Installere i eget hus. Samboer står som eierInstallere i eget hus. Samboer står som eier

Installere i eget hus. Samboer står som eier

Elektro
Elektro

Jeg har nylig flyttet inn hos ny kjæreste.
Og vi planlegger å pusse opp litt. Når det kommer til det elektriske så ble jeg brått litt usikker på om jeg egentlig har lov til dette og kan fylle ut dokumentasjon på det.

Hun eier huset, men jeg har registrert det som min bolig.
Dette oppfyller kanskje ikke kvalifikasjonsforskriftens krav rundt det å installere i "egen bolig eller fritidsbolig"?

Eller gjør det det?
Må jeg være eier/deleier av anlegget?
Jeg innehar fagbrevet som elektriker på mitt 14. år nå.

Re: Installere i eget hus. Samboer står som eier

Elektro
Elektro

Overskriften var litt selvmotsigende ser jeg.
Installere i egen bolig, var en bedre definisjon

Re: Installere i eget hus. Samboer står som eier

Tony
Tony

Du må være eier av anlegget. Det holder å være deleier da forskriftene tar høyde for at elektrikere også deler eierskap ned partner.

Det var i hvertfall ikke noe problem på DLE kontrollen her og arbeidet mitt.

Re: Installere i eget hus. Samboer står som eier

Re: Installere i eget hus. Samboer står som eier

FEK § 7 fjerde ledd definerer kun arbeid i "egen bolig og fritidsbolig".
Veiledningen avklarer slik: "Med egen bolig menes der vedkommende har sin faste bopel".

Jeg har imidlertid forstått dette slik som Tony; at man som minimum må være deleier.
Blir kanskje litt søkt å kjøpe seg inn som deleier med f.eks. 1 % eierskap :-).

Er nok lurest å avklare med lokalt eltilsyn hvordan de "håndhever" dette.

Re: Installere i eget hus. Samboer står som eier

Lærling
Lærling

Hvor mye i eget anlegg kan en elektriker gjøre? Finnes det noen begrensninger?

Re: Installere i eget hus. Samboer står som eier

Frode
Frode
Sitat
Lærling skrev:

Hvor mye i eget anlegg kan en elektriker gjøre? Finnes det noen begrensninger?

Like mye som en installatør kunne gjort om du skulle hyret vedkommende til arbeidet.
Hele veien fra tamp av installasjon til grensesnittet til netteier.

Re: Installere i eget hus. Samboer står som eier

Re: Installere i eget hus. Samboer står som eier

Frode har rett, ref. FEK § 7 (og Elsikkerhet nr. 84).

Re: Installere i eget hus. Samboer står som eier

Arve
Arve

Husk at dette gjelder sterkstrøm! 

Re: Installere i eget hus. Samboer står som eier

Re: Installere i eget hus. Samboer står som eier

For EKOM-installasjoner er det Nkom som gir autorisasjon.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor