Krav til avstand til eksternt gjerde i fri luftsanlegg over 145 kVKrav til avstand til eksternt gjerde i fri luftsanlegg over 145 kV

Krav til avstand til eksternt gjerde i fri luftsanlegg over 145 kV

Murli
Murli

I FEF § 4-5 er det krav til avstand fra ekstern gjerde til spenningsførende deler på N+2,5 m.

Hvis en har en jordslutter påmontert støtteisolatorer og denne åpnes i horisontal retning mot gjerdet, hvordan forholder en seg til kravet da?

Skal en måle avstand fra spissen av jordslutteren til gjerdet eller fra spenningsførende del på isolator til gjerde?

Hvis en ser på figur 2 i NEK440 vil jordslutteren komme innenfor skraverte området for "område uten spenningsatte deler og isolaterer". Siden jordslutteren ikke er spenningsatt i normal drift, blir jeg usikker på hvordan kravet i FEF gjelder for overnevnte problemstilling.

Re: Krav til avstand til eksternt gjerde i fri...

Re: Krav til avstand til eksternt gjerde i fri...

Det avgjørende er om jordslutteren regnes som en spenningsførende del, og du konkluderer selv med at den ikke er spenningssatt i normal drift.

Min vurdering er at kravet til avstand fra eksternt gjerde til spenningsførende deler på N + 2,5 meter, i veiledningen til FEF § 4-5, ikke er relevant for omtalte jordslutter.

Er du i tvil må eventuell fare avklares ved en risikovurdering.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor