Fagopplæring av voksne arbeidstakereFagopplæring av voksne arbeidstakere

Fagopplæring av voksne arbeidstakere

Vi får ofte spørsmål om hva en fagarbeider trenger av praksis for å gå fra et fagbrev til et annet.

Et eksempel overgang fra elektriker til energimontør

Det er Forskrift til opplæringsloven som beskriver hvilke krav som gjelder for godskriving av tidligere gjennomgått opplæring og praksis, se §§ 11-8 til 11-15. I § 11-15 står det at den enkelte fylkeskommune kan fravike fra forskriften i særlige tilfelle.
Den korteste praksistiden vil oppnås som lærling, for de med fagbrev som elektriker må de ofte dokumentere 18 måneders praksis, mens en lærekandidat/praksiskandidat må gå vesentlig lengre i lære. 

Det er fagopplæringsseksjonen i den enkelte fylkeskommune som godskriver tidligere gjennomgått opplæring og praksis. Siden fylkeskommunen i henhold til § 11-15 i Forskrift til opplæringsloven kan gi dispensasjon fra godskrivingsreglene, er det hit henvendelser vedrørende nødvendig tilleggspraksis må rettes.

Fagopplæringskontor hjelper alle bedrifter og lærlinger med spørsmål knyttet til opplæring i bedrift. Fylkeskommunene har ansvar for all videregående opplæring i Norge. 

Oversikt over disse finner du her:

https://utdanning.no/tema/hjelp_og_veiledning/fagopplaeringskontorene

Praksiskandidat
Dersom du har mye arbeidserfaring, men mangler papirer på kunnskapene dine, kan du likevel få fagbrev eller svennebrev.

En praksiskandidat er en voksen som har yrkespraksis, men som mangler den nødvendige teoridelen for å få fag-/svennebrev. Som praksiskandidat er du fritatt for kravet om bestått i fellesfag for å kunne ta fag- eller svenneprøve.

En praksiskandidat er en privatist i yrkesfag.

Husk å ta med deg alle relevant papirer. Vitnemål, CV, kursbevis og praksisbevis (originaldokumenter)

Re: Fagopplæring av voksne arbeidstakere

Re: Fagopplæring av voksne arbeidstakere

Fint med en oversikt over dette :-).

Re: Fagopplæring av voksne arbeidstakere

Per Ove Holmberg
Per Ove Holmberg

Hei,

Er det blitt strenger krav til praksistid fra elektriker til energimontør siden dette ble skrevet?

Re: Fagopplæring av voksne arbeidstakere

Så vidt meg bekjent er det ikke det, men jeg vil at du kontakter fagopplæringskontoret for nærmere info.

Re: Fagopplæring av voksne arbeidstakere

Martin
Martin

Hei.

Jeg er energimontør med læretid og 4mnd praksis som energimontør før jeg fant ut at jeg ville ta fagbrev som elektriker. Har nå jobbet 1år og 2mnd som elektriker og har bestått eksamen i elektrikerfaget. Jeg har idag henvist meg til fylkeskommunen for å få de nødvendige papirene i orden slik at en oppmeldig til fagprøve skulle være klart «på dagen». Da fikk jeg en kontrabeskjed og et slag i tryne fra tidligere informasjon om at en MÅ meldes inn som praksiskandidat og dermed blir «læretiden» på totalt 68mnd. Det vil da si at jeg som allerede har jobbet 3 år i samme fagområdet må gå like lenge som en fersk liten gutt som kommer direkte ut fra skolebenken og må ta 2,5 års læretid, i min fylkeskommune eksisterer ikke denne 18mnds perioden. Finnes det en paragraf eller noe å henvise til fylkeskommunen slik at jeg kun trenger å dokumentere 18mnd praksis? 

Re: Fagopplæring av voksne arbeidstakere

Re: Fagopplæring av voksne arbeidstakere

Det er utdanningsavdelingen hos den enkelte fylkeskommune som avgjør. Grunnlaget er Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

DSB forsøkte seg på en avklaring om overgang mellom elektrofagene for noen år siden, men dette måtte de trekke tilbake. Avklaringen finner du på side 18 i Elsikkerhet nr. 70, se her; https://www.dsb.no/globalassets/d...het-els/elsikkerhet-magasinet/70.pdf.

I Elsikkerhet nr. 74 står følgende fra side 14; https://www.dsb.no/globalassets/d...het-els/elsikkerhet-magasinet/74.pdf.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor