Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Komfyrvakt

Komfyrvakt

huseier
huseier

Når kom det generelle kravet om komfyrvakt i boliger?

Re: Komfyrvakt

Re: Komfyrvakt

Dette ble innført med NEK 400:2010, som ble innført fra 1/7-10.

Det er imidlertid alltid overgangsregler når ny norm innføres, slik at anlegg prosjektert etter NEK 400:2006 (hvor det ikke var krav til komfyrvakt) kunne gjennomføres innen utgangen av 2011.

Re: Komfyrvakt

Nilsi
Nilsi
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Dette ble innført med NEK 400:2010, som ble innført fra 1/7-10.

Det er imidlertid alltid overgangsregler når ny norm innføres, slik at anlegg prosjektert etter NEK 400:2006 (hvor det ikke var krav til komfyrvakt) kunne gjennomføres innen utgangen av 2011.

Du mener vel utgangen av 2010?

Re: Komfyrvakt

Re: Komfyrvakt
Sitat
Nilsi skrev:

Du mener vel utgangen av 2010?

Nei, det rette er 1. juli 2011. :-)

Følgende overgangsregler ble gitt i Elsikkerhet 77.
Overgangsregler
NEK 400: 2010 vil innebære endring av praksis på vesentlige punkter. Som hovedregel innfører derfor DSB følgende overgangsordninger:
• NEK 400:2010 er gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra og med 1. juli 2010.
NEK 400:2006 kan også benyttes for prosjektering frem til 1. januar 2011.
Installasjoner prosjektert i henhold til NEK 400:2006 må ferdigstilles innen 1. juli 2011. Det må kunne dokumenteres at anlegg er prosjektert og ferdigstilt i henhold til de tidsrammer som er gitt over. I praksis gjøres dette ved at den som prosjekterer og den som utfører angir dette i «erklæring om samsvar med sikkerhetskravene i fel» som skal følge anlegget. Tilsynsmyndigheten vil kunne kreve at dokumentasjon er tilgjengelig for gjennomsyn.
For store prosjekter, som strekker seg over flere år, kan det innebære en sikkerhetsrisiko å gjennomføre deler av anlegget etter gammel norm og andre deler etter ny norm. Det vil da være aktuelt å søke DSB om dispensasjon fra de generelle kravene om å benytte gjeldende norm i henhold til angitte overgangsregler.
Revidert norm forutsetter tilgjengelighet på nytt installasjonsutstyr. DSB vil følge utviklingen nøye og vurdere situasjonen fortløpende i forhold til overgangsreglene

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor