Lov å installere i egen bolig?Lov å installere i egen bolig?

Lov å installere i egen bolig?

Automatiker
Automatiker
Hei,

Er jeg som automatiker kvalifisert til å installere i egen bolig?

Har jeg lov å installere hos nær familie (evt hvem)? Setter pris på utfyllende svar da dette har vært en omfattende diskusjon i nabolaget :-)

Re:Lov å installere i egen bolig?

Forumleder
Forumleder
Frem til 1. juli i år hadde en automatiker lov til å installere i egen bolig, i henhold til kvalifikasjonsforskriften, FKE, samt avklaring i Elsikkerhet nr. 63 (se dsb.no).

Fra 1. juli ble FKE erstatta av ny forskrift, FEK. Her står det følgende: Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig skal oppfylle kravene i første ledd (krav til installatør) eller ha relevant fagbrev og tre års praksis fra bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg.

Hvordan dette kommer til å bli praktisert gjenstår å se. Kommer for eksempel automatikere som har installert i egen bolig i en årrekke ikke lenger å få lov til dette? Dette må avklares av DSB.

Re:Lov å installere i egen bolig?

Automatiker
Automatiker
Takk for svar, hvis jeg har lov. Er det da kun egen bolig det gjelder? (Foreldre, søsken....)

Re:Lov å installere i egen bolig?

Forumleder
Forumleder
Kun egen bolig og hytte (ikke familie og venner).

Re:Lov å installere i egen bolig?

Enda en automatiker
Enda en automatiker
Hei.
Er dette blitt avklart med DSB?

Re:Lov å installere i egen bolig?

Odd
Odd
Hei.

Dette lurer jeg også på. Er det blitt avklart med DSB?


Definisjonen på lavspenningsanlegg er i følge FEL "Anlegg med høyeste nominell spenning til og med 1.000 V vekselspenning eller 1.500 V
likespenning"

Elektrikere og automatikere er likestilt i forhold til hva de har lov til å jobbe med (uten tilleggskompetanse)


Slik jeg forstår det da, så vil i følge FEL dette si at både elektrikere og automatikere har lov til å installere i egen bolig, dersom de er praktiserende, uavhengig om de driver med husinstallasjon eller jobber i industrien.
FEL skiller slik jeg kan se, ikke på type installasjon. Lavspenningsanlegg er lavspenningsanlegg.

Tilbakemelding er ønsket.

Re:Lov å installere i egen bolig?

Forumleder
Forumleder
Som jeg skrev i mitt forrige innlegg så må dette avklares av DSB.

For automatikere (og andre) som ikke har installert i egen bolig tidligere: Ta kontakt med DLE (eltilsynet på lokalt nettselskap) for avklaring om rett til å installere i egen bolig. De skal "godkjenne" den enkelte. Hvis de er usikre regner jeg med at de tar kontakt med DSB.
Den enkelte kan selvfølgelig ta kontakt med DSB direkte for avklaring. Jeg regner med at det kommer en avklaring om dette i neste utgave av bladet Elsikkerhet.

Re:Lov å installere i egen bolig?

Holm
Holm
Dette svarte mitt everk da jeg forespurte:
------------------------------------------------------------------
FEK § 6, 1.ledd sier: «Den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg, skal ha fagbrev innenfor elektrofag som er relevant for de aktuelle arbeidsoppgavene.»
FEK § 6, 2. ledd sier: «Person med fagbrev som ikke omfatter elektriske anlegg, men som har fagutdanning med opplæring i til- og fra kopling av komponenter som ellers faller inn under deres fagområde, kan utføre slike oppgaver. I kommentarene til FEK § 6 er følgende anført for 2. ledd: «Annet ledd åpner for at personer med fagbrev som i seg selv ikke kvalifiserer for å kunne arbeide med bygging og vedlikehold av elektriske anlegg, likevel kan utføre visse oppgaver på anlegget. Forutsetningen er at utdanningen inneholder enkelte fag innen elektrofaget, og at oppgavene som skal utføres ligger innenfor fagene de har fått opplæring i. I tillegg er det et vilkår at de også har fått opplæring i samsvar med kravene som fremgår av forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.»
Som automasjonselektriker, kommer du inn under FEK § 6, 2. ledd. Du må således dokumentere kunnskap om beregning av og dokumentasjonskrav av anlegg samt kjennskap til NEK 400. Videre må det dokumenteres kjennskap til og gjennomgått Fse-kurs.
Når det gjelder bygging og vedlikehold på egen installasjon, gjelder dette KUN på eget hus, leilighet, fritidshus eller hytte. Dette vil i praksis si at dersom du har en bolig med en utleieleilighet, har du lov til, dersom du tilfredsstiller kravene, å bygge og vedlikeholde det anlegget som omfattes av der du bor, men i utleieleiligheten har du ikke adgang.

Dette er en klar skjerping av de bestemmelser som tidligere var gjort gjeldende i FKE
--------------------------------------------------------------------

Har Trainaor kurs som kan gi dokumentasjon på at vi har kunskap om beregning av og dokumentasjonskrav av anlegg slik at man tilfredstiller kraven everket krever?

Re:Lov å installere i egen bolig?

Forumleder
Forumleder
Denne avklaringen fra ditt everk (DLE) får jeg ikke til å stemme med min forståelse av §§ 6 og 7 i FEK.

Jeg mener det avgjørende for din del er siste avsnitt (ledd) i § 7. Her står det at man for å ha det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg i egen bolig, skal ha relevant fagbrev og tre års praksis fra bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg.

Kan du dokumentere tre års praksis fra bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg? (Alternativt vil tre års relevant praksis som ingeniør etter endt utdannelse også tilfredsstille kravet).

Det hadde vært bra med en avklaring fra DSB på hva som er deres syn på dette. Hvis du ikke har lyst til å sende det til dem, så kan godt jeg gjøre det.

Re:Lov å installere i egen bolig?

Holm
Holm
Er forsåvidt enig med deg. Og uansett så ligger jo NEK 400 til grunnlag når man går opp til fagprøve som automatiker og burde være god nok dokumenatsjon for kunnskap om beregning av og dokumentasjonskrav. Derav igjen er jeg ikke sikker på at automasjons elektriker havner under FEK 6.2.
Fandt en utgivelse av DSB sin elsikkerhet som var gjeldene for tidligere forskrift. Der er det listet hvem som har godkjenning.

http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/Andre/Elsikkerhet/elsikkerhet62web.pdf

En oppdatering fra DSB er definitivt nødvendig.
Har du tidligere vært i kontakt med de kan du gjærne ta opp denne tråden med de..

Re:Lov å installere i egen bolig?

Forumleder
Forumleder
Skal ta det opp med DSB.

Re:Lov å installere i egen bolig?

Ola
Ola
Har du fått noe svar fra DSB?

Re:Lov å installere i egen bolig?

Forumleder
Forumleder
Ikke enda nei.

Re:Lov å installere i egen bolig?

Jarle
Jarle
Noe nytt her? Jobber som Energimontør, og det ryktes at vi ikke lengre har lov å installere i egen bolig, men ingen som kan bekrefte.

Re:Lov å installere i egen bolig?

Forumleder
Forumleder
Har nå fått følgende svar fra DSB (kommer sikkert avklaring i Elsikkerhet etter hvert):

Når det gjelder adgang til å utføre arbeid på elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig så oppstiller fek følgende krav:

” § 6. Kvalifikasjonskrav for den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg
Den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg, skal ha fagbrev innenfor elektrofag som er relevant for de aktuelle arbeidsoppgavene.
Person med fagbrev…….”

Og

” § 7. Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg
Den som………..

Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant fagbrev og tre års praksis fra bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg.”

Praksis skal være opparbeidet etter bestått fagprøve.

En automatiker vil ikke uten videre oppfylle disse kravene. I praksis vil det unntaksvis være andre enn personer med fagbrev som elektriker som vil oppfylle kravene.
---------------------------------------------------------------------

Med andre ord (forumleder): De med andre elektrofagbrev enn elektriker kan få tillatelse, men dette blir avgjort av DLE i hvert enkelt tilfelle.

Jeg skal for øvrig på DLE-samling i neste uke, hvor praktisering av FEK står på dagsorden.

Re:Lov å installere i egen bolig?

Bj
Bj
Kom det frem noe nytt på DLE - samlingen. Er det DLE som avgjør om man kan installere i egen bolig? Jeg er energimontør og skal bygge hus og tenker da å gjøre el-installasjon selv.

Re:Lov å installere i egen bolig?

Forumleder
Forumleder
Kom ikke noen avklaringer der. Jeg har sendt nytt spørsmål til DSB om hvordan dette skal praktiseres (av DLE), og venter på svar.

Re:Lov å installere i egen bolig?

jonny
jonny
Hei
Er veldig interessert i denne avklaringen med DSB. Er selv ingeniør med 7 års allsidig erfaring med prosjektering av elektriske anlegg i bygg. Etter §7 avsnitt 1 i FEK, vil dette være nok for å utføre arbeid i egen bolig. Eller?

Re:Lov å installere i egen bolig?

Forumleder
Forumleder
Ja, du kan utføre arbeid i egen bolig. Jamfør FEK § 6 - 3. ledd, samt 1. avsnitt på side 11 i Elsikkerhet nr. 84.

Re:Lov å installere i egen bolig?

Jonny
Jonny
Takk for svar:)
Da er det Ok å henvise til FEK §6 ved underskrift av samsvarserklæringen, da jeg ikke har et installasjonsfirma i ryggen?

Re:Lov å installere i egen bolig?

Forumleder
Forumleder
Ja, det er ok å oppgi på samsvarserklæringen at du tilfredsstiller § 6 i FEK med tanke på arbeid i egen bolig.

I tillegg er det viktig å avklare med DLE at du har rett til både å stå ansvarlig for, og til å utføre arbeid i egen bolig. DLE definerer dette som at du må søke om å bli godkjent.

Re:Lov å installere i egen bolig?

Elektrobert
Elektrobert
Godt jobba forumleder!

Fortsett gjerne denne tråden når det kommer noe nytt :-)

Re:Lov å installere i egen bolig?

Stian Hansen
Stian Hansen
Jeg har fått avslag fra DLE på å utføre arbeid i egen bolig. Jeg er utdannet automatiker, har 12 års arbeidserfaring og fullførte for to og et halvt år siden Teknisk fagskole Elkraft.

mener å påstå at jeg er overkvalifisert til å montere opp et par stikkontakter på en vegg, når jeg til daglig monterer og vedlikeholder store SD anlegg og pls systemer. vi som ble automatikere og gikk ut av skolen før 2000 er i høyeste grad elektrofagarbeidere.

Jeg har i denne forbindelsesøkt om å ta gruppe L bare for å kunne gå opp til installatørprøven.. Jeg ble da møtt med beskjed om å fullføre VG1 og VG2 elektrofag samt ta læretid og fagbrev...

Nå synes jeg det er på tide at noen tar opp dette med Automatikerfager som over natten bare ble et mekanisk fag helt uten rett til å arbeide på lavspent anlegg. Jeg mener at dette ikke kan ha tilbakevirkende kraft nå vi som gikk ut tidligere har en helt annen bakgrunn enn de som i dag går ut som automatikkmekanikere.

Re:Lov å installere i egen bolig?

Forumleder
Forumleder
Som nevnt tidligere i denne tråden så har jeg sendt spørsmål til DSB om akkurat dette. Jeg venter fortsatt på et svar.

Vi hadde besøk av DSB tidligere denne måneden, hos oss i Trainor, med en gjennomgang av nye FEK. Her ble jeg lovet skriftlig tilbakemelding på spørsmålene mine vedr. hvem som kan utføre arbeid i egen bolig. Jeg venter på et svar, og vil purre dem hvis ikke dette kommer i løpet av januar.

Re:Lov å installere i egen bolig?

Nyutdannet automatiker
Nyutdannet automatiker
Har du purret/fått noe svar fra DSB?

Re:Lov å installere i egen bolig?

Forumleder
Forumleder
Takk for påminnelsen.

Har nettopp sendt "purring".

Re:Lov å installere i egen bolig?

Odd
Odd
Jeg kjenner det koker inni meg når jeg leser at en ingeniør med erfaring fra prosjektering, som nødvendigvis ikke har montert en eneste stikkontakt hele sitt liv, har loven på sin side, i motsetning til montøren som har praktisert som montør i 12 år, hatt elektroinstallasjon som en stor del av fagprøven, og i tillegg har fagskole på toppen. Her har det gått galt en plass.

Re:Lov å installere i egen bolig?

Forumleder
Forumleder
Har forståelse for det. Venter fortsatt på svar fra DSB.

Re:Lov å installere i egen bolig?

Automasjonsteknikker
Automasjonsteknikker
Har du fått avklaring fra DSB på dette? Er Automasjonsteknikker med fagbrev og har et tilbygg på gang så trenger avklaring på dette. Sendt forespørsel selv til DSB men dårlig med svar...

Re:Lov å installere i egen bolig?

Forumleder
Forumleder
Fikk endelig svar fra DSB.

Kun elektrikere, samt ingeniører (bachelor) og sivilingeniører (master) elkraft får lov til å installere i egen bolig.

Re:Lov å installere i egen bolig?

Henning Andre Finstad
Henning Andre Finstad
Må man sende en skriftelig søknad om dette ? I tilfelle til hvem ?

Re:Lov å installere i egen bolig?

Forumleder
Forumleder
Ta en telefon til lokalt eltilsyn (DLE) der du bor, og spør hvordan de vil ha dette.

Re:Lov å installere i egen bolig?

Ronnie Markussen
Ronnie Markussen
Hei.
Strider ikke dette mot Grunnlovens § 97?

Grunnlovens § 97 bestemmer: «Ingen Lov maa gives tilbagevirkende Kraft». Begrepet "Lov" omfatter her ikke bare formelle lover gitt av Stortinget, men også bl.a. forskrifter, skattevedtak mv. Regelen skal tolkes slik at tilbakevirkning til gunst for den enkelte er tillatt.

Re:Lov å installere i egen bolig?

Forumleder
Forumleder
Mulig det Ronnie, men tror ikke DSB gir seg her.

Re:Lov å installere i egen bolig?

Ronnie Markussen
Ronnie Markussen
Hei.

Nei det har du helt rett i, jeg fikk et svada-svar fra DSB angående denne situasjonen. De har enda ikke besvart meg angående høyesteretts besluttning angående § 97 i grunnloven.

Jeg har allerede etablert kontakt politisk og prøver å sende saken igjennom El-loven angående tilbakevirkende kraft.

Vi Automatikere må ikke sitte å se på at DSB fjerner rettigheter vi har hatt lenge....

Re:Lov å installere i egen bolig?

Forumleder
Forumleder
Lykke til!

Re:Lov å installere i egen bolig?

Ronnie Markussen
Ronnie Markussen
Brevet er sendt FRP/Høyre regjeringen.
DSB ble tause og det lokale DLE har bedt om kopi av fagbrevet.

Kan hende fornuften seirer over EL&It trollet...

Re:Lov å installere i egen bolig?

Forumleder
Forumleder
Som sagt tviler jeg på det, men det er fint at noen prøver.

Re:Lov å installere i egen bolig?

Atle
Atle
Ingen tilbakevirkende kraft, det vil jo gå mot grunnloven.
Så lenge man er utdannet før Desember 2016 så oppfyller man 3års praksis uten å ha det. ?

Se denne:
DSB’s instruks overfor DLE i 2014

https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.dsb.no%2FGlobal%2FOversendelsesbrev.pdf&ei=bPdwU4GFIYWyywPgm4LYBQ&usg=AFQjCNGQyZEg3Cx1JU08bKzdmQYr4-bkRw&sig2=uJn6tA8opB_fuT1gVhO_IA


25 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelse
Forskriften trer i kraft 1. juli 2013 (FKE og FRV oppheves samtidig)
For person som omfattes av § 7 1. eller 2. ledd anses kravet til praksis som oppfylt selv om praksisen ikke er opparbeidet etter endt utdanning, så lenge utdanningen fullføres senest 31. desember 2016.
Personer som ved forskriftens ikrafttredelse oppfyller kravene til utdanning etter gamle FKE, anses å oppfylle kravene til utdanning for samme type arbeid etter ny forskrift.

Re:Lov å installere i egen bolig?

Forumleder
Forumleder
Overgangsbestemmelsene i § 25 i FEK gjelder for faglig ansvarlig i henhold til § 7 1. og 2. ledd (virksomhetens egne anlegg = driftsleder, og andres anlegg = installatør).

For installasjon i egen bolig/fritidsbolig gjaldt avklaringen fra DSB i Elsikkerhet nr. 62, som henviser til FKE, frem til FEK trådte i kraft 1. juli 2013. Det er derfor ikke snakk om noen tilbakevirkende kraft i denne sammenheng, siden kun forskriftstekst er juridisk bindende (noe avklaringer i Elsikkerhet ikke er).

I Elsikkerhet nr. 84 står det følgende på side 11: For de som med hjemmel i tidligere forskrifter, har fått en skriftlig tillatelse til å forestå og utføre elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig så vil denne fortsatt ha gyldighet forutsatt at vedkommende holder seg oppdatert på gjeldende regelverk og teknologisk utvikling.

I følge vår avklaring med DSB vil dette kun gjelde tillatelser gitt av dem selv. De hevder at tillatelser gitt av DLE ikke er gyldige, siden myndighet til å utstede slike tillatelser aldri har vært gitt lokale eltilsyn av DSB.

Re:Lov å installere i egen bolig?

Ronnie Andre
Ronnie Andre
Blir rørt godt i DSB suppa nå fortiden.. Godt det...

Re:Lov å installere i egen bolig?

Eirik H
Eirik H
Så dette vil si at energimontører heller ikke har lov til dette?

Re:Lov å installere i egen bolig?

Forumleder
Forumleder
Det stemmer.

Re:Lov å installere i egen bolig?

!!
!!
det er jo latterlig hele greia. skal si deg som automatiker virker det som jeg bedre elektroforståelse en samtlige elektrikere jeg har møtt.. DSB burde våkne . automasjon og E-montøerer har kompetansen.

Re:Lov å installere i egen bolig?

Automatiker og Ingeni
Automatiker og Ingeni
Tok fagbrev som Automatiker i 1999 og senere en BSC på Høyskolen i Oslo Automatisering ved Elektrolinjen.

Slik som jeg leser på forumet her så er det kun GR L gutta og jentene som kan installere i eget hus.

Jeg er altså ikke lengre kompetent til å installere en stikkontakt eller banke 1.5m2 PR kabel.

Denne instrammingen er kun pga egenproteksjonnisme og har ingen tilhørighet i virkligheten.

Da bør også Automatikeren kreve at det er de som kun kan jobbe med PLS, Skap, Styringssystemer ……

Re:Lov å installere i egen bolig?

Forumleder
Forumleder
Ja, i henhold til avklaring i Elsikkerhet nr. 84 så må den som skal installere i egen bolig ha kompetanse som dekker lavspenning bygningsinstallasjoner.

Du er langt fra alene om å mene at dette blir helt feil, men for om mulig å få endret på kravene må det gis innspill til DSB.

Re:Lov å installere i egen bolig?

Ronnie Markussen
Ronnie Markussen
Brevet er enda ikke besvart fra DSB, men dette skal purres opp fra stortinget.

Helt utrolig at DSB har gjort slikt mot hele yreksgrupper.

Men dette besviser igjen at DSB styres via lobby-virksomhet. Så da får vi starte vår egen.

Re:Lov å installere i egen bolig?

Ingeni
Ingeni
Jeg har MSc innenfor Industriell Automasjon og er planlegger derfor mange elektriske anlegg. Har i tillegg praksis innen innstalasjon på nevnte anlegg.
Hadde en liten diskusjon med mitt DLE og svaret var som følger:
Jeg oppfyller alle krav utenom tre års relevant praksis, siden dette skulle være som innstalatør i bolig. Og at DSE sin tolkning av paragraf 7 var Ingeniør og praksis med fagbrev.

Kravet er da i overført betydning kun personer med gruppe L som har lov å koble. (Dette er mitt eget utsagn, ikke fra DLE)

Re:Lov å installere i egen bolig?

Forumleder
Forumleder
Ja, elektrikere og ingeniører med 3 års praksis relatert til bolig er de eneste som har lov til å utføre og stå ansvarlig for arbeid på egen bolig.

Re:Lov å installere i egen bolig?

Ingeni
Ingeni
Har fagbrev gr.l., 2 års praksis, teknisk fagskole, ingeniørhøgskole (ett års påbygging) (mangler en eksamen ). Har senere jobbet som rådgivende ingeniør, prosjekt ingeniør , salgs ingeniør o.l. I mer enn 25 år.
Kan jeg fortsatt installere i egen bolig?

Re:Lov å installere i egen bolig?

Forumleder
Forumleder
Ja, min mening er at du helt klart kan installere i egen bolig.
Viktig å få bekreftet av DLE at de er enig.

Re:Lov å installere i egen bolig?

Automatiker
Automatiker
SKal til å renovere et gammelt hus.

Det elektriske anlegget er så som så. Nytt blandet med gammelt.

Gammelt skap med automatsikringer og felles jordvern, med en blanding av kurser med og uten jord.

Planen var å få firma til å montere nytt skap med ny innmat for det eksisterende anlegget, og så ta resten derifra selv etterhvert som jeg pusset opp og byttet ut det gamle elektriske med nytt.

Jobber til daglig på alt fra 4-20mA og opp til 400 Volt. Har og erfaringer med husinnstallasjon. Er godt kjent med NEK 400, Ikmin, Ikmax, temperatur krav på skap med tanke på antall kurser osv.

Har jobbet med faget i 12 år.

Har jeg fremdeles ikke lov å installere i eget hus?

Og hvis jeg gjør som jeg har forklart, hva er risikoen?

Re:Lov å installere i egen bolig?

Automatiker
Automatiker
Etter å ha lest litt på de tidligere svarene har jeg tatt en gjennomgang på på forskriftene og elsikkerhet 84.

På ingen måte står det noen som helst plass at man MÅ ha gr L.

I elsikkerhet 84 står det følgende:

"Kravene til de som skal bygge og vedlikeholde elektriske anlegg er i hovedsak uendret."

"Kravene i paragrafens første ledd forutsetter at vedkommende har relevant utdanning og praksis for å utføre arbeid på den aktuelle anleggstypen. Skal det utføres arbeid på lavspenning bygningsinstallasjoner (herunder anlegg i egen bolig og fritidsbolig) så forutsettes det at vedkommende har utdanning
og praksis som dekker denne typen anlegg."

I FEK står følgende:

"§ 6.Kvalifikasjonskrav for den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg.

Den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg, skal ha fagbrev innenfor elektrofag som er relevant for de aktuelle arbeidsoppgavene."

Så det står ingen plass at man må ha gr L, men må ha relevant fagbrev med relevant erfaring.

Og hvis man da til daglig jobber på anlegg opp til 1000 volt, har NEK 400 som forskrift å forholde seg til, en eller annen form for elektro fagbrev så skal det være greit.

Og hvis man da ser på denne setningen som de åpner med:

"Kravene til de som skal bygge og vedlikeholde elektriske anlegg er i hovedsak uendret."

Og ser på elsikkerhet 62 hvor det stod følgende:

I «Elsikkerhet» nr. 54 var det opplistet hvilke fagarbeidere som ihenhold til forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (fke) § 13 medveiledning ble ansett som kvalifisert til å forstå utførelse og reparasjon avelektriske anlegg i egen bolig/fritidsbolig.
I de senere år har Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE, tidligere PE) praktisert at også signalmontøren gis tillatelse til å forestå utførelse og reparasjon av egne anlegg. Begrunnelsen for dette har vært den likhet deres fagplan har hatt med andre fagarbeidere på den nevnte listen.
Listen over fagarbeidere som er kvalifisert for ovennevnte arbeid erderfor som følger:

? Elektrikere
? Energimontører
? Heismontører
? Installasjonsinspektører
? Elektro-automasjonsteknikere (skipselektrikere)
? Automatikere
? Signalmontører

Så i mine øyne her jeg full anledning til å montere elektrisk utstyr i min eget hjem.

Hvis ikke, så må det tolkes begge veier. Da kan ikke elektriker montere noe som helst form for automasjonsrelatert utstyr i sitt eget hjem. Da han ikke har den relevante utdanning eller praksis....

Re:Lov å installere i egen bolig?

Forumleder
Forumleder
Jeg er enig i at du burde få lov til å installere i egen bolig, men det mener ikke DSB.

I Elsikkerhet nr. 84, på side 11, står det blant annet følgende:
I praksis vil denne adgangen i hovedsak begrense seg til personer med fagbrev som elektriker.
Tidligere oversikt over fagbrev som kunne søke om slik tillatelse har ikke lengre gyldighet.

Kan du dokumentere kompetanse på lavspenning bygningsinstallasjoner er det kanskje en mulighet for at DSB gir deg tillatelse. Du kan jo forsøke med en henvendelse/søknad til DSB. Hvis du får positivt svar vil vi gjerne få høre om det her på forumet.

Risikoen du løper ved å installere uten tillatelse er todelt.
Den viktigste konsekvensen er mulig avkortning fra forsikringsselskap ved skade.
Den andre mulige konsekvensen er krav fra DLE om dokumentasjon av endringer (samsvarserklæring med mere) fra registrert installatør.

Re:Lov å installere i egen bolig?

Automatiker
Automatiker
Har sendt et lengre brev til DSB, så får vi se hva de svarer.

Det som blir artig er jo hva de svarer med tanke på automatiserte system og slikt og inntaket på huset.

Hvis man skal sette det på spissen så har ikke elektrikeren som går på installasjon i hus så mye praktisk erfaring med inntaket på huset. Dette er jo som regel håndtert av elmontører fra netteier. Og noe elektrikeren ikke kan tukle med. Og samtidig med tanke på nyere "smart" hus med styring og regulering for optimal bruk av varmegjennvinning. Fjernstyrte løsninger for aktivering av det ene og det andre+++ så er jo ikke det noe en elektriker har hverken relevant fagbrev eller erfaring for å betjene hvis man skal tolke forskriftene slik han at automatikere o.l ikke har mulighet å fikse i sitt eget hus.

Det blir iallefall tåpelig når man leser videre i elsikkerhet 84, side 8. Spesielt siste setning...

"I denne forbindelse har det blitt reist spørsmål om en snekker kan legge skjult røranlegg til en bygningsinstallasjon eller at anleggseier selv kan gjøre dette.
Snekkeren/eieren vil i tilfelle være å betrakte som hjelpearbeider og må følges opp som det. Prosjektering av røranlegget, valg av type og dimensjonering må gjøres
av faglig ansvarlig og han må kontrollere røranlegget før dette kles inn. Kravet om direkte oppfølging kan imidlertidig fravikes så lenge vedkommende gis nødvendige instruksjoner i forkant og at arbeid kontrolleres før røranlegget tildekkes.

Re:Lov å installere i egen bolig?

Siving elkraft
Siving elkraft
Heisann, ble det noe svar fra DSB?

Re:Lov å installere i egen bolig?

Automasjonstekniker
Automasjonstekniker
Fikk du noe svar fra DSB? Har du kontaktet DLE og hørt om du får dispensasjon der?

Re:Lov å installere i egen bolig?

Ronnie Markussen
Ronnie Markussen
Hei.

Ingen nytt fra DSB til meg heller, Erlend Wiborg FRP har purret DSB 4 gnager for svar på hvorfor Automatikere ikke lenger har lov, men sist jeg hørte var at saken kanskje ble oversendt statsråden for å få DSB til å besvare brevet jeg sendte.

Jeg sendte en søknad til DLE (Fortum i Askim) om tillatelse til å bygge eget el-anlegg der fikk jeg til svar:

Hei,
Det vises til din mail av 05.01.2015 med ønske om å kunne "forestå" elektriske arbeider i egen bolig. Begrepet forestå er fjernet i ny forskrift (Fek) og det er i dag krav til faglig ansvarlig samt kvalifikasjonskrav for den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg. Dette er regulert i §§6-7. Fek stiller strengere krav enn tidligere Fke vedr. arbeider i egen bolig og dersom du ikke har skriftlig samtykke fra DSB etter tidligere forskrift så har du ikke anledning til å utføre arbeider i egen bolig. Det er i dag krav til relevant fagbrev og fagutdanning som automatiker er ikke regnet som relevant i denne sammenheng.


Med vennlig hilsen
Hafslund Nett Øst AS

Det er etter mitt syn grunnlovsstridig hele FEK, Men hva hjelper det?

Snakket med opplæringskontoret for Østfold for å ta elektriker fagbrev. Det var ingen problem siden Automatiker og Elektriker er så nært beslektet. Får til og med godskrevet 2 års lære innen elektro pga Automatiker fagbrev.

Henger ikke på greip hele greiene.

Re:Lov å installere i egen bolig?

Ronnie Markussen
Ronnie Markussen
Oppdatering:

Snakket med DSB via tlf i dag. Det kan komme en presisering via El-sikkerhet 86 for Automatikere som kan dokumentere Lav-spent praksis.

Dette er gode nyheter :-)

Re:Lov å installere i egen bolig?

Forumleder
Forumleder
Blir spennende å se hva de kommer med.

Avklaringer om FEK i Elsikkerhet nr. 84, 85 og nå altså trolig i 86.

Re:Lov å installere i egen bolig?

Ronnie Markussen
Ronnie Markussen
Da har jeg fått svar fra departementet om at Automatikere har lov til å utføre elektriske anlegg i egen bolig etter FEK, så fremt en kan dokumentere 3 års relevant praksis i lavspentanlegg.

Re:Lov å installere i egen bolig?

Forumleder
Forumleder
GRATULERER Ronnie (og de automatikerne dette vil gjelde for). Blir spennende å se formuleringen i Elsikkerhet nr. 86, som vel er klart snart.

Re:Lov å installere i egen bolig?

Forumleder
Forumleder
Det kom ikke noe i Elsikkerhet nr. 86 om dette. Vi har spurt DSB, som henviser til tidligere uttalelse (gjengitt før i denne tråden).

Det de skriver er at de vanskelig kan se at andre enn elektrikere kan dokumentere tre års relevant praksis (fra bygningsinstallasjoner i lavspenningsanlegg).

Re:Lov å installere i egen bolig?

Praktiker
Praktiker
Da er mitt spørmål hva som definerer relevant praksis:
Ta et senario hvor en automtiker har utført arbeid på egen bolig i over 3 år før denne nye regelen inntraff.. Vil det da kunne kvalifiseres som relevant praksis?

Re:Lov å installere i egen bolig?

Ronnie Markussen
Ronnie Markussen
Dette var svaret jeg fikk fra departementet via stortingspolitiker Erlend Wiborg.
Han har bedt om svaret i brevform.

«Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr («fek») trådte i kraft 1. juli 2013, og erstattet tidligere forskrift på området. Formålet med den nye forskriften var blant annet å tydeliggjøre kravene til faglige kvalifikasjoner for personer som arbeider med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Forskriften har som overordnet formål å forhindre at elektriske anlegg og elektrisk utstyr medfører fare for liv, helse og materielle verdier.

Forskriften stiller blant annet krav om at alle arbeidere skal ha tilstrekkelig utdannelse, samt være oppdatert på den faglige utviklingen. Hva gjelder arbeid på elektriske anlegg i egen bolig eller fritidsbolig, så fremgår det av forskriftens § 7 fjerde ledd at den som skal ha ansvaret for arbeid i egen bolig, i tillegg til å ha relevant utdanning og være faglig oppdatert, også må ha tre års praksis fra bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er fagansvarlig myndighet innen elsikkerhet, og er forvalter av forskriften. DSBs standpunkt er at automatikere normalt ikke vil ha adgang til å arbeide på eget elektrisk anlegg – dette fordi automatikere normalt ikke tilfredsstiller kravet til tre års praksis fra bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg.

DSB fremholder at kravet til tre års praksis utelukkende er stilt av hensynet til elsikkerhet, og at det ikke tar sikte på å ramme automatikere særskilt. DSB viser herunder til at også energimontører uten relevant praksis vil rammes av dette kravet.

På bakgrunn av at kravet til tre års relevant praksis stilles generelt, og at det er basert på hensynet til elsikkerhet, finner avdelingen det vanskelig å overprøve DSBs standpunkt i denne saken. DSB er som fagmyndighet best egnet til å foreta slike utpregede faglige (elsikkerhets)vurderinger.

Avdelingen vil imidlertid påpeke at regelverket kun medfører at automatikere normalt ikke vil tilfredsstille kravene til å arbeide på elektriske anlegg i egen bolig eller fritidsbolig. En person utdannet automatiker vil kunne være kvalifisert for slikt arbeid, forutsatt at vedkommende oppfyller kravet til praksis fra arbeid på lavspenningsanlegg.

Det kan til sist nevnes at avdelingen vanskelig kan se at det skal være snakk om et grunnlovsstridig regelverk, slik vedkommende har anført. Uten at dette er vurdert inngående

Re:Lov å installere i egen bolig?

Forumleder
Forumleder
Nei, du må kunne vise til tre års yrkeserfaring med arbeid på bygningsinstallasjoner.

Re:Lov å installere i egen bolig?

Forumleder
Forumleder
Dette stemmer overens med tidligere avklaringer fra DSB.

I praksis blir det svært få automatikere og energimontører dette vil gjelde for (veldig få som kan dokumentere minst 3 års praksis fra bygningsinstallasjon).

Re:Lov å installere i egen bolig?

Praktiker
Praktiker
Her er det snakk om to forskjellige praksis.. Hvis det fra departementet stemmer, er det slik jeg ser det midt i vårt arbeidsområde. Bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg er noe de fleste automatikere jobber med, og virker fornuftig at alle bør ha relevant praksis fra hvis de skal utføre elektrisk arbeid i egen bolig. Derimot hvis det kun er 3 års praksis fra bygningsinstallasjon som gjelder, stiller det seg ganske annerledes.

Re:Lov å installere i egen bolig?

HOLM
HOLM
Dette syntes jeg IKKE stemmer overens med tidligere avklaringer fra DSB. Her er det noen som går seg bort i definisjoner. Byggningsinstallasjon nevnes ikke med et ord i siste avklaring til Ronnie Markussen. Derimot nevnes bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg flere ganger. Dette er noe samtlige automatikere og elekrikere gjør på lik linje i min avdeling daglig. Lavspenningsanlegg definers som "Anlegg med høyeste nominell spenning til og med 1.000 V vekselspenning eller 1.500 V likespenning"

Re:Lov å installere i egen bolig?

Forumleder
Forumleder
Det er ingen forskjell i forståelse mellom departementet og direktoratet her, ref. dette avsnittet hentet fra departementets svar:
Avdelingen vil imidlertid påpeke at regelverket kun medfører at automatikere normalt ikke vil tilfredsstille kravene til å arbeide på elektriske anlegg i egen bolig eller fritidsbolig. En person utdannet automatiker vil kunne være kvalifisert for slikt arbeid, forutsatt at vedkommende oppfyller kravet til praksis fra arbeid på lavspenningsanlegg.

Konklusjon: Automatikere (og energimontører) må kunne dokumentere minst tre års praksis fra arbeid de normalt ikke utfører (arbeid utover automatiserte anlegg).
En automatiker som bare har arbeidet i oljeindustrien vil neppe kunne dokumentere slik praksis, fordi skillet mellom elektrikers oppgaver og automatikers oppgaver er veldig eksplisitt i denne delen av norsk industri.
For automatikere med praksis fra annen industri er muligheten noe større, avhengig av skillet mellom fagene i virksomheten de arbeider/har arbeidet.


Re:Lov å installere i egen bolig?

Praktiker
Praktiker
Her må du holde tunga rett i munnen forumleder. Søk opp definisjon på lavspenningsanlegg. Det er stor forskjell mellom det du skriver i et innlegg: "Det de skriver er at de vanskelig kan se at andre enn elektrikere kan dokumentere tre års relevant praksis (fra bygningsinstallasjoner i lavspenningsanlegg)"
Og hva som er sitert i brevet fra departementet: "Forskriften stiller blant annet krav om at alle arbeidere skal ha tilstrekkelig utdannelse, samt være oppdatert på den faglige utviklingen. Hva gjelder arbeid på elektriske anlegg i egen bolig eller fritidsbolig, så fremgår det av forskriftens § 7 fjerde ledd at den som skal ha ansvaret for arbeid i egen bolig, i tillegg til å ha relevant utdanning og være faglig oppdatert, også må ha tre års praksis fra bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg."

Altså Departementet beskriver "bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg", du skriver "bygningsinstallasjoner i lavspenningsanlegg"
En annen viktig ting å utheve i diskusjonen er at dette omhandler alle arbeidere. Altså om du er elektriker eller automatiker eller noe annet, må man dokumentere på samme nivå..

Re:Lov å installere i egen bolig?

NULL
NULL
I telefon samtale med DSB (ca 3 uker siden nå), ble det referert til lavspenningsanlegg. Som også svarbrevet fra Departementet benytter.

Det er per i dag ingen forskjell på bygningsinstallasjon og industriinstallasjon, annet en at NEK-400 benyttes annerledes angående nettsystem eller forlegningsmåte samt jordfeilkrav.

Det var heller ikke fra DSBs side noe utelukking av fagarbeidere innen lavspent. Det som ble trukket var fra Elsikkerhet nr 54 og 62? listen over fagarbeidere som ikke trengte å søke DLE.

Denne listen er nå uten gyldighet, men FEK stiller strengere krav til å utføre samt drifte lavspentanlegg. MEN

Re:Lov å installere i egen bolig?

Forumleder
Forumleder
Takk Ronnie.

Det er nå opp til elektrofagarbeidere med andre fagbrev enn elektriker (tidligere gr. L), som ønsker å være faglig ansvarlig for arbeid i egen bolig og fritidsbolig, å vise til (dokumentere) minst tre års relevant praksis.

Re:Lov å installere i egen bolig?

Ronnie Markussen
Ronnie Markussen
Takk tilbake til Forumleder som driver dette forumet.

Et godt forum for faglig diskusjon innen elektro/Automasjon.

Re:Lov å installere i egen bolig?

jmo
jmo
Hei Ronnie

Hvem i DSB har du vært i kontakt med?

Jeg har fagbrev som energimontør, teknisk fagskole og ingeniørskole innen elkraft. Sammen med dette har jeg erfaring fra en kort periode hos installatørfirma, samt flere års praksis fra drift og vedlikehold av lav- og høyspentanlegg i produksjonsselskaper.

Jeg har vært i kontakt med både DLE og DSB lokalt som mener at det kun er de med fagbrev i elektrikerfaget som blir godkjent.

Re:Lov å installere i egen bolig?

Forumleder
Forumleder
Runar Røsbekk (runar.rosbekk@dsb.no), ved DSB sitt hovedkontor i Tønsberg, er rett mann for spørsmål om FEK.

Du kan jo eventuelt henvise til uttalelsen fra lovavdelingen i Justisdepartementet, som Ronnie har lagt inn i en av sine innlegg i denne tråden.

Re:Lov å installere i egen bolig?

Sveinung
Sveinung
Jeg har fullført elektronikkutdanning (tok aldri praksis), er det da mulig å få godkjenning dersom man kan dokumentere 3 års praksis?

Re:Lov å installere i egen bolig?

Forumleder
Forumleder
Nei, du må ha fagbrev eller ingeniørutdannelse, samt minst tre år relevant praksis.

Re: Lov å installere i egen bolig?

Automatiker
Automatiker

Hei etter hva jeg forstår her nå,vert mye frem og tilbake.

Jeg som Automatiker med over 3 års praksis ifra bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg kan etter hva jeg leser gjøre installasjoner i egen/ fritidsbolig.

Men jeg må kontakte DSB og få godkjenning om dette?

Isåfall er det (runar.rosbekk@dsb.no) man skal kontakte?

Re: Lov å installere i egen bolig?

Re: Lov å installere i egen bolig?

Nei, du skal ikke kontakte DSB.

Om du har lov blir avgjort av DLE, med bakgrunn i hva slags praksis du kan dokumentere. Har du kun jobbet på automatiserte anlegg, så får du ikke lov å installere i egen bolig. Har du mer allsidig praksis på lavspenningsanlegg får du tillatelse.

Re: Lov å installere i egen bolig?

Automatiker
Automatiker

Så dvs at de kun godkjenner praksis ifra installasjon i boliger?

Eller vis bygging, vedlikehold og prosjektering innen industri kunne være tilstrekkelig?

Er det noen som har overlevert dokumentasjon og fått godkjennelse som kan vise til hvilke type de har overlevert til DLE?

Re: Lov å installere i egen bolig?

Re: Lov å installere i egen bolig?

Praksis behøver ikke ha vært i bolig. Dokumentasjon må bestå av beskrivelse av dine arbeidsoppgaver fra nåværende, og eventuelt tidligere, arbeidsgiver(e).

Re: Lov å installere i egen bolig?

automatiker
automatiker

Den er god.

Har du noe kontakt info for DLE i Akershus? 

Re: Lov å installere i egen bolig?

Re: Lov å installere i egen bolig?

Mesteparten av Akershus dekkes av Hafslund Nett (tlf. 06815), minus Nesodden, Ski og deler av Aurskog-Høland. Ski og Nesodden dekkes av Energi 1 (tlf. 02179), og  deler av Aurskog-Høland av Høland og Setskog Elverk (tlf. 63 85 47 00).

Re: Lov å installere i egen bolig?

Elektrisk
Elektrisk

Hei!
Har fulgt denne tråden, og har i dag selv sendt inn søknad til DLE.

Jeg jobber som flyelektriker (Fagbrev Avionikk) (Driftspenning 200V AC), skal bli interessant å se om dette kan tas i betraktning. Ønsker å legge opp noe strøm i huset.

Re: Lov å installere i egen bolig?

Automasjonstekniker
Automasjonstekniker

Legg gjerne ut tilbakemeldingen fra DLE her, men jeg blir svært overrasket om fagbrev innen avionikk blir betraktet som relevant.

Re: Lov å installere i egen bolig?

Elektrisk
Elektrisk

Venter i spenning. Som avioniker jobber man med mye det samme som en elektriker. En legger opp nye innstallasjoner, feilsøker osv.

Vi har også kompetanse på tilkoblinger av store kabeldiameter og strømføringer på flere hundre ampere.

Det er jo et helt annet regelverk vi forholder oss til,men en elektriker må uansett slå opp i NEK når han skal beregne,og en avioniker klarer også å åpne den boken.

Sen store forskjellen er at man som elektriker legger skjulte installasjoner i plastrør og klamrer det til treverk som oftest.

Re: Lov å installere i egen bolig?

Øystein
Øystein

Hei!

Fikk for et par dager siden vite at jeg ikke hadde lov til å utføre arbeid på egen bolig/fritidsbolig av en ansatt i det lokale everket. Etter litt googling endte jeg opp på denne siden og glad er jeg for det.

Jeg tok fagbrev som automatiker i 2000, jeg startet så som lærling elektro hvor jeg jobbet både med andre ansatte og selvstendig på serviceoppdrag og nybygg. Hvis jeg ikke husker helt feil så tok jeg fagbrev elektrofag i 2003. Jeg jobbet så både på boliger og industri. I februar 2004 kjørte jeg av veien og ble hardt skadet. Jeg forsøkte meg igjen på jobb etter ulykken, men pga. skadene jeg fikk i ulykken så klarte jeg ikke å fortsette i yrket. 

Jeg ble så omskolert til teknisk tegner elektrofag og fikk meg jobb ved en ingeniørbedrift hvor jeg tegnet el anlegg i nybygg og rehabiliteringer. I 2010 startet jeg eget tegnefirma og driver nå å tegner alt fra o-planer til arbeidstegninger for el-installasjonen i nybygg for el-entreprenører rundt om i landet. 

Jeg har med andre ord fagbrev som både elektriker og automatiker. Så for å sette det litt på spissen. Hvis vi ser bort i fra fagbrevet som elektriker så hadde jeg over 3 år relevant praksis etter at jeg tok fagbrev som automatiker, men da for det meste som lærling. 

Jeg har hele tiden vært i den tro at dette var en av de "gulrotene" jeg hadde med fagbrevene mine. Min far er elektroingeniør, men han har ikke noe relevant praksis som jeg vet om. Han fikk lov til å stå som ansvarlig på eget anlegg i 2004-2007 med meg som utførende i forbindelse med et tilbygg. Han hadde da i tillegg vært faglærer ved elektrolinja i 23 år, så de fleste ved everket her i byen hadde han som lærer i sin tid (min far søkte everket om tillatelse).

Men til stridens kjerne, kan jeg utføre arbeid på eget anlegg? 

Re: Lov å installere i egen bolig?

Re: Lov å installere i egen bolig?

Hvis du kan dokumentere oppdaterte kunnskaper i NEK 400 og FEL (enklest i form av gjennomført kurs av nyere dato), så tror jeg du har en god sak. Hvis ikke DLE er enig så går det an å prøve saken for DSB. 

Re: Lov å installere i egen bolig?

Jonas
Jonas

Med dette innlegget ønsker jeg ikke å skape store diskusjoner, men kun en presisering.

Veldig mange svar i denne tråden omhandler Lavspenningsanlegg opp til 1000V.

FEK forklarer 3års relevant praksis. Enten så arbeider du med bolig, eller ikke. Hvis du prosjekterer de mest avanserte SD-anleggene, automatikk-anleggene, smart-styringene etc. så har vel det ingen ting med relevant praksis av en boliginstallasjon?

Hvilken erfaring har du med de forskjellige NEK400. Hva vet du om de forskjellige delene i NEK400, og hvordan skal du ta avgjørelser for hvilke forskrifter/normer du skal følge jamfør Elsikkerhet 78. 

Kan du ta en avgjørelse om du skal bruke beskyttelsesmetode i del 411, 412, 413, 414, og når skal du bruke tilleggsbeskyttelse 415? Dette også med tanke på del 7 og 8.

Jeg instruerer daglig elektrikere som har 15-20års erfaring med boliginstallasjoner. Mange vet ikke hvordan de skal forklare hvorfor de gjør som de gjør. De bare gjør som "alle" andre.

Jeg sier ikke at du/dere ikke har den rette kompetansen til å vurdere når du skal benytte fasesnitt-, faseavsnitt-, potensialfri -dimming, valg av drivere om de skal være strømstyrte, spenningsstyrte, beregning av kabel og vern etter del 823, valg av beskyttelsesmetode for arbeid iht del 753, vurdere tabell 51A, etc. Også er det vel en selvfølge at alle vet hvordan de skal tolke Idn på jordfeilbrytere, Ik2pmin, kontinuitet osv. Jeg har akkurat sett en sluttkontroll hvor alle kursene hadde over 0,5ohm på kontinuitets-målingen på 2,5mm2, og ingen av kursene er over 25m. Likevel mente både den faglige ansvarlige og elektrikeren at de verdiene var helt fine på et helt nytt anlegg. En jordfeilbryter løste ut på test på 14mA, er det riktig når Idn er 1-0,5 på 30mA?

Men hvis du kan svare på alt dette regner jeg med at du har relevant praksis.

Re: Lov å installere i egen bolig?

Automasjonsingeniør
Automasjonsingeniør

Jonas, jeg synes eksemplene dine er dårlige. At du har truffet på flere elektrikere med liten kunnskap og en useriøs faglig ansvarlig, betyr ikke at alle er slik.
Når man som elektrofagarbeider som utfører installasjon i egen bolig, tar jeg det for gitt at man kontakter et autorisert elektrofirma når man møter på utfordringer som ligger utenfor eget kompetanseområde, uansett om man er elektriker, automatiker, energimontør e.l.. Man kan jo ikke gjøre en jobb man er usikker på, for å så skrive samsvarserklæring etterpå? Jeg hadde ikke turt å gjøre en jobb i min egen bolig uten at jeg var 100% sikker på at installasjonen var ihh til dagens regelverk.
Det jeg synes er merkelig, er at folk som har utdannelse og praksis nok til å ta installatørprøven, blir møtt med avslag hos DLE når de vil installere i egen bolig, pga at de mangler fagbrev som elektriker.
Det må kunne brukes sunn fornuft. NEK 400 brukes langt flere steder enn i boliginstallasjoner. De som ikke jobber med boliginstallasjoner daglig, må selvsagt holde seg jevnlig oppdatert på delnorm 823 om de skal installere i egen bolig. F.eks gjennom kurs.

Re: Lov å installere i egen bolig?

Installatør
Installatør

Litt treg med innspill, men interessant tema. Jeg mener ,med 20 års erfaring med husinstallasjon, at automatikere og E- verksmontører ikke har nok kompetanse til å installere i bolig. Ihvertfall ikke med dagens regelverk og mal på hvordan boliginstallasjon skal gjøres. Noen har greie på dette, og satt seg inn i det, men mange finner på en hel masse tull, feil bruk og plasseringer av utstyr, merkelige løsninger og svære fordelinger med kontaktorer for ditt og datt. Helt umulig å komme etter og prøve å nøste opp i ledninger og rør på kryss og tvers, null dokumentasjon. JA, det virker, det er lys i lampa og varme gulvet, men vi kunne aldri levert slike anlegg. Enda mer morro er det når automatikeren skal legge opp eget styringsanlegg for alarm og varme, gjerne i eget skap som de har "fått på Hydro". Men det er bra for oss installatører. Etter at disse tusenkunstnerne har solgt boligene så får vi jobb med å nøste opp, og da blir det kroner i kassa. 

Re: Lov å installere i egen bolig?

Ronnie Markussen
Ronnie Markussen

Til Installatør :-)

Det finnes mange skruer, hadde en avd leder på skolen innen elektro som hadde 3 kurser til hvert rom i huset sitt, det var kontaktorstyring og varmekabler i alle blomsterbed etc...

Det å dra alle automatikere over en kam er jo litt "ræva" gjort da. Blir som om jeg som Automatiker skal fortelle hvor mange ganger jeg har forklart en elektriker om hva holdekontakten er for noe på en kontaktor?

Blir noen tusen i kassa her også på alle som skulle spare penger på å hyre in en elektriker først, for så å ringe etter en Automatiker :-)

Re: Lov å installere i egen bolig?

Frank
Frank

Hei,
Har fagbrev på at jeg er elektriker, men jeg jobber i skipsindustrien. Så har jeg lov til og ta el anlegget selv i vist jeg skal bygge bolig? Eller må man ha 3 års erfaring på hus installasjon også?

Re: Lov å installere i egen bolig?

Re: Lov å installere i egen bolig?
Sitat
Frank skrev:

Hei,
Har fagbrev på at jeg er elektriker, men jeg jobber i skipsindustrien. Så har jeg lov til og ta el anlegget selv i vist jeg skal bygge bolig? Eller må man ha 3 års erfaring på hus installasjon også?

Nei, det kreves ikke minst tre års praksis med husinstallasjon.

I siste avsnitt i § 7 i FEK står det:
Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant fagbrev og tre års praksis fra bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg.

Som faglig ansvarlig for installasjon i egen bolig må du ha kunnskap om relevante deler av NEK 400, eventuelt forholde deg til NEK 400 Bolig - Teknisk spesifikasjon.

Re: Lov å installere i egen bolig?

Stian
Stian

Hei.

Lurer litt på dette med kravet om  3 års praksis for å oppfylle Fek § 7 4.ledd.

Her sier ordlyden ingenting om når praksisen må være utført (før/etter utdanning). 

I Fek § 7 1.ledd er det spesifikk nevnt at praksisen må være utført etter endt utdanning. 

Så til min bagrunn: Jeg har gr.L fagbrev som første kull etter reform-94.

Lærling fra - 96 til bestått fagbrev i - 99.

Etter fagbrevet avtjente jeg verneplikten og deretter valgte jeg en annen karrierevei enn elektriker. 

Ettersom årene gikk har jeg likevel utført arbeid i egen bolig.  

Husker ikke nøyaktig årstall men,  i 2012-2013 fikk jeg DLE på tilsyn i et rekkehus som vi overtok i 2011. Den gang var det greit for de at jeg stod som ansvarlig og meldte inn retting av feil og mangler så lenge jeg lå ved kopi av fagbrev. 

I samme tidsperiode hadde jeg også en del telefonisk dialog med DLE i forbindelse med oppussing og oppgradering/ utviding av el- anlegget i egen bolig. Til tross for at jeg ikke jobbet innen faget lenger,  så var dette greit så lenge jeg kunne vise til fagbrev. 

Nå er det gått noen år til,  og jeg ser at det er blitt noen regelendringer,  og for meg muligens en del konsekvenser alt ettersom hvordan en tolker Fek §§ 6 og 7.

For min del er det naturlig å tolke Fek § 7 4.ledd dithen at praksis før endt utdanning (f.eks lærlingetid) også kan være relevant, da dette ikke er spesifikk nevnt som i Fek § 7 1.ledd. 

Er det noen uttalelser rundt denne problemstillingen? 

Re: Lov å installere i egen bolig?

Re: Lov å installere i egen bolig?

Dette må du avklare med DLE (DSB).

Min klare oppfatning er at praksis må være som selvstendig fagarbeider, og at læretid ikke teller med her.

Re: Lov å installere i egen bolig?

Alexander
Alexander
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Dette må du avklare med DLE (DSB).

Min klare oppfatning er at praksis må være som selvstendig fagarbeider, og at læretid ikke teller med her.

Jeg er enig med forumleder, og dette fikk jeg beskjed om da jeg søkte opptak til elektroinstallatørprøven. Jeg manglet et par måneder praksis for å få gå opp. Jeg tok fagbrev 2 måneder etter lærligkontrakten gikk ut, (som skyldes at det ikke var fagprøverelatert arbeidet den gangen, altså utenfor min kontroll) men Bjørnar Brattbakk var hard på at praksis opptjenes etter endt utdanning, dvs. i mitt tilfelle, fagbrev som elektriker.

Re: Lov å installere i egen bolig?

kristian boretti
kristian boretti

Hei,

Jeg er GR L og har 13 års relevant erfaring med enebolig fra oppstart til sluttkontroll.

Jeg skal nå igang med mitt eget hus. Kan jeg utføre 5 sikre selv uten å ha en installatør i ryggen?

Hvordan er det med bestilling av strøm-tilknytting? På NØK sine sider spørres det installatørens forhåndsmelding. Kan den komme fra meg?

Takk for svar!

Re: Lov å installere i egen bolig?

.
.

Har familie medlem lov og installere og godskjenne et el-anlegg ( familie medlemet er fag utdannet og har mangen år som fagskyndig. 

Re: Lov å installere i egen bolig?

Re: Lov å installere i egen bolig?
Sitat
kristian boretti skrev:

Hei,

Jeg er GR L og har 13 års relevant erfaring med enebolig fra oppstart til sluttkontroll.

Jeg skal nå igang med mitt eget hus. Kan jeg utføre 5 sikre selv uten å ha en installatør i ryggen?

Hvordan er det med bestilling av strøm-tilknytting? På NØK sine sider spørres det installatørens forhåndsmelding. Kan den komme fra meg?

Takk for svar!

Ja, se siste avsnitt i FEK § 7 som du finner her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-19-739.

Du må informere (søke) DLE om installasjonsrett, og kontakt med netteier skal foregå som for andre installatører.

Re: Lov å installere i egen bolig?

Re: Lov å installere i egen bolig?
Sitat
. skrev:

Har familie medlem lov og installere og godskjenne et el-anlegg ( familie medlemet er fag utdannet og har mangen år som fagskyndig. 

Nei, installasjonsrett for elektriker (samt andre med relevant fagbrev og tre års praksis) gjelder kun for egen bolig og fritidsbolig. Se fjerde avsnitt i FEK § 7 som du finner her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-19-739.

Re: Lov å installere i egen bolig?

.,
.,

Takk for svar :D

Re: Lov å installere i egen bolig?

Jan F
Jan F

I forbindelse med å installere i egen bolig eller fritidsbolig. Hva da med å montere svakstrømsanlegg som brannvarsling, sprede-nett og smarthus styresystemer uten å være godkjent Nkom installatør?

Re: Lov å installere i egen bolig?

Tom
Tom
Sitat
Jan F skrev:

I forbindelse med å installere i egen bolig eller fritidsbolig. Hva da med å montere svakstrømsanlegg som brannvarsling, sprede-nett og smarthus styresystemer uten å være godkjent Nkom installatør?

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder krav om autorisasjon av virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av offentlige og private ekomnett. Forskriften omfatter ekomnett bygget med fiberoptisk kabel, koaksial- eller parkabel, radio eller annen teknologi.

§3

Det kreves ikke autorisasjon for installasjon av ekomnett når alt installasjonsmateriell og utstyr som inngår i nettet er spesielt fremstilt for å kunne installeres av personer uten særskilt faglig kompetanse.

_________________________

Ekomloven gjelder i hovedsak for virkosomheter, paragraf 3 åpner for privat/hjemme-arbeid, og vurdering av kompetansekrav for utstyr som monteres opp vurderes selv.
- Godt mulig leverandør krever autorisasjon.

Re: Lov å installere i egen bolig?

Martin
Martin

Det er sikkert automatikere som kan styre litt i egen bolig, men kravet til relevant praksis er ikke uten grunn.

Kjenner jeg et snev av Dunning-Kruger effekten?

Men her er den virkelige galskapen: Skipselektrikere som sitter på gruppe L.

Vi har hatt 2 skipselektrikere i mitt firma og begge har kunnet null-nada om elektrisk utstyr på land.

Det virket som begge manglet forståelse i det hele fundamentale som alle elektrofag omfatter.

Hvor ekkelt er det ikke å bli spurt av en med godkjente kvalifikasjoner om hvordan en 1-polt bryter fungerer..?

Re: Lov å installere i egen bolig?

Jake
Jake
Sitat
Stian skrev:

Hei.

Lurer litt på dette med kravet om  3 års praksis for å oppfylle Fek § 7 4.ledd.

Her sier ordlyden ingenting om når praksisen må være utført (før/etter utdanning). 

I Fek § 7 1.ledd er det spesifikk nevnt at praksisen må være utført etter endt utdanning. 

Så til min bagrunn: Jeg har gr.L fagbrev som første kull etter reform-94.

Lærling fra - 96 til bestått fagbrev i - 99.

Etter fagbrevet avtjente jeg verneplikten og deretter valgte jeg en annen karrierevei enn elektriker. 

Ettersom årene gikk har jeg likevel utført arbeid i egen bolig.  

Husker ikke nøyaktig årstall men,  i 2012-2013 fikk jeg DLE på tilsyn i et rekkehus som vi overtok i 2011. Den gang var det greit for de at jeg stod som ansvarlig og meldte inn retting av feil og mangler så lenge jeg lå ved kopi av fagbrev. 

I samme tidsperiode hadde jeg også en del telefonisk dialog med DLE i forbindelse med oppussing og oppgradering/ utviding av el- anlegget i egen bolig. Til tross for at jeg ikke jobbet innen faget lenger,  så var dette greit så lenge jeg kunne vise til fagbrev. 

Nå er det gått noen år til,  og jeg ser at det er blitt noen regelendringer,  og for meg muligens en del konsekvenser alt ettersom hvordan en tolker Fek §§ 6 og 7.

For min del er det naturlig å tolke Fek § 7 4.ledd dithen at praksis før endt utdanning (f.eks lærlingetid) også kan være relevant, da dette ikke er spesifikk nevnt som i Fek § 7 1.ledd. 

Er det noen uttalelser rundt denne problemstillingen? 

Hei Stian!

Jeg har samme utfordringen nå! Jeg tok fagbrevet som elektro montør, deretter jobbet jeg som elektriker et halvt år, før jeg skiftet jobb til å bli brannmann. Føler at jeg kan bare kaste heile fagbrevet mitt. For slik jeg tolker det etter å lest alt dette, kan jeg ikke bruke fagbrevet mitt til noe annet enn å skru stikk kontakter for et elektro firma, men å gjøre noe hjemme. Det er bare å glemme. Jeg skrur no like godt stikk/brytere u name it i mitt eget hus som i hvilken som helst andres privatbolig! Hva er vitsen med å ha et fagbrev? For min sin del som kommer til å bli værende i brann styrken, føler jeg at det kan like godt bare kastes i bosset! For jeg kan ikke bruke det til noe annet enn om jeg skifter jobb.   

Re: Lov å installere i egen bolig?

Re: Lov å installere i egen bolig?
Sitat
Jake skrev:

Hei Stian!

Jeg har samme utfordringen nå! Jeg tok fagbrevet som elektro montør, deretter jobbet jeg som elektriker et halvt år, før jeg skiftet jobb til å bli brannmann. Føler at jeg kan bare kaste heile fagbrevet mitt. For slik jeg tolker det etter å lest alt dette, kan jeg ikke bruke fagbrevet mitt til noe annet enn å skru stikk kontakter for et elektro firma, men å gjøre noe hjemme. Det er bare å glemme. Jeg skrur no like godt stikk/brytere u name it i mitt eget hus som i hvilken som helst andres privatbolig! Hva er vitsen med å ha et fagbrev? For min sin del som kommer til å bli værende i brann styrken, føler jeg at det kan like godt bare kastes i bosset! For jeg kan ikke bruke det til noe annet enn om jeg skifter jobb.   

Det avgjørende er det faglige ansvaret. Du kan utføre alt av elektriske installasjoner så lenge en faglig ansvarlig (installatør) går god for deg. På grunn av mangelfull praksis tilfredsstiller du imidlertid ikke krav i FEK til å stå som faglig ansvarlig i egen bolig.

Re: Lov å installere i egen bolig?

1234567
1234567
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Det avgjørende er det faglige ansvaret. Du kan utføre alt av elektriske installasjoner så lenge en faglig ansvarlig (installatør) går god for deg. På grunn av mangelfull praksis tilfredsstiller du imidlertid ikke krav i FEK til å stå som faglig ansvarlig i egen bolig.

Forklar gjerne hvordan feks jeg om installatør skal kunne "gå god for" arbeid som utføres av en elektriker som selv ikke oppfyller kravene til å installere i egen bolig. Med mindre denne personen er ansatt under mitt ansvar og IK og dette utføres som en hvilken som helst annen jobb gjennom mitt firma ser jeg ikke denne.

Re: Lov å installere i egen bolig?

Re: Lov å installere i egen bolig?
Sitat
1234567 skrev:

Forklar gjerne hvordan feks jeg om installatør skal kunne "gå god for" arbeid som utføres av en elektriker som selv ikke oppfyller kravene til å installere i egen bolig. Med mindre denne personen er ansatt under mitt ansvar og IK og dette utføres som en hvilken som helst annen jobb gjennom mitt firma ser jeg ikke denne.

Dette blir gjort, og den enkelte installatør må selv svare på om de synes dette er greit.

Re: Lov å installere i egen bolig?

1234567
1234567
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Dette blir gjort, og den enkelte installatør må selv svare på om de synes dette er greit.

Ja det blir gjort, og det går nok bra og i de fleste tilfeller. Er som å kjøre på rødt lys, går bra om du ikke krasjer eller politiet tar deg men lov er det ikke. Jeg mener ikke dette kan være en vurderingssak for den enkelte installatør. Jeg både stusser, og blir nysgjerrig på hvorfor, når du som ellers er ganske presis på rammene våre mener dette er en vurderingssak? Kanskje ønsker du bare å ikke synse rundt "halvlovlige" løsninger på hvordan dette kan gjøres?

Uansett. Noen av mine tanker rundt dette:

For å være i posisjon til å ta ansvaret(er jo det man gjør ved å "gå god for") for dette må man for det første være installatør, samt ha eget registrert foretak/være ansatt i et. Det holder altså ikke å "bare være installatør" da heller ikke installatøren har mulighet til å utføre arbeid hos andre uten underliggende registrert foretak.Man vil videre måtte hevde at det er bedriften som har utført dette i dokumentasjonen etc, noe som blir ren løgn. 

Etter FEK 5 er man også som foretak pliktig til å kun benytte personell med tilstrekkelig kvalifikasjoner(les: kompetanse, faglig oppdatert osv), og som er fast ansatt i foretaket ref AML. I praksis må personen "man går god for" dermed også inngå i og være oppdatert på foretakets IK fullt ut, inneha gyldig FSE opplæring etc. Jeg stopper der, poenget mitt er vel tydelig nok.

Jeg kan godt vri på det og enes om at det er vurderingssak for den enkelte installatør, men isåfall da en vurderingssak om han vil drive etter boka eller ikke. 

Er det noe jeg overser/ikke kan nok om her som gjør dette mye enklere enn jeg tenker og fortsatt er fullt ut innenfor regelverk?? :)

Re: Lov å installere i egen bolig?

Re: Lov å installere i egen bolig?

Du overser egentlig ingen ting, men min mening er at installatører bør være forsiktige med en slik praksis.

Det avgjørende slik jeg ser det er hvem som har det faglige ansvaret. Best er det om installatør tar det faglige ansvaret fullt ut. At en elektriker har ansvar for å bygge det elektriske anlegget hjemme hos seg selv er ikke noe problem, men mange elektrikere er ikke egnet til å ta det faglige ansvaret.

Re: Lov å installere i egen bolig?

1234567
1234567
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Du overser egentlig ingen ting, men min mening er at installatører bør være forsiktige med en slik praksis.

Det avgjørende slik jeg ser det er hvem som har det faglige ansvaret. Best er det om installatør tar det faglige ansvaret fullt ut. At en elektriker har ansvar for å bygge det elektriske anlegget hjemme hos seg selv er ikke noe problem, men mange elektrikere er ikke egnet til å ta det faglige ansvaret.

Jeg er helt enig.

Re: Lov å installere i egen bolig?

brannmann
brannmann

Nå har jeg lest en del og hørt også med DSB, for det er utrolig irriterende at jeg kunne installere mitt eget hus for 4år siden, men nå om jeg skal starte på et nytt prosjekt hjemme Er det bare å glemme? Jeg har jo ikke blitt en dårligere elektriker siste 2åra? Det kommer alltid nye regler å nye metoder, det er jo bare å følge opp å lære seg de nye kravene. Det er jo en grunn for vi har NEK 400! Man skulle kunne slå opp å sjekke om man er usikker på siste reglene. Uansett hva folk måtte mene å tro. Her står det igrunn svart på hvit fra lovdata.no at jeg som tok fagbrevet for 8år siden, kan installere i mitt eget hus Selv om jeg ikke har 3års praktisk erfaribg etter jeg tok fagbrevet! Vil også bare si som andre har nevnt tidligere har vi også Norsk Grunnlov § 97 som sier: Ingen lov må gis tilbakevirkende kraft. Hva tenker dere? Fra Brannmann som tok fagbrevet i 1998, 3år som lærling og 0,5år som selvstendig elektriker med FB, før jeg skiftet til brann yrket. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-19-739§ 7.Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg

Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning.

Den som har det faglige ansvaret for bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg, skal oppfylle kravene i første ledd og ha bestått egen prøve administrert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eller den direktoratet bemyndiger. Dersom vedkommende ikke har hatt det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg sammenhengende i minst ett av de siste ti årene eller kan dokumentere annen relevant praksis, må vedkommende bestå ny prøve.

Den som har det faglige ansvaret for drift og vedlikehold av arbeidsgiverens egne lavspenningsanlegg eller små, enkle høyspenningsanlegg, skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant fagbrev for de aktuelle arbeidsoppgavene og tre års relevant praksis fra de anleggstyper som fagbrevet omfatter.

Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant fagbrev og tre års praksis fra bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg.

§ 25.Ikrafttredelse og overgangsbestemmelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2013.

Fra samme tid oppheves forskrift 14. desember 1993 nr. 1133 om kvalifikasjoner for elektrofagfolk og forskrift 22. november 2002 nr. 1323 om registrering av virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg.

For person som omfattes av § 7 første eller andre ledd anses kravet til praksis som oppfylt selv om praksisen ikke er opparbeidet etter endt utdanning, så lenge utdanningen fullføres senest 31. desember 2016.

Personer som ved forskriftens ikrafttredelse oppfyller kravene til utdanning etter forskrift 14. desember 1993 nr. 1133 om kvalifikasjoner for elektrofagfolk, anses å oppfylle kravene til utdanning for samme type arbeid etter ny forskrift.

mvh brannmann

Re: Lov å installere i egen bolig?

Re: Lov å installere i egen bolig?

Du bør sjekke med DLE, at de har samme forståelse som deg av dette, før du begynner på nytt arbeid hjemme.

Re: Lov å installere i egen bolig?

Fagbrev som Elektriker montør
Fagbrev som Elektriker montør

Hei!

Til alle med fagbrev innen Elektro Montør utdanning, uten 3 års praksis etter end fagbrev og fullført utdanning før 31.12.2016.

Kort oppsumering : Tok Fagbrevet Elektro Montør 2008. Halvt års praksis etter endt utdanning. Skiftet yrket til Brann vesenet. Ønsker å instalere stikk/brytere osv i mitt eget hus nå (rehabilitering). Tok en prat med DLE for å ha papirene i orden før jeg startet å oppgradere det elektrisk anlegget til et sikrere å bedre hus. Sendte da inn og spurte om jeg hadde rett å instalere i egen bolig pga det var mang som hadde delte meninger om man hadde rett eller ikke til å gjøre det selv med fagbrev. Henviste da til paragrafene jeg fikk fra DSB.

Fikk svar fra DLE at: Untakene som står i § 25.Ikrafttredelse og overgangsbestemmelse i andre ledd omhandler for § 7.Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, mens det som omhandler instalasjon i egenbolig står i fjerde ledd. Kan dermed ikke se at du tilfredstiller kravene i foreskriften.

Da skjønner jeg bare ikke hvorfor jeg ikke oppfyller kravet for paragraf 7. 4 ledd?

Det står jo på svar å hvit i paragraf 7. 4 ledd at så lenge jeg oppfyller kravet for paragraf 7 første ledd, har jeg rett til å instalere i egen bolig.

Er det jeg som er vankelig eller ham? Jeg leser seriøst bare hva som står i loverket og om noen mener det er feil slik jeg tolker det, ønsker jeg å høre et godt argument å ikke bare: Det er slik jeg tolker det. Det er ikke et godt nokk svar.

Slik jeg tolker og henviser til, utfyller jeg paragraf 7 første ledd ved å følge paragraf 25. og som det står i paragraf 7. 4 ledd, at så lenge jeg oppfylle kravene i første ledd i paragraf 7, så vil jeg kunne instalere min egen bolig.

Hva tenker dere?

§ 7.Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg

Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning.

Den som har det faglige ansvaret for bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg, skal oppfylle kravene i første ledd og ha bestått egen prøve administrert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eller den direktoratet bemyndiger. Dersom vedkommende ikke har hatt det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg sammenhengende i minst ett av de siste ti årene eller kan dokumentere annen relevant praksis, må vedkommende bestå ny prøve.

Den som har det faglige ansvaret for drift og vedlikehold av arbeidsgiverens egne lavspenningsanlegg eller små, enkle høyspenningsanlegg, skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant fagbrev for de aktuelle arbeidsoppgavene og tre års relevant praksis fra de anleggstyper som fagbrevet omfatter.

Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant fagbrev og tre års praksis fra bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg.

 

§ 25.Ikrafttredelse og overgangsbestemmelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2013.

Fra samme tid oppheves forskrift 14. desember 1993 nr. 1133 om kvalifikasjoner for elektrofagfolk og forskrift 22. november 2002 nr. 1323 om registrering av virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg.

For person som omfattes av § 7 første eller andre ledd anses kravet til praksis som oppfylt selv om praksisen ikke er opparbeidet etter endt utdanning, så lenge utdanningen fullføres senest 31. desember 2016.

Personer som ved forskriftens ikrafttredelse oppfyller kravene til utdanning etter forskrift 14. desember 1993 nr. 1133 om kvalifikasjoner for elektrofagfolk, anses å oppfylle kravene til utdanning for samme type arbeid etter ny forskrift.

Re: Lov å installere i egen bolig?

123456
123456

"Slik jeg tolker og henviser til, utfyller jeg paragraf 7 første ledd ved å følge paragraf 25. og som det står i paragraf 7. 4 ledd, at så lenge jeg oppfylle kravene i første ledd i paragraf 7, så vil jeg kunne instalere min egen bolig."

Det er for meg vanskelig å forstå hva du mener her, og hvordan du kommer frem til at du oppfyller FEK7 første ledd. Basert på det du skriver gjør du ikke det, med mindre du har en høyere utdanning du ikke nevner.

FEK7 første ledd kan du ikke på noen som helst måte oppfylle med kun fagbrev, uavhengig av antall år du eventuelt har hatt dette fagbrevet osv.

Videre sier FEK7 fjerde ledd at det er to måter å få installere i egen bolig, enten oppfyller du FEK7 første ledd(noe du ikke gjør, ref. ovenstående) eller du har et relevant fagbrev og tre års praksis.

Du mangler praksis og DLE sier her at du heller ikke kan påberope deg noen "overgangsordning" ihht FEK25. Overgangsordningen har vært aktuell for de som skal opp til installatørprøven og fullfører høyere utdanning innen 2016 men mangler de tre årene med praksis etter nevnte utdanning. 

Re: Lov å installere i egen bolig?

KAS
KAS

Det er riktig som DLE skriver, du innfrir ikke kravene i 7-4 med bakgrunnen som du viser til. 123456 oppsummerer det veldig fint.

Re: Lov å installere i egen bolig?

123456789123456789
123456789123456789

ok. Den er grei. Ser hva dere mener, men hva med Norsk Grunn Lov som sier:

§ 97.

Ingen lov må gis tilbakevirkende kraft.

0

Endret ved grunnlovsvedtak 6 mai 2014 kunngjort ved res. 9 mai 2014 nr. 613, vedtak 27 mai 2014 kunngjort ved res. 20 juni 2014 nr. 778.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17

Det er jo litt rart at jeg kunne instalere i min egen bolig i 2012 som jeg gjor, men nå ettersom den nye regelen kom, er det bare å glemme? Jeg har ikke blitt en dårligere elektriker iste 4åra? Kan like godt å skru brytere osv den gang, som nå. Så hva er logikken i det?

Men uansett, Norges Grunnlov er jo det høyeste innen rett systemet eller?

Re: Lov å installere i egen bolig?

Re: Lov å installere i egen bolig?

Som det fremgår tidligere i denne tråden har lovavdelingen i Justisdepartementet gjort vurderinger rundt dette, og kommet fram til at krav i FEK er gyldig. Det som imidlertid ble underkjent var avklaring i Elsikkerhet 84, som sier at i praksis vil adgangen til å installere i egen bolig i hovedsak begrense seg til personer med fagbrev som elektriker (samt ingeniører). Det vil si at også de med andre elektrofagbrev, og som kan dokumentere relevant praksis, er innenfor.

Kravet som gjelder nå er altså relevant fagbrev og tre års praksis fra bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg. Og som flere allerede har kommentert er ikke overgangsbestemmelsen i § 25 relevant i denne sammenhengen.

Re: Lov å installere i egen bolig?

123456
123456
Sitat
123456789123456789 skrev:

ok. Den er grei. Ser hva dere mener, men hva med Norsk Grunn Lov som sier:

§ 97.

Ingen lov må gis tilbakevirkende kraft.

0

Endret ved grunnlovsvedtak 6 mai 2014 kunngjort ved res. 9 mai 2014 nr. 613, vedtak 27 mai 2014 kunngjort ved res. 20 juni 2014 nr. 778.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17

Det er jo litt rart at jeg kunne instalere i min egen bolig i 2012 som jeg gjor, men nå ettersom den nye regelen kom, er det bare å glemme? Jeg har ikke blitt en dårligere elektriker iste 4åra? Kan like godt å skru brytere osv den gang, som nå. Så hva er logikken i det?

Men uansett, Norges Grunnlov er jo det høyeste innen rett systemet eller?

Muligens litt bensin på bålet, men som man spør får man svar. Og bare så det er sagt, jeg tviler ikke på at du har de aller beste intensjoner om å gjøre "ordentlig" arbeid på din egen bolig. Det som følger er heller ikke kritikk av deg, men min mening om temaet.

Jeg er nemlig ganske sikker på at du har blitt en dårligere elektriker de siste årene når du ikke driver aktivt med faget. I tillegg snakkes det her om å stå som faglig ansvarlig for egen bolig, noe som er et helt annet ansvar enn å "kun" være utførende. Du nevner "skru brytere" etc. Det ligger som du helt sikkert vet vesentlig mer bak enn å få greierne opp på veggen slik at lampa lyser. 

Jeg er av den mening at regelverket som det er blitt i dag er helt nødvendig, og overhodet ikke for strengt. Kanskje burde det vært enda strengere? Det er nok dessverre svært mange elektrikere med både tre og femten års erfaring, og som således oppfyller kravene, som ikke har nok kompetanse og forståelse til å å stå som faglig ansvarlig for en hel boliginstallasjon. (Det skal selvsagt også nevnes at det nok er en del som er dyktige nok og, som både skjønner og kan utfylle rollen)

Men med et gammelt fagbrev og et halvt års praksis er jeg sterkt tvilende til at du har gode nok fagkunnskaper for dette.

Re: Lov å installere i egen bolig?

Anders
Anders

Men hva betyr da §25 siste ledd?

Personer som ved forskriftens ikrafttredelse oppfyller kravene til utdanning etter forskrift 14. desember 1993 nr. 1133 om kvalifikasjoner for elektrofagfolk, anses å oppfylle kravene til utdanning for samme type arbeid etter ny forskrift.

Betyr ikke det at de som oppfylte kravene i FKE, skal ha samme rettigheter, selv etter at FEK er trådt i kraft? Så en automatiker som kunne installere i egen bolig iht FKE, kan fremdeles installere i egen bolig etter FEK? Så sant han/hun var ferdig med utdannelsen før FEK ble gjort gjeldende.

Anders

Re: Lov å installere i egen bolig?

Installatørlærling
Installatørlærling

Kopi av det som er nevnt tidligere i tråden:

Unntakene som står i § 25.Ikrafttredelse og overgangsbestemmelse i andre ledd omhandler for § 7.Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, mens det som omhandler innstalasjon i egenbolig står i fjerde ledd. 

Re: Lov å installere i egen bolig?

Re: Lov å installere i egen bolig?

Ja, § 25 har kun relevans for § 7 første og andre ledd (ikke fjerde ledd som gjelder egen bolig).

Re: Lov å installere i egen bolig?

1234567
1234567

Nå blei jeg irritert! At du skriver at du muligens kaster litt bensin på bålet har du jaggu bra rett i! Jeg har for 4års siden installert et helt nytt elektrisk KNX anlegg i huset mitt. Å de som jobber med KNX vet også at det er ikke like lett som å skru ei stikk kontakt på veggen!

Du vet jo ikke en dritt om mine kunnskaper ang elektrisk anlegg, når du får vite at jeg har dette i bunnen: 2år videregående skole innen elektro fag, 3år lærling tid for å ta fagbrevet og et halvt år jobb som selvstendig elektriker. Som du sier at jeg ikke har praktisert på så lenge, betyr ikke at jeg glemmer alt jeg lærte de 5,5åra med elektro! Og ja! Det kommer nye lover å regler! Men det er da mitt ansvar å holde meg oppdatert, det er ikke så vanskelig å åpne NEK:400!! No e vi gjor på skolen 1000 ganger om dagen. 

Jeg har jo faktisk et fagbrev, der du også skjønner jeg tok en fagprøve på, som sier at jeg har kunnskap nokk til å installer elektrisk anlegg!

 Så den kommentaren at du tviler på at jeg har gode nokk kunnskaper, kunne du godt droppet å skreve. Det blir bare tåpelig.Jeg har faktisk et bevis på veggen som tilsier at jeg har gode nokk kunnskaper innen elektro til å installere i bolig!

Om jeg har jobbet 2,5år til som elektriker, der jeg kanskje hadde ligget på et gulv å skrudd stikk kontakter, er ikke det sikkert at kunnskapen min hadde blitt så sinnsykt mye bedre, men da om jeg hadde tatt de 2,5åra og det går 20år uten å praktisere elektro kan jeg godt installere i egen bolig.? Det er bare rart! Da burde heller love sakt noe om at man skulle jobbet/praktisert elektro installasjon de 2 eller 3 siste år for å kunne installere i egen bolig. 

Å at du skriver at: som man spør får man svar. Hva svarte du på? 

Jeg spurte deg hva rettighete mine sier om Norges Grunnlov! Du svarer jo ikke på det. Du bare kritiserer meg og andre å mener at jeg/vi er blitt rusten å dårlig i faget! 

Så jeg spør igjen!  Hvordan vil de nye reglene forholde seg til den tilbakevirkende kraften for mitt /vårt sitt tilfelle, der jeg/vi har fått lov å installere i vårt eget hus å etter ny lov får vi ikke!

For dette sier Norsk Grunnlov:

§ 97.

Ingen lov må gis tilbakevirkende kraft.

Så hvor er logikken? 

 

Det er bare helt bak mål å mening at jeg godt kan installere i en annen mans sitt hus med en instalatør i ryggen som bare skriver under et papir uten å sjekke arbeidet som blir gjort, for det er det som skjer i alle elektrofirmaer i Norges land som sender en elektriker på oppdrag! Det er ingen instalatør som åpner opp hver tilkobling i ettertid å sjekker at det er ok for den personen har jo tross alt fagbrev! Men mitt eget hus må jeg leie en elektriker? Kanskje faktisk en som ikke har fagbrev men en som er lærling? Så må jeg med fagbrev stå på siden å se noen gjøre et arbeid jeg tidligere hadde lov å gjøre å har fagbrev på? Tåpelig!

Det blir mye diskusjoner om forskjellige elektro kompetanse, men det er bra! For jeg kan tenke meg det er mange som er irriter å ikke skjønner hvorfor noen har bestemt at dette er smart! Jeg er ening i at vi må gjøre Norge tryggere, men hallo? Det er noe som er smart å noen ting er bare helt på tryne. Jeg beklager for at jeg muligens tråkker noen på tærne nå å skriver mye unødvendig på dette forumet, men kan tenke meg at det er mange som er endten i samme situasjon eller en lignende en. 

Husk Norges Grunnlov Paragraf 97! 

Om dere i elektro bransjen kan bytte om å trikse til reglene slik som det har blitt gjort i forhold til Norsk Grunnlov, begynner jeg å lure.... Mange av oss hadde rett til å installere i vårt eget hjem å fritidsbolig før, nå har den rette blitt tatt ifra oss! 

Re: Lov å installere i egen bolig?

Re: Lov å installere i egen bolig?

Jeg er ikke jurist, men vil minne om at mange rettigheter har blitt endret på grunn av endringer i lover og forskrifter. Et godt eksempel er pensjonsforliket, hvor alle som er yngre enn ca. 50 år får en meget vesentlig reduksjon i sine offentlige pensjonsrettigheter.

Se forøvrig: https://snl.no/tilbakevirkende_kraft.

Jeg vil anbefale deg å la dette ligge nå.

Re: Lov å installere i egen bolig?

123456 glem dette
123456 glem dette
Sitat
1234567 skrev:

Nå blei jeg irritert! At du skriver at du muligens kaster litt bensin på bålet har du jaggu bra rett i! Jeg har for 4års siden installert et helt nytt elektrisk KNX anlegg i huset mitt. Å de som jobber med KNX vet også at det er ikke like lett som å skru ei stikk kontakt på veggen!

Du vet jo ikke en dritt om mine kunnskaper ang elektrisk anlegg, når du får vite at jeg har dette i bunnen: 2år videregående skole innen elektro fag, 3år lærling tid for å ta fagbrevet og et halvt år jobb som selvstendig elektriker. Som du sier at jeg ikke har praktisert på så lenge, betyr ikke at jeg glemmer alt jeg lærte de 5,5åra med elektro! Og ja! Det kommer nye lover å regler! Men det er da mitt ansvar å holde meg oppdatert, det er ikke så vanskelig å åpne NEK:400!! No e vi gjor på skolen 1000 ganger om dagen. 

Jeg har jo faktisk et fagbrev, der du også skjønner jeg tok en fagprøve på, som sier at jeg har kunnskap nokk til å installer elektrisk anlegg!

 Så den kommentaren at du tviler på at jeg har gode nokk kunnskaper, kunne du godt droppet å skreve. Det blir bare tåpelig.Jeg har faktisk et bevis på veggen som tilsier at jeg har gode nokk kunnskaper innen elektro til å installere i bolig!

Om jeg har jobbet 2,5år til som elektriker, der jeg kanskje hadde ligget på et gulv å skrudd stikk kontakter, er ikke det sikkert at kunnskapen min hadde blitt så sinnsykt mye bedre, men da om jeg hadde tatt de 2,5åra og det går 20år uten å praktisere elektro kan jeg godt installere i egen bolig.? Det er bare rart! Da burde heller love sakt noe om at man skulle jobbet/praktisert elektro installasjon de 2 eller 3 siste år for å kunne installere i egen bolig. 

Å at du skriver at: som man spør får man svar. Hva svarte du på? 

Jeg spurte deg hva rettighete mine sier om Norges Grunnlov! Du svarer jo ikke på det. Du bare kritiserer meg og andre å mener at jeg/vi er blitt rusten å dårlig i faget! 

Så jeg spør igjen!  Hvordan vil de nye reglene forholde seg til den tilbakevirkende kraften for mitt /vårt sitt tilfelle, der jeg/vi har fått lov å installere i vårt eget hus å etter ny lov får vi ikke!

For dette sier Norsk Grunnlov:

§ 97.

Ingen lov må gis tilbakevirkende kraft.

Så hvor er logikken? 

 

Det er bare helt bak mål å mening at jeg godt kan installere i en annen mans sitt hus med en instalatør i ryggen som bare skriver under et papir uten å sjekke arbeidet som blir gjort, for det er det som skjer i alle elektrofirmaer i Norges land som sender en elektriker på oppdrag! Det er ingen instalatør som åpner opp hver tilkobling i ettertid å sjekker at det er ok for den personen har jo tross alt fagbrev! Men mitt eget hus må jeg leie en elektriker? Kanskje faktisk en som ikke har fagbrev men en som er lærling? Så må jeg med fagbrev stå på siden å se noen gjøre et arbeid jeg tidligere hadde lov å gjøre å har fagbrev på? Tåpelig!

Det blir mye diskusjoner om forskjellige elektro kompetanse, men det er bra! For jeg kan tenke meg det er mange som er irriter å ikke skjønner hvorfor noen har bestemt at dette er smart! Jeg er ening i at vi må gjøre Norge tryggere, men hallo? Det er noe som er smart å noen ting er bare helt på tryne. Jeg beklager for at jeg muligens tråkker noen på tærne nå å skriver mye unødvendig på dette forumet, men kan tenke meg at det er mange som er endten i samme situasjon eller en lignende en. 

Husk Norges Grunnlov Paragraf 97! 

Om dere i elektro bransjen kan bytte om å trikse til reglene slik som det har blitt gjort i forhold til Norsk Grunnlov, begynner jeg å lure.... Mange av oss hadde rett til å installere i vårt eget hjem å fritidsbolig før, nå har den rette blitt tatt ifra oss! 

Gratulerer med dagen. Du har montert et KNX anlegg i en bolig. Mener du at det at du har evnet å sette deg inn i hvordan dette skal kobles sammen gjør deg skikket til faglig ansvar for egen bolig? Fordi dette er generelt mer komplisert enn å "skru ei stikk" som du kaller det?

Jeg skjønner også at du en gang for noen år siden hadde nok kunnskaper til å stå på fagprøven. Gjør det deg automatisk skikket til faglig ansvar i egen bolig? Nei mener jeg. Og heller ikke etter de 0,5 årene du har erfaring fra. Det spiller jo heller ingen rolle, for kravet er tre år som du nå har skjønt.

Gjennomgående i ditt innlegg viser du at du ikke skjønner dette temaet. På så mange måter, og med alt du skriver. Du vet rett og slett ikke hva det innebærer å stå faglig ansvarlig. Og du skyter fra hofta som om du har blitt utsatt for noe virkelig galt. Jeg understreket at jeg virkelig tror at du har de beste intensjoner om å gjøre godt arbeid og at dette var generelt om temaet. Det mener jeg fortsatt, men du klarer ikke å godta dette og tar det som en fornærmelse. Det er bare det at man kan ha så lyst man bare vil, men det hjelper ikke om ikke kompetansen er på plass. DLE sier til deg at kompetanse/kvalifikasjoner hos deg ikke er tilstrekkelig. Hør på de og gjør som forumleder Hans Olav sier, la dette ligge.

Forøvrig vil jeg skyte inn at det er du som her kommer med fornærmelsene. Du fornærmer hver og en av de som har lagt ned både innsats og hardt arbeid i å bygge riktig kompetanse og forstå dette temaet og faget generelt. Lykke til med Norges Grunnlov paragraf 97.

Re: Lov å installere i egen bolig?

Re: Lov å installere i egen bolig?

Fint om siste ord kan være sagt i denne saken nå.

Re: Lov å installere i egen bolig?

frank
frank

Dei som har gr L fagbrev som alltid har hatt lov til og innstalere sitt eige hus kan dei ikkje gjere noko med?

Re: Lov å installere i egen bolig?

123456
123456
Sitat
frank skrev:

Dei som har gr L fagbrev som alltid har hatt lov til og innstalere sitt eige hus kan dei ikkje gjere noko med?

Vedkommende får fortsette å forestå arbeid i egen bolig gitt at han oppfyller FEK 7 fjerde ledd. Med andre ord må det kunne dokumenteres minst tre års praksis fra bygging av lavspentanlegg. En med "gammelt" gruppe L fagbrev som ikke har denne praksisen oppfyller ikke lenger kravene.

Alternativet er at vedkommende har høyere utdanning i tråd med FEK 7 første ledd.

Re: Lov å installere i egen bolig?

Re: Lov å installere i egen bolig?

Riktig; elektrofagarbeidere må ha minst tre års praksis fra bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg.

For de med fagskole og ingeniørskole er det krav til minst tre års praksis som saksbehandler/prosjekterende.

Re: Lov å installere i egen bolig?

Elkraftingeniør
Elkraftingeniør

Hei,

Jeg har fagbrev gr L fra des 2009 med et halvt års praksis etter bestått fagprøve. I de 3 årene jeg var lærling/montør jobbet jeg i næringsindustrien (lavspente bygningsinstallasjoner) om dette er av betydning. Tok så elkraftingeniør utdanning på høgskole, og var ferdig utdannet i 2013. Fra august 2013 har jeg jobbet som elkraftingeniør i oljerelatert virksomhet, altså over 3 års praksis etter endt utdanning. Har her hovedsaklig jobbet med lavspente utstyrsleveranser med tilhørende prosjektering (lavspent tavler, trafoer, frekvensomformere, motorstartere etc). Har lest gjennom denne tråden, samt tilleggs informasjon i elsikkerhet nr 84, men er fortsatt litt usikker på om jeg har lov å installere i egen bolig, håper du kan svare meg på dette.

Re: Lov å installere i egen bolig?

Re: Lov å installere i egen bolig?

Du må avklare med DLE om de vurderer din praksis som relevant i henhold til FEK § 7, første ledd.

I Elsikkerhet 84 er dette beskrevet som kompetanse som dekker lavspenning bygningsinstallasjoner. 

Re: Lov å installere i egen bolig?

Elektron
Elektron

Har med stor interesse fulgt denne tråden over en periode, og er imponert over hvordan norsk regelverk har utviklet seg. Og, ikke minst, hvor tålmodig admin er... Mye har skjedd siden FEB-91 som var min første befatning med bygningsinstallasjoner på GK Elektro back in the days. :-)

Som Automatiker har jeg i flere år stått som selvstendig installatør på egen bolig i forbindelse med renovering: Skal jeg forholde meg til tidligere aksept fra DLE fra 2013 fortsatt, eller må jeg nå innjustere meg etter nye regler? I så fall - hvordan vil dette i praksis bli med et halvferdig, men godt dokumentert, anlegg? For å ikke snakke om det økonomiske aspektet som vil bli en heftig utfordring... (Totalrenovering av enebolig med smarthus etc.)

Er min frykt for å kontakte DLE berettiget? Når strømmåler flyttes må jeg jo ta en bit av det sure eplet uansett: Anlegget må dessuten meldes inn som ferdigstilt på et eller annet tidspunkt: Hva bør jeg gjøre? (Foruten å forholde meg til NEK400:2014?)

Re: Lov å installere i egen bolig?

Re: Lov å installere i egen bolig?

Du bør uansett ta kontakt med DLE. Har du "tre års praksis fra bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg", som beskrevet i FEK § 7 fjerde ledd, er du uansett innenfor.

Oppfyller du ikke krav til praksis så må DLE avklare om deres aksept fra 2013 fortsatt gjelder, eller om du må finne andre løsninger.

Re: Lov å installere i egen bolig?

Automatiker
Automatiker

Hei

Jeg lurer på om jeg som automatikker har lov og installere i egen bolig?

Hørte det var noen nye tolkingger av teksten i Elsikkerhet 84 at ikke bare elektrikkere men også de som har hatt fagbrev og praksis i lavspenningsanlegg i mer enn 3 år stemmer dette?

Jobber på landbasert anlegg, har årlig FSE og jevnlige oppdateringskurs på nek400.

har hatt fagbrev siden 2008.

jeg kontaktet nylig det lokale eltilsynet, men fikk til svar der at automatikere ikke har lov og installere i egen bolig.

Re: Lov å installere i egen bolig?

Re: Lov å installere i egen bolig?
Sitat
Automatiker skrev:

Hei

Jeg lurer på om jeg som automatikker har lov og installere i egen bolig?

Hørte det var noen nye tolkingger av teksten i Elsikkerhet 84 at ikke bare elektrikkere men også de som har hatt fagbrev og praksis i lavspenningsanlegg i mer enn 3 år stemmer dette?

Jobber på landbasert anlegg, har årlig FSE og jevnlige oppdateringskurs på nek400.

har hatt fagbrev siden 2008.

jeg kontaktet nylig det lokale eltilsynet, men fikk til svar der at automatikere ikke har lov og installere i egen bolig.

Du finner svar fra Justisdepartementets lovavdeling lenger opp i denne tråden.
Siden det er svært mange innlegg i denne tråden kan det være vanskelig å finne det du søker etter :-). Du finner dette i innlegg fra Ronnie Markussen datert 4. februar 2015.

Det viktigste i svaret er følgende:
Avdelingen vil imidlertid påpeke at regelverket kun medfører at automatikere normalt ikke vil tilfredsstille kravene til å arbeide på elektriske anlegg i egen bolig eller fritidsbolig. En person utdannet automatiker vil kunne være kvalifisert for slikt arbeid, forutsatt at vedkommende oppfyller kravet til praksis fra arbeid på lavspenningsanlegg.

Du bør fremlegge dette for DLE, og hvis de ikke gir seg kan du klage til DSB.  

Re: Lov å installere i egen bolig?

Erlend N.
Erlend N.

Arbeid på lavspenningstavler og kurser i boligkvarter ombord på skip/offshoreinstallasjoner må vel gjelde som relevant praksis eller tar jeg feil?
Er jo lys, varme, stikkontakter, varmtvannsberedere, bysse og vaskeri utstyr osv der som man finner i bygg på land også.

Re: Lov å installere i egen bolig?

Re: Lov å installere i egen bolig?

Ja, hvis du kan dokumentere (fra arbeidsgiver) minst 3 års praksis fra lavspenningsanlegg.

Re: Lov å installere i egen bolig?

Halvinstallatør
Halvinstallatør

Hvilke fagbrev er inkludert under definisjonen elektrofag?

Re: Lov å installere i egen bolig?

Re: Lov å installere i egen bolig?

Elektriker, automatiker og energimontør.

Re: Lov å installere i egen bolig?

master elkraft
master elkraft

Hei,

Jeg har mastergrad i elkraft og ca 5 års praksis med prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av lavspentanlegg (industrielt). Har søkt DLE om tillatelse (vedlagt vitnemål og praksisattester fra arbeidsgiver), men tilbakemeldingen er at "Tilsendt dokumentasjon viser ikke at du har praksis som dekker lavspenning bygningsinstallasjoner".

Jeg mener jeg oppfyller kravene, men antar at praksisattesten min kanskje ikke har riktig ordlyd. Det jeg lurer på er; hvordan skal formatet være på dokumentasjon på relevant praksis? Kan noen vise meg et eksempel på praksis-dokumentasjon som har blitt godtatt?

Re: Lov å installere i egen bolig?

Re: Lov å installere i egen bolig?

Kravet i FEK § 7 er tre års relevant praksis (første halvdel av fjerde ledd i § 7 viser til første ledd). Det står ikke nevnt krav til praksis i bygningsinstallasjoner.

Praksisen din er helt klart innenfor kravet. Det enkleste vil vel uansett være å få arbeidsgiver til å dokumentere at du har praksis på lavspennings bygningsinstallasjoner.

Re: Lov å installere i egen bolig?

TK
TK

Hei.

Jeg er utdannet elektriker (fagbrev 2008)  og har jobbet som det i mange år nå. Da jeg kontaktet DSB fikk jeg til svar at jeg kunne utføre selve installasjonen, men at jeg måtte få det godkjent av en installatør da jeg ikke hadde den kompetansen

Re: Lov å installere i egen bolig?

111
111

TK, hvilken praksis har du? Og som du viste til når du kontaktet DSB?

Re: Lov å installere i egen bolig?

eirik ellingsund
eirik ellingsund

Så ingeniør/sivilingeniør uten fagbrev eller praktisk erfaring kan installere egen bolig selv? Dette henger ikke sammen.

Re: Lov å installere i egen bolig?

Re: Lov å installere i egen bolig?

Mange er enig med deg, men ikke DSB.

Re: Lov å installere i egen bolig?

Elektriker offshore
Elektriker offshore

Noen som har fått godkjennelse av DLE som elektriker offshore? Etter ordlyden på elsikkerhetsportalen så høres det ut som jeg som elektriker på plattform (pluss bachelor i elkraft, men ikke benyttet utdanningen) ikke tilfredsstiller kravet.

"​Det stilles ofte spørsmål om automatikere, energimontører, heismontører, tavlemontører, telekommunikasjonsmontører, togelektrikere, skipselektrikere eller personer med andre type fagbrev kan foreta installasjon i egen bolig og fritidsbolig. 

Personer med denne type fagbrev vil normalt ikke kunne dokumentere minst tre års praksis fra bygging og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg i bygninger, bygget etter gjeldende teknisk forskrift om elektriske lavspenningsanlegg og eventuelt gjeldende norm, da disse ikke har relevant fagbrev i forhold til å bygge og vedlikeholde denne type elektriske anlegg. Dette medfører således at de ikke kan ha det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig, og heller ikke kunne bygge og vedlikeholde elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig.

Dersom du ikke har de rette kvalifikasjonene til å foreta installasjonsarbeider i egen bolig og fritidsbolig, kan du kun utføre "mindre arbeider"."

Jeg jobber med lavspenningsanlegg i både industriområder og boligkvarter, men det er lite nybygg her ute etter nyere tekniske forskrifter.

Re: Lov å installere i egen bolig?

Re: Lov å installere i egen bolig?

Krav til minst 3 års relevant praksis gjelder for alle (elektrofagarbeidere).

Re: Lov å installere i egen bolig?

Andreas
Andreas
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Krav til minst 3 års relevant praksis gjelder for alle (elektrofagarbeidere).

Hei

Jeg ønsker å godkjenne og gjøre el installasjons arbeid i egen bolig. Jeg er automatiker med 16 års praksis på lavpennings anlegg etter fagprøve. Denne praksisen har jeg attest på.

Ifbm med at jeg skulle søke til DLE kontaktet jeg DSB for å få en bekreftelse på at kunne gjøre dette. Jeg fikk et veldig tvetydig svar, og jeg tolker det egentlig som at jeg ikke får lov. 

Her er svaret ifra DSB:

Viser til deres henvendelse om automatiker kan utføre installasjoner i egen bolig.

I tidligere forskrift om kvalifikasjoner (fke) så var det mulighet for en automatiker å forestå installasjoner i egen bolig. Sommer 2013 som kom forskriften fek, den har ikke samme muligheter som nevnt over.

Det sentral her er om du har et relevant fagbrev. Vi er ikke kjent med om ditt fagbrev, det vil si utdannings og opplæringsplan til automatiker også inkluderer bygningsinstallasjoner.Dette vil du se ut av den dokumentasjonen du fikk sammen med fagbrevet. DSB vurderer ikke kvalifikasjoner til enkeltpersoner lengre.

Praksis alene vil ikke kunne danne grunnlag for å arbeide med elektriske anlegg slik du ønsker, det må alltid ligge et relevant fagbrev i bunn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvordan skal jeg gå videre nå? Er det bare å søke til DLE å gå ut i fra at jeg har lov?

Re: Lov å installere i egen bolig?

Re: Lov å installere i egen bolig?

Ja, jeg vil anbefale deg å søke DLE.

Lenger opp i denne tråden står det flere innlegg av Ronnie Markussen, som tok opp dette temaet med Justisdepartementet (via en stortingsrepresentant) våren 2014.

4. februar 2015 har Ronnie lagt inn svaret fra lovavdelingen i Justisdepartementet, hvor det blant annet står:
Avdelingen vil imidlertid påpeke at regelverket kun medfører at automatikere normalt ikke vil tilfredsstille kravene til å arbeide på elektriske anlegg i egen bolig eller fritidsbolig. En person utdannet automatiker vil kunne være kvalifisert for slikt arbeid, forutsatt at vedkommende oppfyller kravet til praksis fra arbeid på lavspenningsanlegg. 

Re: Lov å installere i egen bolig?

Tommy Dale
Tommy Dale

Hei jeg er utdannet høyspent montør og har jobbet i med dette i over 3 år frem til 2009. Har vært i kontakt med det lokale kraftverket og de har pr telefon opplyst meg om at jeg kan oppgradere el-installasjon i eget hus. Er dette feil? grunnen til at jeg spør er at naboen som er elektriker mener jeg ikke har lov

Re: Lov å installere i egen bolig?

Re: Lov å installere i egen bolig?

Naboen har rett her.

Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig skal ha relevant fagbrev og tre års praksis fra bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg.

Praksis som energimontør er ikke godkjent.

Re: Lov å installere i egen bolig?

Ronald
Ronald

Hei

Jeg finner ikke ut hvor definisjonen på bygging og vedlikehold av anlegg står. Jeg har energimontørfagbrev og teknisk fagskole, men har over 10 års erfaring i prosjektering av elektriske anlegg (inklusive Febdok, Tracecalc, lysberegninger). 

Hvis definisjonen kun inkluderer fysisk skru opp en stikkontakt, så har jeg vanskelig å skjønne hvorfor en med bachelor skal få lov.

Re: Lov å installere i egen bolig?

Re: Lov å installere i egen bolig?

Se § 6 tredje ledd, og § 7 fjerde ledd her; https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-19-739.

Re: Lov å installere i egen bolig?

Ronald
Ronald

Det jeg mener er hva defineres som praksis: fysisk skru opp en stikkontakt? Eller design av hele det elektriske anlegget som stikkontakten er en del av?

Det er spesielt denne setningen jeg lurer på: relevant praksis opparbeidet

En ting er at automatiker og energimontør ikke er det samme som elektriker, men ordlyden fra DSB er jo at disse fagene normalsett ikke medfører relevant praksis. Så, når du har en som meg, som har energimontørfagbrev og teknisk fagskole, blir spørsmålet hva som er relevant praksis. Jeg har unntaksvis jobbet som energimontør etter jeg fikk fagbrevet, stort sett har jeg gått på elektroinstallasjon i næringsbygg til jeg startet som prosjektingeniør. All min praksis er jo elektrorelatert, jeg har aldri prosjektert energimontørrelaterte installasjoner, og jeg finner det derfor rart at min arbeidsgiver og våre kunder synes det er greit at jeg kan stå som fagansvarlig for elektroinstallasjonen, men at en fra DLE kategorisk sier at energimontørfagbrev ikke regnes som relevant fagbrev. Spesielt når jeg for få år siden oppgraderte det elektriske i halve huset mitt. Jeg blir rimelig frustrert, for å si det mildt.

Det er derfor jeg lurer på definisjonen av relevant praksis, for det finner jeg ikke. 

Re: Lov å installere i egen bolig?

Re: Lov å installere i egen bolig?

Praksis etter § 7 er som saksbehandler/prosjekterende.

Praksis etter § 6 er allsidig elektrikerarbeid.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor