Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Krav til isolasjonsmotstand

Krav til isolasjonsmotstand

VB
VB

Hei,

Casen er, etter kontroll ombord i diverse mindre fiskefartøy/oppdretts katamaraner har det kommet endel pålegg angående isolasjons motstand på 24V anlegget. 

-Kontrollør 1 sier det skal megges med 250V og at 1 Mohm minimum isolasjons motstand 

-Kontrollør 2 sier 50V holder og har godkjent verdier ned til 3-4 kOhm.

Er det noen som kan gi meg et svar på hva som stemmer, gjerne henvis til regelverk :) 

Re: Krav til isolasjonsmotstand

Re: Krav til isolasjonsmotstand

Krav til isolasjonsmotstand avhenger av hvilket regelverk som gjelder for installasjonen. Slike pålegg skal begrunnes med avvik relatert til aktuell paragraf i forskrift. Dessuten gjelder minimumsverdier for isolasjonsresistans med utstyr frakoblet.

For anlegg i henhold til fel/NEK 400 gjelder Tabell 6A i NEK 400:2018.

Isolasjonsresistansen for den elektriske installasjonen Isolasjonsresistansen skal måles mellom spenningsførende ledere og beskyttelseslederen forbundet til jordingssystemet. For disse målingene kan de spenningsførende lederne være sammenkoblet. I praksis kan det være nødvendig å utføre denne målingen under montasje før tilkobling av utstyret.

Hvor en kurs inneholder utstyr som kan påvirke måleresultatet eller som kan bli ødelagt, skal målingen kun utføres mellom sammenkoblete faseledere og jord.

Isolasjonsresistansen, målt med de prøvespenninger som er angitt i Tabell 6A, anses å være tilfredsstillende hvis hovedfordelingen og hver hovedkurs prøvet separat, med alle forbrukerkurser tilkoblet men med alle apparater frakoblet, har en isolasjonsresistans som er ≥ de tilsvarende verdiene angitt i Tabell 6A.

Tabell 6A – Minimumsverdier for isolasjonsresistans
For spenninger inntil 50 volt skal det benyttes prøvespenning på 250 eller 500 V avhengig av hvilken beskyttelsesmetode mot elektrisk sjokk som er benyttet. For SELV og PELV gjelder 250 volt, mens 500 volt skal benyttes ved FELV. Krav til minste isolasjonsresistans er da henholdsvis 0,5 og 1,0 MΩ. 

Re: Krav til isolasjonsmotstand

VB
VB
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Krav til isolasjonsmotstand avhenger av hvilket regelverk som gjelder for installasjonen. Slike pålegg skal begrunnes med avvik relatert til aktuell paragraf i forskrift. Dessuten gjelder minimumsverdier for isolasjonsresistans med utstyr frakoblet.

For anlegg i henhold til fel/NEK 400 gjelder Tabell 6A i NEK 400:2018.

Isolasjonsresistansen for den elektriske installasjonen Isolasjonsresistansen skal måles mellom spenningsførende ledere og beskyttelseslederen forbundet til jordingssystemet. For disse målingene kan de spenningsførende lederne være sammenkoblet. I praksis kan det være nødvendig å utføre denne målingen under montasje før tilkobling av utstyret.

Hvor en kurs inneholder utstyr som kan påvirke måleresultatet eller som kan bli ødelagt, skal målingen kun utføres mellom sammenkoblete faseledere og jord.

Isolasjonsresistansen, målt med de prøvespenninger som er angitt i Tabell 6A, anses å være tilfredsstillende hvis hovedfordelingen og hver hovedkurs prøvet separat, med alle forbrukerkurser tilkoblet men med alle apparater frakoblet, har en isolasjonsresistans som er ≥ de tilsvarende verdiene angitt i Tabell 6A.

Tabell 6A – Minimumsverdier for isolasjonsresistans
For spenninger inntil 50 volt skal det benyttes prøvespenning på 250 eller 500 V avhengig av hvilken beskyttelsesmetode mot elektrisk sjokk som er benyttet. For SELV og PELV gjelder 250 volt, mens 500 volt skal benyttes ved FELV. Krav til minste isolasjonsresistans er da henholdsvis 0,5 og 1,0 MΩ. 

Takker for kjapt svar, 

Forstår jeg deg rett, så holder det ikke å megge med 50V på 24V fordelingen ombord i en båt under 15 meter?

og 0,5Mohm vil være "godkjent" ? 

Re: Krav til isolasjonsmotstand

Re: Krav til isolasjonsmotstand
Sitat
VB skrev:

Takker for kjapt svar, 

Forstår jeg deg rett, så holder det ikke å megge med 50V på 24V fordelingen ombord i en båt under 15 meter?

og 0,5Mohm vil være "godkjent" ? 

Som nevnt avhenger krav til isolasjonsmotstand av hvilket regelverk det vises til i avviket fra kontrollør.

I utgangspunktet gjelder Forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde, og i § 23 her; https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-11-22-1404, står det følgende:

(1) Fartøy med største lengde 6 til 15 meter bygget etter 1. januar 1992 med elektriske anlegg med spenning inntil 50 V skal oppfylle kravene i Nordisk Båt Standard (1990) Y11 om elektriske anlegg.

(2) Fartøy med største lengde 6 til 15 meter bygget før 1. januar 1992 med elektriske anlegg med spenning inntil 50 V skal være i henhold til regelverket som gjaldt ved byggetidspunktet.

(3) Fartøy med største lengde 6 til 15 meter bygget mellom 1. januar 1992 og 2002 med elektrisk anlegg med spenning over 50 V skal tilfredsstille kravene fastsatt i den nå opphevede forskrift 1. mars 1990 nr. 125 for elektriske anlegg – Maritime installasjoner.

(4) Fartøy med største lengde 6 til 15 meter bygget etter 1. januar 2002 med elektrisk anlegg med spenning over 50 V skal tilfredsstille kravene fastsatt i forskrift 4. desember 2001 nr. 1450 om maritime elektriske anlegg utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Nordisk Båt Standard (1990) Y11 om elektriske anlegg finner du her; https://www.dsb.no/globalassets/d...rd-for-yrkesbater-under-15-meter.pdf, men det står ingenting der om isolasjonsmotstand.

Re: Krav til isolasjonsmotstand

Vb
Vb
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Som nevnt avhenger krav til isolasjonsmotstand av hvilket regelverk det vises til i avviket fra kontrollør.

I utgangspunktet gjelder Forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde, og i § 23 her; https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-11-22-1404, står det følgende:

(1) Fartøy med største lengde 6 til 15 meter bygget etter 1. januar 1992 med elektriske anlegg med spenning inntil 50 V skal oppfylle kravene i Nordisk Båt Standard (1990) Y11 om elektriske anlegg.

(2) Fartøy med største lengde 6 til 15 meter bygget før 1. januar 1992 med elektriske anlegg med spenning inntil 50 V skal være i henhold til regelverket som gjaldt ved byggetidspunktet.

(3) Fartøy med største lengde 6 til 15 meter bygget mellom 1. januar 1992 og 2002 med elektrisk anlegg med spenning over 50 V skal tilfredsstille kravene fastsatt i den nå opphevede forskrift 1. mars 1990 nr. 125 for elektriske anlegg – Maritime installasjoner.

(4) Fartøy med største lengde 6 til 15 meter bygget etter 1. januar 2002 med elektrisk anlegg med spenning over 50 V skal tilfredsstille kravene fastsatt i forskrift 4. desember 2001 nr. 1450 om maritime elektriske anlegg utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Nordisk Båt Standard (1990) Y11 om elektriske anlegg finner du her; https://www.dsb.no/globalassets/d...rd-for-yrkesbater-under-15-meter.pdf, men det står ingenting der om isolasjonsmotstand.

Har også lett i nordisk båtstandard og kom frem til det samme, det står ingenting om isolasjonsmotstand. 

Båtene det er snakk om er bygget etter 2002. 

Det skal vise seg å være vanskelig å finne noe helt konkret svar på "hvordan måles og hva er kravet til isolasjonsmotstand på 24V" 

Re: Krav til isolasjonsmotstand

Re: Krav til isolasjonsmotstand
Sitat
Vb skrev:

Har også lett i nordisk båtstandard og kom frem til det samme, det står ingenting om isolasjonsmotstand. 

Båtene det er snakk om er bygget etter 2002. 

Det skal vise seg å være vanskelig å finne noe helt konkret svar på "hvordan måles og hva er kravet til isolasjonsmotstand på 24V" 

Beklager at jeg gjentar meg selv, men i mitt hode er det helt avgjørende at kontrollør beskriver hvilket regelverk som hjemler aktuelle avvik.

Re: Krav til isolasjonsmotstand

Vb
Vb
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Beklager at jeg gjentar meg selv, men i mitt hode er det helt avgjørende at kontrollør beskriver hvilket regelverk som hjemler aktuelle avvik.

Skal etterspørre hvilke regelverk kontrollør føler.

Så er spørsmålet, er det riktig regelverk kontrolløren følger.. 

Takk for svar :) 

Re: Krav til isolasjonsmotstand

Re: Krav til isolasjonsmotstand
Sitat
Vb skrev:

Skal etterspørre hvilke regelverk kontrollør føler.

Så er spørsmålet, er det riktig regelverk kontrolløren følger.. 

Takk for svar :) 

Jeg kan i tillegg nevne at det for kontroll utført i henhold til NEK 405-10 kan være føringer for hvordan måling av isolasjonsresistans skal utføres (jeg har ikke tilgang til denne normen dessverre); https://www.standard.no/no/Nettbu...roduktpresentasjon/?ProductID=955184.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor