Fagbrev GR L. Installasjon av bolig til sønnFagbrev GR L. Installasjon av bolig til sønn

Fagbrev GR L. Installasjon av bolig til sønn

Asle
Asle

Hei, jeg har fagbrev grL, kan jeg da utføre installasjon i min sønns bolig og min fars bolig?

Re: Fagbrev GR L. Installasjon av bolig til sønn

Re: Fagbrev GR L. Installasjon av bolig til sønn

Nei, dette er ikke tillatt. Du kan bare ta ansvaret for dette i boligen du selv bor.

I Elsikkerhet nr. 84 står følgende avklaring (om FEK § 7 fjerde ledd med veiledning):
I paragrafens tredje ledd oppstilles krav til den som kan være faglig ansvarlig for arbeid knyttet til elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig. Dette er personer som oppfyller kravene i første ledd og som har kompetanse som dekker lavspenning bygningsinstallasjoner. Disse kan også bygge og vedlikeholde elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig, jf § 6 tredje ledd. Dessuten vil person med relevant fagbrev og tre års praksis fra bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg kunne være faglig ansvarlig for arbeid knyttet til elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig. Det forutsettes at vedkommendes kompetanse dekker lavspenning bygningsinstallasjoner. For å utføre arbeidet må vedkommende dessuten oppfylle kravene i § 6 første ledd. I praksis vil denne adgangen i hovedsak begrense seg til personer med fagbrev som elektriker.

Re: Fagbrev GR L. Installasjon av bolig til sønn

Stig
Stig
Sitat
Asle skrev:

Hei, jeg har fagbrev grL, kan jeg da utføre installasjon i min sønns bolig og min fars bolig?

Du må være juridisk eier av boligen, ikke nok med å bo der.

Re: Fagbrev GR L. Installasjon av bolig til sønn

Re: Fagbrev GR L. Installasjon av bolig til sønn

Det er riktig :-).

Re: Fagbrev GR L. Installasjon av bolig til sønn

Elektro
Elektro

Du glemmer ellraftingeniører med 3 års relevant erfaring:)

Re: Fagbrev GR L. Installasjon av bolig til sønn

Re: Fagbrev GR L. Installasjon av bolig til sønn

Dette er referert til i mitt utdrag fra Elsikkerhet nr. 84 (personer som tilfredsstiller krav i FEK § 7 første ledd).

Jeg har imidlertid ikke uthevet dette i svaret mitt siden trådstarter er elektriker.

Re: Fagbrev GR L. Installasjon av bolig til sønn

Jacob
Jacob

Hvis du jobber som elektriker så er nok det rimeligste å få hjelp av din installatør/arbeidsgiver.

For som Hans Olav sier, det er lite du kan gjøre utenom hjemme eller på hytta alene. 

Jobbe i Trainor?

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor