Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Hva trigger krav til samsvarserklæring

Dette er en gammel forumtråd. Innholdet kan være utdatert.

Hva trigger krav til samsvarserklæring

Joar Øverland
Joar Øverland

FEL sier at en endring på det elektriske anlegget trigger krav til samsvarserklæring.

Vi har en diskusjon gående på når en installatør SKAL levere samsvarserklæring.

Forskjellige scenarioer:

1. Bytte av en stikkontakt til lik type.

2. Bytte av ledere på en kurs til lik type og diameter. Evt hele ledningsnett fra 2,5 til 2,5 av en eller annen snodig grunn....

3. Bytte av vern i sikringsskap til samme sikringsstørrelse (16A til 16A, men annen type sikring)

Og hva er praksis blant installatører når de er og utfører et stykke arbeid i et hus som evt ikke krever samsvarserklæring?

Gir ingen indikasjon på hva vi tror for ikke å lede spm.....

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

FEL
FEL

Syns da du svarte på spørsmålet selv jeg.

Du skal levere samsvarserklæring når du benytter deg av FEL (og dermed NEK 400). Slik jeg ser det så er det ikke krav til dette ved eldre forskrifter. Men som oftest så bruker vi ikke bare eldre forskrifter. 

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

Joar Øverland
Joar Øverland

Litt usikker på om eg skjønner hva du mener....

Det eg lurer på er hva som defineres som en endring. FEL sier samsvarserklæring skal lages når man gjør en endring på eksisterende eller lager nytt el-anlegg (sånn ca)

Å bytte en stikkontakt som er knust, er det en endring på eksisterende anlegg? Bytte en Elko RS16 med en Elko RS16 stikkontakt. 

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

Jr
Jr

Fel paragraf 12 sier blant annet endring. Dette betyr uten tvil ALT av arbeid som foregår på et lavspenningsanlegg skal dokumenteres med erklæring om samsvar. I en samsvarserklæring skal man dokumentere hvilken norm og forskrift som er lagt til grunn. Det kan være Rødboka før 1988, FEB 88, FEB 91 eller FEL med blandt annet Nek 400 som tilfredstillende sikkerhetsnivå.
I det man skrur på det elektriske anlegget gjør man en endring, enten via tiltrekningsmoment eller på annen måte. Det eneste man ikke må samsvare for er "mindre arbeider" for kommer fram av FEK paragraf 6.

Hvis det dere skriver ikke behøver samsvarserklæring, kan hvem som helst utføre oppdraget uten å være registrert el-virksomhet... sånt blir det brann av.. 

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

FEL
FEL

Alt er endring ja.

Står ikke noen plass at man slipper unna om jobben er liten.

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

Joar Øverland
Joar Øverland

Takk for svar.

Hvorfor brukes ordet endring når det så åpnebart kan misforstås? For det er da ikke selvsagt at det er en endring, selv om dere sier det som om det er helt åpenbart.

Noen som har en link som underbygger dette? Kan være greit å ha noe håndfast mer enn "en på internett" :)

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

jr
jr

Vent på svar fra forumsleder.. Evt kontakt DSB for avklaring. 

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

FEL
FEL

Folk kan misforstå alt man vil. Hadde det vært bedre om det sto "enhver endring"?

Jeg føler ikke at vi trenger å vise til noen plass hvor det står at det er slik. Det er mer at det er ingen plass at det står at man kan unnlate å skrive samsvarserklæringen på mindre jobber.

Kravet er at man skal skrive samsvar med FEL, for å bekrefte at man oppfyller sikkerheten i forskriften. Min mening er derfor at om man ikke følger FEL, så trenger man ikke samsvarserklæring. På eldre anlegg bruker man eldre forskrifter.

Det er vanlig å skrive samsvarserklæring og føre opp eldre forskrift. Men ser ikke at det faktisk er et krav.

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

Jr
Jr

SIkkerhetsnivået på endringen i installasjonen følger Elsikkerhet 78. Dokumentasjon følger gjeldende/ nyeste forskrift.

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

Joar Øverland
Joar Øverland

Helt 100% inneforstått med at en endring i ordets rette forstand skal dokumenteres. 
Spørsmålet går på hva som defineres som en endring. Og det vil eg gjerne ha noe håndfast på. Å referere til nok en tekst som omtaler en endring hjelper ikke. 

Har sendt mail til DsB, men det vil nok ta litt tid å få et svar fra de.

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

FEL
FEL

Hva som står på en side til NELFO har lite å si. Det som står i forskrift og Elsikkerhet gjelder.

Ser ikke at det står at dokumentasjon skal følge nyeste  norm/forskrift, i Elsikkerhet nr 78.

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

RH
RH

Flott om du kan legge ut svaret mår det kommer Joar!

er enig med deg, endring blir feil ord om de 2 andre her er rett. 

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

Saksbehandler
Saksbehandler

Har alltid tolket det slik at bytte av likt mot likt ikke er en endring, det er vedlikehold, og det er da forrige samsvar som gjelder. Endrer man f.eks. til annen type utstyr så må det gis samsvar på at det du leverer er innenfor.

Hvis ikke bør jo lovteksten endres til "ved all inngripen" eller deromkring...

Personlig mener jeg at det utstedes alt for mange samsvarserklæringer på ting det egentlig ikke kreves på

Men blir interessant å høre et evt svar med mindre det fremstår tåkete det også.

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

JHS
JHS

I FEL §12 står det at det skal forligge en samsvarserklæring før et nytt anlegg tas i bruk.

Slik jeg tolker det:
Samsvarserklæring skal være tilgjengelig på elektriske anlegg.
Dersom samsvarserklæring er tilgjengelig og du bytter LIKT MOT LIKT (ikke legger til funksjoner eller utvider kurser) er det ikke endret forutsetninger for sikkerheten i anlegget og jeg mener da at orginal samsvarserklæring skal være dekkende.

Men, dersom du legger til funksjoner eller utvider kurser mener jeg det stilles krav til oppdatert samsvarserklæring dersom forutsetningene er endret.

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

Jr
Jr

Mulig jeg misforstår, men en samsvarserklæring er et verdidokument både for kunden for å vite at installasjonen er utført lovlig, og en ansvarsfraskrivelse for installatør for alt han ikke står ansvarlig for. Hvis dere ikke leverer denne etter en endring likt mot likt, hvem er da juridisk ansvarlig for arbeidet som er utført? 

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

Er helt enig i siste innlegg fra Jr.

Mange i bransjen glemmer at erklæring om samsvar er viktig for å fraskrive seg alt man ikke tar ansvar for.
Hvis det brenner hos Hansen, og Elektrikkeren AS er siste virksomhet som har utført et arbeid der, kan det være helt avgjørende med en erklæring om samsvar som tydelig beskriver hva som er gjort / hva som ikke er gjort.

Forøvrig skal det, når relevant, også skrives samsvar med eldre forskrifter.
5 sikre er ikke noe NELFO har "suget av eget bryst". DSB "velsignet" 5 sikre i brev til NELFO av 17.12.2007. Og beskriver at DLE vil benytte 5 sikre i sin oppfølging av bransjen.

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

Thams
Thams

Følger forumsleder . Skal inneholde hva som er utført og evnt. hva som ikke er utført hvis man har prøvd å veilede kunde. Dessverre ser man at samsvarserklæring i mange tilfeller er mangelfullt utført. På enkle jobber kan man legge teksten inn på regningen. 

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

Joar Øverland
Joar Øverland

Takk for svar Hans Olav.

Finnes det noen veiledning fra dsb el som viser dette?

Hva med om installatør utfører arbeid som huseier selv kunne utført? Altså såkalt småelektrisk arbeid....

Hvis eier selv gjør det, ingen krav, men hvis installatør utfører slikt arbeid så leveres det med samsvarserklæring?

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

FEL
FEL

Hvor står det at man skal skrive samsvar mot eldre forskrifter?

Ja det er vanlig. Men hvor står det at man må gjøre det ?

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

HHR
HHR
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Er helt enig i siste innlegg fra Jr.

Mange i bransjen glemmer at erklæring om samsvar er viktig for å fraskrive seg alt man ikke tar ansvar for.
Hvis det brenner hos Hansen, og Elektrikkeren AS er siste virksomhet som har utført et arbeid der, kan det være helt avgjørende med en erklæring om samsvar som tydelig beskriver hva som er gjort / hva som ikke er gjort.

Forøvrig skal det, når relevant, også skrives samsvar med eldre forskrifter.
5 sikre er ikke noe NELFO har "suget av eget bryst". DSB "velsignet" 5 sikre i brev til NELFO av 17.12.2007. Og beskriver at DLE vil benytte 5 sikre i sin oppfølging av bransjen.

Jeg mener at man alltid skal levere en risikovurdering samt en sluttkontroll hvor det står akkurat hva som er gjort og de valg som er tatt, altså en godt dokumentert ordre. Men ikke en samsvarserklæring når man kun har byttet ut en knust Elko 1090 med en ny Elko 1090, det er jo ikke gjort en jobb det skal leveres noe samsvar for.

Det som bransjen også glemmer -i alt for mange tilfeller -er at 5 sikre kun er en minimumsdokumentasjon på en boliginstallasjon, men det brukes jo "overalt" og veldig ofte i god tro.

Samsvarserklæringen isolert sett kan jo brukes for alt, men "5 sikre" gir ikke god nok underlagsinformasjon for å vurdere om samsvarserklæringen er riktig på f.eks. en landbruks eller næringsinstallasjon. Så hva er da samsvarserklæringen egentlig verdt i slike tilfeller ? Man kan jo ikke etterprøve denne via underlag fra 5 sikre...

5 sikre inneholder heller ikke valg av arbeidsmetode (med mindre det finnes en fersk versjon jeg ikke har fått med meg), hvilket er høyst betenkelig iom at det er et krav

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

Jr
Jr

En risikovurdering skal benyttes om man skal bytte en stikk i bolig eller utføre en stor industri/ landbruksinstallasjon. Forskjellen  på skjemaene er jo selvsagt omfang. Dette skjemaet er en del av planlegging av anlegget. Det du snakker om i valg av arbeidsmetoder og sikkerhet rundt FSE er ikke relevant for kunden å få. Det er en intern risikovurdering som gjøres av faglig ansvarlig og Ansvarlig for arbeid avhengig av omfang som en del av bedriftens interkontrollsystem.

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

HHR
HHR
Sitat
Jr skrev:

En risikovurdering skal benyttes om man skal bytte en stikk i bolig eller utføre en stor industri/ landbruksinstallasjon. Forskjellen  på skjemaene er jo selvsagt omfang. Dette skjemaet er en del av planlegging av anlegget. Det du snakker om i valg av arbeidsmetoder og sikkerhet rundt FSE er ikke relevant for kunden å få. Det er en intern risikovurdering som gjøres av faglig ansvarlig og Ansvarlig for arbeid avhengig av omfang som en del av bedriftens interkontrollsystem.

Tror nok de færreste har et ekstra skjema utenfor 5 sikre hvor de tar valg av arbeidsmetode på hver jobb, og det skal jo defineres på hver jobb. Det er ikke noe man kan ha stående ferdig i internkontrollen. Men det var en digresjon når vi først snakket om 5 sikre

Hva kunden mottar og ikke av dette er forsåvidt irrelevant. Men kunde må få et godt ordredokument hvor det er beskrevet hva som er gjort. Og det er ikke automatisk en samsvarserklæring.

Man leverer jo heller ikke en samsvarserklæring om man feilsøker på et anlegg, selv om man underveis foretar diverse frakoblinger rent mekanisk. Man har en sluttkontroll som kvalitetssikrer at ting er montert på plass, tiltrekt korrekt osv. Men det krever ikke en samsvarserklæring. 

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

Jr
Jr

Ja det ble en liten digresjon, men FSE på arbeid kan like gjerne foregå via en SJA. Uansett krav til vurdering, ikke nødvendigvis skriftlig. Jeg må innrømme at jeg ikke forstår hvorfor man skal droppe samsvar selv om kun feilsøking. Det tar da 30 sekunder å fylle ut, og er det eneste dokumentet som er påkrevd å ta vare på. Og det gjengir hva man har gjort og hvem som har gjort det.

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

RH
RH
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Er helt enig i siste innlegg fra Jr.

Mange i bransjen glemmer at erklæring om samsvar er viktig for å fraskrive seg alt man ikke tar ansvar for.
Hvis det brenner hos Hansen, og Elektrikkeren AS er siste virksomhet som har utført et arbeid der, kan det være helt avgjørende med en erklæring om samsvar som tydelig beskriver hva som er gjort / hva som ikke er gjort.

Forøvrig skal det, når relevant, også skrives samsvar med eldre forskrifter.
5 sikre er ikke noe NELFO har "suget av eget bryst". DSB "velsignet" 5 sikre i brev til NELFO av 17.12.2007. Og beskriver at DLE vil benytte 5 sikre i sin oppfølging av bransjen.

Fint med slike diskusjoner. dette er jo ett viktig punkt, om denne konklusjonen er endelig, bør vel teksten i døpes om til noe ala det Saksbehandler Skriver lenger oppe?

Dette for å unngå feiltolkning. 

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

HHR
HHR

Ja dette er en viktig diskusjon, helt enig, fordi det meste som gjelder bruk av 5 sikre i dag går på "gammel vane" eller "føre var"; fyll inn alt så er man sikker. Da blir ikke dokumentasjon særlig mye verdt mener jeg.

Det er også ren bingolotto hvilken tekst som faktisk havner på samsvarserklæringen til slutt, fordi det veldig ofte ligger i hendene på montøren som ikke vet viktigheten av å redde rumpa si, samt flere datasystemer som ikke konsekvent oppdaterer dokumentasjonen med sist innsendte ordretekst. Dette printes da kanskje ut av en kontormedarbeider som har fått stempel med signatur fra installatøren.

Resultatet er at man pøser ut samsvarserklæringer med teksten "Div inst" (for å sette det på spissen) og man har gjort både seg selv og bedriften en bjørnetjeneste... Da er det bedre å levere samsvarserklæring der det SKAL leveres, og at denne inneholder så detaljert og korrekt beskrivelse som mulig. Bedriften bør ikke være interessert i å strø om seg med samsvarserklæringer på jobber hvor dette ikke er nødvendig, men på de jobber hvor dette er reelt.

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

Joar Øverland
Joar Øverland

Blir interessant hva DsB sier om saken.

Er det slik at man kan forvente svar på denne eller andre siden av 2020? Pleier de svare relativt raskt?

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

Når / om du får et svar er ikke godt å si (har selv sendt flere spørsmål som det aldri har kommet svar på).

Til FEL: Det står ikke noe sted at man skal skrive samsvar med tidligere forskrifter, men min tilnærming er at det alltid skal skrives erklæring om samsvar for alt arbeid utført hos tredjepart. Gjøres det endringer i samsvar med krav i tidligere forskrifter (FEA / FEB 88 eller FEB 91) må det ut i fra dette resonnementet skrives samsvar med aktuell forskrift.

Til HHR: 5 sikre tilfredsstiller kun krav gitt i FEL § 12, og kun for standard boliger.
Hvis bransjen bruker verktøyet 5 sikre feil, så er det ikke verktøyet det er noe feil med.

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

HHR
HHR
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Når / om du får et svar er ikke godt å si (har selv sendt flere spørsmål som det aldri har kommet svar på).

Til FEL: Det står ikke noe sted at man skal skrive samsvar med tidligere forskrifter, men min tilnærming er at det alltid skal skrives erklæring om samsvar for alt arbeid utført hos tredjepart. Gjøres det endringer i samsvar med krav i tidligere forskrifter (FEA / FEB 88 eller FEB 91) må det ut i fra dette resonnementet skrives samsvar med aktuell forskrift.

Til HHR: 5 sikre tilfredsstiller kun krav gitt i FEL § 12, og kun for standard boliger.
Hvis bransjen bruker verktøyet 5 sikre feil, så er det ikke verktøyet det er noe feil med.

Det kan jo diskuteres, hvis verktøyet 5 sikre blir brukt feil av et flertall installatører så er vel spørsmålet kanskje hvorfor dette problemet egentlig har oppstått. Man har i mange år nå blitt indokterinert med at 5 sikre er løsningen på bransjens dokumentasjonsproblem, men bransjen har i realiteten fortsatt et stort dokumentasjonsproblem fordi det er null fokus på verktøy til alle de andre jobbene. 5 sikre er implementert som eneste alternativ overalt og brukes dermed av de fleste til det meste, bransjen har blitt litt snøblind.

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

Du må selvfølgelig få mene at bransjen har blitt indoktrinert, og er "snøblind". Dette er etter min mening veldig generaliserende, og jeg erfarer at mange har et meget bevisst forhold til begrensningene i 5 sikre - for standard boligdokumentasjon.

At deler av bransjen ikke forstår (ikke vil forstå?) begrensningene i 5 sikre er det opp til DLE / DSB å ta tak i.

Kanskje vi kan være enig i at vi er uenige om dette, og la saken ligge til det eventuelt kommer en avklaring fra DSB. Uansett: Den enkelte virksomhet må følge FEL § 12 og del 6 i NEK 400. Dette medfører tillegg til 5 sikre for mer omfattende / mer komplekse installasjoner enn "standard boliger".

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

HHR
HHR

Vi er enige om det ja, hvis poenget er å konkludere uenig eller ikke. En god diskusjon på dokumentasjon blir aldri en diskusjon for mye, mener jeg iallefall. Det må også være takhøyde her inne for å komme med kritiske innspill på ting som er definert som en bransjestandard, selv om det har opphav fra NELFO.

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

Jan
Jan

Jeg må si meg enig med forumleder. En skal skrive ut en samsvarserklæring uansett når en har "skrudd" på et elektriskanlegg. Det fordi at dette skal være en garanti til kunden at det er riktig utført,og for å vise kunden at bransjen er seriøs og påtar seg ansvaret vis noe skulle bli feil. Da vil bransjen skape tillit hos kundene og vise at det er bare autoriserte virksomheter som kan "skru" på elektriske anlegg.

Håper at DSB kan ha en sånn holdning til samsvarserklæringer.

Har lest et notat fra 2001, fra Produkt- og Elektrisitetstilsynet (PEL) der det står:

Det skal utstedes samsvarserklæring på alle nye anlegg og alle endringer. Det vil si en endring helt ned til for eksempel utvidelse med en stikkontakt og noen meter kabel. Det er bare når en defekt del/komponent/utstyr i et anlegg skiftes ut med en lik del/komponent/utstyr at man ikke behøver å utstede ny samsvarserklæring, fordi anlegget i slike tilfeller ikke er endret.

Håper at installatører i dag kan vise sin seriøsitet med å lage en samsvarserklæring uansett hva de gjør hos en kunde. Med dagens dataverktøy så skulle det ikke være mye arbeid å få til.

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

Joar Øverland
Joar Øverland

Se der ja..... 

Det er jo til dags dato det mest håndfaste som er presentert her i tråden.

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

Jr
Jr
Sitat
Joar Øverland skrev:

Se der ja..... 

Det er jo til dags dato det mest håndfaste som er presentert her i tråden.

Går utifra du var ironisk nå.. ettersom et notat fra et til tilsyn ikke relevant.

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

Joar Øverland
Joar Øverland

Ja eg tviler ikke. Og ironien blir jo enda større av at Nelfo svarer på denne måten på dette spørsmålet.

Fortsatt uten at det overhodet er relevant.

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

Jr
Jr

Ja igrunn like lite relevans med NELFO, ser den.. Dessverre er forskriftene og ikke minst NEK 400 som vi må forholde oss til utrolig vanskelig formulert og  innehar for mange muligheter for tolkning. Hadde de vært tydelig, og umulig å misforstå hadde vi ikke trengt hverken slike forum som dette eller Elsikkerhetsbladene som skal rydde opp i DSB sitt rotete lovverk.

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

Joar Øverland
Joar Øverland

En ting er jo et forum...

Ingenting av det som er kommet frem i denne tråden så langt er noe annet enn tolkninger. At det ikke finnes noen som helst soleklar avklaring på dette fra de som i dette tilfellet er relevante syns eg er litt snodig?

Og når man finner slike svar som dette på sider fra NELFO som må sies at burde vite bedre så viser igrunn det at problemet er reelt.

https://nelfo.no/Temaer/Elsikkerh...Erklaring-om-samsvar/Omfang/Grensen/

Hvem er det som er relevante egentlig? PEL som ligger under DSB var jo helt irrelevante. 

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

Jan
Jan

DSB het PEL i 2001. Ingen vet hva DSB heter om noen år. Staten elsker jo å omorganisere.

Det eneste som er regler er FEL som er laget romslig slik at det skal være rom for tolkinger. Vis en leser FEL § 9 hvor det står:

Enhver som prosjekterer, utfører, endrer eller foretar vedlikehold av anlegg, er ansvarlig for at arbeidet som foretas er i samsvar med forskriftens krav.

Så er det opp til hver enkelt å tolke hvordan en oppfyller kravet. 5-sikre er laget og godkjent av DSB som en metode for å oppfylle kravene til dokumentasjon. Og en må hele tiden vurdere hva som er riktig dokumentasjon på hva som er utført.

Som privat kunde ville jeg ha krevd en samsvarserklæring av elektrikeren hver gang det ble skrudd på mitt anlegg, slik at jeg kunne svart på kvitt plassere ansvaret.

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

Joar Øverland
Joar Øverland

Den siste setningen der er tommel opp i mine øyne!

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

HHR
HHR

Det er da uansett ingen som nekter noen å utstede samsvarserklæring om du så bare er inne å bytter sikringpatron hos fru Hansen, det er bare å utstede i vildens sky, opp til hver enkelt det.

Men trådstarter spør hva som trigger dette ihht regelverk... så langt er nok notatet fra PEL (som siteres) det mest håndfaste i denne tråden selv om det ikke har noen juridisk kraft såklart.

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

Jan
Jan
Sitat
HHR skrev:

Det er da uansett ingen som nekter noen å utstede samsvarserklæring om du så bare er inne å bytter sikringpatron hos fru Hansen, det er bare å utstede i vildens sky, opp til hver enkelt det.

Men trådstarter spør hva som trigger dette ihht regelverk... så langt er nok notatet fra PEL (som siteres) det mest håndfaste i denne tråden selv om det ikke har noen juridisk kraft såklart.

Nettopp. Det er ikke krav til hva som trigger en utstedelse av samsvar, bare vurderinger. I veiledningen til FEL § 12 så står det at det kan være nok å rette på eksisterende dokumentasjon og at det er en vurdering hva som er tilstrekkelig.

Men en har uansett ifølge FEL § 9 ansvar. 

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

HHR
HHR

Da er kanskje den mest seriøse den som faktisk utsteder en samsvarserklæring basert på slike vurderinger, og ikke utsteder disse over en lav sko

Det er ikke meningen å hause opp, men synes dette er en meget interessant diskusjon som vi helt sikkert har nytte av mange av oss :)

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

Elektrobert
Elektrobert
Sitat
Jan skrev:

Jeg må si meg enig med forumleder. En skal skrive ut en samsvarserklæring uansett når en har "skrudd" på et elektriskanlegg. Det fordi at dette skal være en garanti til kunden at det er riktig utført,og for å vise kunden at bransjen er seriøs og påtar seg ansvaret vis noe skulle bli feil. Da vil bransjen skape tillit hos kundene og vise at det er bare autoriserte virksomheter som kan "skru" på elektriske anlegg.

Håper at DSB kan ha en sånn holdning til samsvarserklæringer.

Har lest et notat fra 2001, fra Produkt- og Elektrisitetstilsynet (PEL) der det står:

Det skal utstedes samsvarserklæring på alle nye anlegg og alle endringer. Det vil si en endring helt ned til for eksempel utvidelse med en stikkontakt og noen meter kabel. Det er bare når en defekt del/komponent/utstyr i et anlegg skiftes ut med en lik del/komponent/utstyr at man ikke behøver å utstede ny samsvarserklæring, fordi anlegget i slike tilfeller ikke er endret.

Håper at installatører i dag kan vise sin seriøsitet med å lage en samsvarserklæring uansett hva de gjør hos en kunde. Med dagens dataverktøy så skulle det ikke være mye arbeid å få til.

I forhold til denne teksten: "Det er bare når en defekt del/komponent/utstyr i et anlegg skiftes ut med en lik del/komponent/utstyr at man ikke behøver å utstede ny samsvarserklæring, fordi anlegget i slike tilfeller ikke er endret." og med grunnlag i Elsikkerhet 78 (og for øvrig Elsikkerhet nr 62 som sier det samme) der slik type arbeid er definert som "Vedlikehold av eksisterende anlegg", vil dette etter mitt syn også omfatte ombygging av sikringsskap fra gamle skrusikringer til oppgradering til dagens regelverk.

At en slik jobb med å bytte ut all innmaten i sikringsskapet ikke skal utløse krav om erklæring om samsvar iht. FEL§12, synes jeg høres tvilsomt ut.

Er det noen som mener at en slik jobb ikke vil utløse krav om utstedelse av samsvarserklæring?

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

Joar Øverland
Joar Øverland

Bytte all innmat til nøyaktig innhold?

Søkt tilfelle. Da vil eg spørre hvorfor?

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

Det eneste som er juridisk bindende i forhold til utstedelse av erklæring om samsvar er krav gitt i FEL.

Utover dette er det opp til den enkelte å gjøre sine egne vurderinger.
Min vurdering gir som nevnt følgende resultat: Levere erklæring om samsvar for alt arbeid utført hos kunder (tredjepart), for blant annet å ha ryggen fri hvis det oppstår uenighet om hva som er utført. 

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

Elektrobert
Elektrobert
Sitat
Joar Øverland skrev:

Bytte all innmat til nøyaktig innhold?

Søkt tilfelle. Da vil eg spørre hvorfor?

Hmm, det var ikke det jeg mente.

Mulig jeg var uklar. Her er hva jeg mente:

I Elsikkerhet står følgende:

3.1 vedlikehold av eksisterende anlegg

beskrivelse:

• Utskifting av en eller flere komponenter i eksisterende anlegg uten at dette

medfører endringer i plassering eller egenskaper til utstyrsenhet, kabellengder,

vern og lignende.

Jeg tolker dette til å bety at dersom vi bytter 10A patronsikringer med 10A jordfeilautomat, vil dette arbeidet være dekket av pkt. 3.1

Ingen av de andre typer arbeid Elsikkerhet definerer her, er mere dekkende i forhold til et slikt type arbeid (3.2 - 3.5)

SÅ: Dersom utbytting av all "innmat" i sikringsskapet til nytt utstyr, defineres som: "vedlikehold av eksisterende anlegg"

og

Jeg kan ikke forstå annet enn at  dette som beskrives her, også vil være "Vedlikehold av elektrisk anlegg": "Det er bare når en defekt del/komponent/utstyr i et anlegg skiftes ut med en lik del/komponent/utstyr at man ikke behøver å utstede ny samsvarserklæring, fordi anlegget i slike tilfeller ikke er endret."

-så betyr det at vi ikke behøver utstede samsvarserklæring ved utbytting av all "innmaten" i et sikringsskap.

Poenget mitt er at jeg tror vi må utstede samsvarserklæring også ved "vedlikehold av elektrisk arbeid" og at grensen for når vi trenger/ikke trenger utstede, ikke går på begrepet "vedlikehold av elektrisk anlegg" som jeg får inntrykk av at noen mente lengre oppe i denne tråden...

Hvor denne grensen for når vi må utstede samsvarserklæring går, er jeg fortsatt like usikker på :-(

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

Joar Øverland
Joar Øverland

Det er nå ihvertfall en endring I ordets rette forstand å bytte fra en type til en annen type sikring.

Karakteristikker og alt endrer seg jo da.

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

Kan ikke se at det er nødvendig å diskutere dette videre.

- Alle må forholde seg til FEL.

- De som ønsker det kan forholde seg til notatet fra 2001, fra Produkt- og Elektrisitetstilsynet (PEL) der det står (regner med at dette fortsatt er DSB sitt syn på saken):

Det skal utstedes samsvarserklæring på alle nye anlegg og alle endringer. Det vil si en endring helt ned til for eksempel utvidelse med en stikkontakt og noen meter kabel. Det er bare når en defekt del/komponent/utstyr i et anlegg skiftes ut med en lik del/komponent/utstyr at man ikke behøver å utstede ny samsvarserklæring, fordi anlegget i slike tilfeller ikke er endret.

- Man kan velge å følge mitt råd: Samsvarserklæring for alle jobber.

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

Joar Øverland
Joar Øverland

De svarte gitt:mail fra dsb. 

Produkt og eltilsynet (nå DSB) tolket ditt spørsmål i 2001 som følger (forskriften er fra 1998.):

 (Fikk et bilde så må skrive teksten i bildet inn manuelt) 

Det skal utstedes samsvarserklæring på alle nye anlegg og alle endringer. Dvs endring helt ned til f.eks en utvidelse med en stikkontakt og noen meter kabel. Det er bare når en defekt del/komponent/utstyr i et elektrisk anlegg skiftes ut med en lik del/komponent/utstyr at man ikke behøver å utstede ny samsvarserklæring, fordi anlegget i slike tilfeller ikke er endret. 

Konklusjonen er at utskifting av kontakt og kabel i som del av vedlikehold ikke medfører krav om samsvarserklæring.

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

Re: Hva trigger krav til samsvarserklæring

Takk for tilbakemelding Joar.

Svaret fra DSB var som forventa.
Om man uansett alltid skal skrive samsvarserklæring (også for vedlikehold, med bytte av likt mot likt), som jeg har begrunnet mitt syn for tidligere i denne tråden, er helt opp til den enkelte å vurdere.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor