Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Kunder som legger varmekabler selv

Dette er en arkivert forumtråd. Hvis du har spørsmål om temaet må du opprette en ny forumtråd.

Kunder som legger varmekabler selv

Installatør P
Installatør P

Har kunden lov til å legge varmekabler selv og har vi lov til å nekte å tilkoble varmekabler hvis de sier de har fulgt leggeanvisningen til leverandøren? Noen løsninger leveres med skilletrafo og støpsel, men det er ikke disse jeg tenker på. Jeg tenker på varmefolier og kabler som selges fra Flisekompaniet, byggmakker o.l. I leggeanvisningen til Heatcom står det at det skal tilkobles av installatør, men det er ikke presisert hvem som kan utføre selve installasjonen.

Det står som et av punktene at "Installasjon av varmekabler skal skje i henhold til NEK400". En vanlig person har vel ikke anledning til å utføre en installasjon i henhold til NEK400 og i såfall skal det utstedes en samsvarserklæring for arbeidet iht del 6 av autorisert installatør...?

Det jeg er på utkikk etter er et klart punkt i NEK400, FEK e.l. som sier bestemt at dette SKAL utføres av autorisert installatør. Dette må i tillegg overstyre en eventuell leggeanvisning utarbeidet av utstyrsleverandør hvor det står at de kan gjøre det selv.

Re: Kunder som legger varmekabler selv

Elektro
Elektro

Dette er en elektrisk installasjon og kvalifikasjonskravene er beskrevet i FKE. En installatør har aldri lov å tilkople en installasjon som er utført av ufaglærte, da dette er forskriftsstridig. Og skal vi utstede en samasvarerklæring skal installasjonen være utført av en montør som er ansatt i virksomheten og som følger dens IK system.

Re: Kunder som legger varmekabler selv

MA
MA

I FEK er en åpning for at ufaglærte som er direkte oppfulgt kan gjøre elektriske arbeider, dette er utdypet i Elsikkerhet 84 med et konkret eksempel fra en spørsmålsstilling vedrørende om snekker kan legge skjult anlegg. Mange vil her mene at denne teksten i Elsikkerhet 84 kun gjelder røranlegg pga. det er dette eksemplet det vises til, men slik jeg tolker kan man også iht. FEK gjøre visse andre type elektriske arbeider som ufaglært med direkte oppfølging og at fagperson fra el virksomhet sjekker før lukking / støping og at det er prosjektert av el ansvarlig ikke kunden selv osv. Så ingen regel uten unntak elektro:  

Elsikkerhet 84 tekst:

I fjerde ledd (FEK)  omtales bruk av ufaglærte til bygging og vedlikehold av elektriske anlegg. Kravet er at de skal bli direkte fulgt opp av en person som oppfyller kravene i paragrafens første ledd. I denne forbindelse har det blitt reist spørsmål om en snekker kan legge skjult røranlegg til en bygningsinstallasjon eller at anleggseier selv kan gjøre dette. Snekkeren/eieren vil i tilfelle være å betrakte som hjelpearbeider og må følges opp som det. Prosjektering av røranlegget, valg av type og dimensjoner må gjøres av faglig ansvarlig og han må kontrollere røranlegget før dette kles inn. Kravet om direkte oppfølging kan imidlertid fravikes så lenge vedkommende gis nødvendige instruksjoner i forkant og at arbeidet kontrolleres før røranlegget tildekkes.

Re: Kunder som legger varmekabler selv

Re: Kunder som legger varmekabler selv

Det blir i praksis opp til den enkelte installatør/virksomhet å vurdere hvor mye ufaglærte kan utføre, og hvor tett oppfølging de må ha. Installatøren plikter å sørge for at de arbeidene han samsvarserklærer er godt elsikkerhetsmessig ivaretatt.

Re: Kunder som legger varmekabler selv

Elektro
Elektro

Ufaglærte betyr også lærlinger og hjelpearbeidere.

Re: Kunder som legger varmekabler selv

Re: Kunder som legger varmekabler selv

DSB har tidligere (gjentatt i Elsikkerhet nr. 84) kommet med avklaringer på hva lærlinger (og hjelpearbeidere) har lov til å utføre alene, og at de ikke skal jobbe selvstendig.

Re: Kunder som legger varmekabler selv

Jørn
Jørn

Jeg klarer ikke å telle på fingrene antall ganger jeg har hørt folk si at de gjorde det og det og fikk elektriker til å "godkjenne" det. Holdningen jeg møter blant ufaglærte er at dette er helt ok. Noen ganger peker de stolt bort på en installasjon som er tydelig jalla.
Selv synes jeg det høres veldig sketchy ut. Ingen elektriker har lov til dette og ingen seriøs installatør ville gjort det heller. (Selv om de selvsagt i en gråsone kan holde på slik.)

Og til installatører som holder på slik. Vær strengere og få eget firma til å gjøre jobben eller snu i døra.

Mine 2 øre.

Re: Kunder som legger varmekabler selv

JHS
JHS

Det høres jo ut som om dere da ikke har oppfylt krav om at dette skal prosjekteres og dokumenteres av godkjent elektriker

"Prosjektering av røranlegget, valg av type og dimensjoner må gjøres av faglig ansvarlig og han må kontrollere røranlegget før dette kles inn. Kravet om direkte oppfølging kan imidlertid fravikes så lenge vedkommende gis nødvendige instruksjoner i forkant og at arbeidet kontrolleres før røranlegget tildekkes."

Jørn, det finnes nok mange useriøse aktører på markedet.

Det er også skremmende er at dette er "greit" dersom installatør kjenner vedkommende og da kan fylle ut riktig dokumentasjon.

Har kommet over noen av disse, men hva skal man gjøre?
DLE kontrollerer jo bare om papirer er riktig utfyllt.

Kontroll fra DLE overser ofte større farer og mangler med anlegg da det ikke settes av nok tid til kontroll.
De fleste kunder er jo av den oppfatning at når DLE har vært på kontroll er anlegget "godkjent" uten feil og mangler dersom det ikke påpekes noe

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor