Innglasset verdanda og installasjon 230V ITInnglasset verdanda og installasjon 230V IT

Innglasset verdanda og installasjon 230V IT

REG
REG

Hei,

I et borettslag ble det for noen år siden bygd ut innglasset veranda på eksisterende veranda.

I praksis innebærer dette at veranda ble bygd utover og skyvevinduer ble installert, noe som gjorde arealet ca dobbelt så stort(3x4m). Dette borettslaget ble bygd på 70-tallet, den elektriske installasjonen i aktuell leilighet ble delvis oppgradert ifbm ombygging kjøkken. Nærliggende rom stue har ikke gjennomgått oppgradering og har fortsatt ujordede stikkontakter. Sikringsskapet ble oppgradert og har i dag xdigital jordfeilautomater for alle kurser inn i leiligheten. Innglasset veranda har dør inn i stue. Ved installasjon av fastmontert lys i tak, via påvegg bryter i veranda, ble det også satt opp en ujordet stikk ved dør i innglasset veranda, med strøm for både lys og stikk hentet fra ujordet stikk i stue. Gulvet er belagt med vinylbelegg, det finnes 2 støttestag av metall som holder veranda oppe, ca 2 meter fra ujordet stikk, profiler med skyvevinduer er av lakkert aluminium.
Ved el-kontroll utført av lokalt elektrofirma ble det pålagt å utbedre ujordet stikk i innglasset veranda, da dette firma ikke anser innglasset veranda som en del av stue, men som et nytt rom/påbygg.

Dette løser seg selvsagt veldig enkelt ved å fjerne ny stikk, da det vil innebære en større kostnad å få lagt opp separat ny kabel fra sikringsskapet, gjennom flere betongvegger, åpent forlagt.
Spørsmålet er: har elektrofirmaet rett i sitt pålegg om å kreve jordet stikkontakt i denne saken?

Om stikkontakt fjernes, kan jo eier fortsatt benytte elektriske apparater på veranda via skjøteledning, plugget i stikkontakt i stue, og en er like langt.

Re: Innglasset verdanda og installasjon 230V IT

Elektro
Elektro

Ja de har rett. Klar sak dette. 

Løsningen er å enten fjerne stikkontakten, eller få inn en jordet stikkontakt. Man trekker da om ledningene i eksisterende rør. Trenger ikke legge ny kabel åpent forlagt.

At en kunde omgår regelverk ved å bruke skjøteledning er uheldig. Ditt argument der er dårlig syns jeg. Kunden bør forstå at det er en dårlig løsning. Stikk bør endres til jording. 

Re: Innglasset verdanda og installasjon 230V IT

Jens
Jens

Hvis metallstøtter har jordpotensial, eller kan få jordpotensial må stikk være jordet, eventuelt kan du benytte f eks euro-plugg-stikkontakt. 

Hvis metallkonstruksjon ikke kan oppnå jordpotensial kan du argumentere for at stikk ikke er montert i ledende omgivelser, og trenger derfor ikke jording.

Re: Innglasset verdanda og installasjon 230V IT

SIndre
SIndre

Mål ståldeler mot jord.

Re: Innglasset verdanda og installasjon 230V IT

Frank Bentzen
Frank Bentzen

NEK400:2018 Avsnitt 200.4 (Annen ledende del)
For 230V IT og for 230V/400V TN vil verdien for R tilsvare 10kΩ.

Er resistansen 10kΩ eller høyere er den ikke pr. definisjon annen ledende del.

Re: Innglasset verdanda og installasjon 230V IT

Elektro
Elektro

Dette er et nytt rom. Da bruker vi nye regler og da legger vi med jord. 

Så har du en stor usikkerhet som de andre nevner, med ledende omgivelser. 

Re: Innglasset verdanda og installasjon 230V IT

Power
Power
Sitat
Elektro skrev:

Dette er et nytt rom. Da bruker vi nye regler og da legger vi med jord. 

Så har du en stor usikkerhet som de andre nevner, med ledende omgivelser. 

Så bastant er det ikke, her har eier også mulighet til å legge opp til lokal utjevningsforbindelse fra evt jordet stikk og annen utsatt del (metallkonstuksjon og alu-rammer der vinduer er) eller å bytte standard påvegg dobbel uten jord, til påvegg eurostikk-løsning.

Re: Innglasset verdanda og installasjon 230V IT

REG
REG

Diskuterte situasjonen med DLE i dag samt installatør i bedrift, og her er det mer enn en mulig løsning. Dette er også hovedgrunn til at firma som utførte internkontrollen ble "duellert" på dette pålegget om utbedring da de gjemte seg bak en enkelt løsning som en installatør hadde bestemt og det var å følge denne eller fjern stikkontakten.

DLE kunne dog fortelle at påvegg jordet stikk kunne beholdes dersom en kunne dokumentere at løsningen ikke utgjorde fare, med måleresultater mot jord. Alternativt bytte om til eurostikk. 

Alle er nok enige i at ny jordforbindelse fra sikringsskap og ut til ny jordet stikk i innglasset veranda er den beste løsningen. Men dette innebærer for eier en ekstra kostnad med enten ny åpen forlagt kabel eller åpning av 4-5 innfelt punkt, inntrekking av PE fra sikringsskap. Mulighet for ekstra inntekt for elektrofirma ja, men unødvendig for eier. 

Tror nok mange eiere rundt om det ganske land har måttet lagt ut mange unødvendige kroner fordi utførende faggruppe ikke har forstått hvordan en skal benytte normer og forskrifter. 

Har konferert med eier og løsningen blir å bytte dobbel påvegg ujordet til eurostikk. 

Re: Innglasset verdanda og installasjon 230V IT

Re: Innglasset verdanda og installasjon 230V IT

Enig i at dobbelisolert (Euro) utførelse av stikkontakt er beste løsning her.

Ujordet lokal utjevningsforbindelse er forøvrig ikke tillatt, ref. avsnitt 410.3.6 i NEK 400:2018.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor