står at det er viktig med øvelse i HLR og at det ikke skal være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring. Betyr det at jeg i tillegg til dette online kurset må kunne dokumentere at jeg har hatt fysisk opplæring i HLR innen de 12 siste måneder for at FSE kurset skal være fullstendig, eller er det kun en anbefalning?

Re: FSE kurs

PG
PG

Ja det er ett krav

Re: FSE kurs

Re: FSE kurs

PG har rett. FSE § 7 stiller krav til førstehjelpsberedskap, og praktisk øvelse i HLR inngår som en helt avgjørende del i denne.

Re: FSE kurs

Elektriker
Elektriker

Er det krav at installatøren tar FSE kurs?

Re: FSE kurs

Re: FSE kurs

Faglig ansvarlig bør selvfølgelig delta på FSE-opplæringen i virksomheten.

Vedkommende må ha gode kunnskaper om forskriften, samt sammenhengen med egen internkontroll (relatert til relevante instrukser, rutiner og prosedyrer) definert i IK-forskriften § 5. Det er derfor helt naturlig å delta på FSE-opplæringen for å fange opp eventuelle avvik mellom IK og praksis blant montørene.

Det er ikke noe myndighetskrav som beskriver at faglig ansvarlig må delta på FSE-opplæring. Det er krav til opplæring for alle som kan bli utsatt for elektrisk fare i jobbsammenheng.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor