IK2pmin i fordeling i forhold til på en kursIK2pmin i fordeling i forhold til på en kurs

IK2pmin i fordeling i forhold til på en kurs

herman
herman

Mulig dette er et dumt spørsmål, men holder på med fagprøve så det får være lov :)

På plassen jeg jobber, har E-verket oppgitt at ved fordelingen er det en Ikmin på 3,42KA. Dette er greit nok, men når jeg måler med eurotester på en ny kurs jeg har lagt opp på ca 2*3M med 2,5mm2 får jeg et resultat på 4,74KA. Når dette er regnet om til Ikmin får jeg et resultat på 3,6KA (4,74KA*0.76=3,6KA). Dette er vel egentlig bare et resultat basert på motstanden i kabelen, men skal jeg i dette tilfellet oppgi ikmin som det tallet jeg har i fordelingen siden det er mindre en det jeg måler på kursen? 

Er klar over at dette ikke har så mye å bety i dette tilfellet, men hva om målt ik2pmin ut fra sikringen hadde vært 2KA, mens ikmin i fordelingen hadde vært 200A?

Re: IK2pmin i fordeling i forhold til på en kurs

esmokra
esmokra

Min oppfatning er:

Du skal oppgi nettselskap sine verdiar, og berekna utifra dei.

De er beregna utifra driftsforhold i deira nett.

Dei kan mata samme installasjon fra forskjellige plassar. Dei legg då til grunn dårligaste betingelsar.

Det du skal vera obs på er viss du målar lavare verdiar enn dei dei har oppgitt.

Då tar du kontakt med nettselskap.

Sjekk kva for eit måleområde ditt måleinstrument har. Noen har kansje bare inntil 2kA. 

Beste oppskrift er å bruke oppgitt verdi, beregne lengste kurs og verifisere denne med måleinstrument i enden på kursen.

Re: IK2pmin i fordeling i forhold til på en kurs

Re: IK2pmin i fordeling i forhold til på en kurs

Jeg er enig med esmokra, og gjengir også svar fra ø i annen tråd i forumet:

Verdier fra netteier er gitt med sikkerhetsmargin: Ikmin oppgis noe lavere enn reell (målt) verdi, mens Ikmaks oppgis som noe høyere enn reell (målt) verdi.

Oppgitte verdier fra netteier skal benyttes, men ved store avvik er det naturlig å avklare dette med netteieren.

Re: IK2pmin i fordeling i forhold til på en kurs

JHS
JHS

Eurotester måler ikke nøyaktig i det måleområdet, så resultatet er nok noe høyere enn det du måler.

For å måle over grenseverdiene til eurotesteren må det benyttes kortslutningsadapter for å få en nøyaktig måling.

Men, du har jo strengt tatt verifisert utkobling ved minste feilstrøm så lenge du måler riktig i forhold til nettsystem og aktuell feilsløyfe :)

Re: IK2pmin i fordeling i forhold til på en kurs

Eirik
Eirik
Sitat
JHS skrev:

Eurotester måler ikke nøyaktig i det måleområdet, så resultatet er nok noe høyere enn det du måler.

For å måle over grenseverdiene til eurotesteren må det benyttes kortslutningsadapter for å få en nøyaktig måling.

Men, du har jo strengt tatt verifisert utkobling ved minste feilstrøm så lenge du måler riktig i forhold til nettsystem og aktuell feilsløyfe :)

Ved måling av Ikmin vil heller ikkje apparatet ta høgde for kva trafo klarer å levere ved kortslutning, men kun teoretisk straumtrekk utifrå impedans i viklingar, kablar og koplingar.

F eks ved måling nær trafo og ved stor dimensjon på stikkledning kan apparat vise >10kA sjølv om trafoen (fluksen?) kun klarar å levere 6kA.

Re: IK2pmin i fordeling i forhold til på en kurs

JHS
JHS

Eirik, hva mener du er den rette måten å komme frem til kortslutningsytelse?

En ren beregning er jo en mer teoretisk fremstilling av kortslutningsytelse, og gir varierte resultater alt hvilke verdier man legger inn (trenger ikke nødvendigvis å få oppgitt korrekt data fra e-verk, som vi ihvertfall her i området har flere tilfeller av).

Det finnes lite informasjon om dette rundt om, så mer informasjon er ikke å forakte

Re: IK2pmin i fordeling i forhold til på en kurs

Re: IK2pmin i fordeling i forhold til på en kurs

Helt greit å måle, og gi tilbakemelding til netteier om oppgitt verdi er langt unna målt verdi.

Imidlertid, som utgangspunkt benyttes dimensjonerende verdi oppgitt av netteier.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor