NEK400 asnitt 823.537.101 Stikkontaktuttak i boligNEK400 asnitt 823.537.101 Stikkontaktuttak i bolig

NEK400 asnitt 823.537.101 Stikkontaktuttak i bolig

Trikker
Trikker

Hei.

Dette med antall stikkontakt-uttak i bolig er stadig et diskusjonstema. Jeg har lest meg frem til, via NK64 sine FAQ-sider, at ved arealberegning av et rom skal nettoareal iht NS3940 legges til grunn. Nettoareal i NS3940, slik jeg ser det, inkluderer areal som går bort til garderobeskap og lignende. Det er innside av rommet omsluttede vegger som gjelder slik jeg leser det.

Det er i NEK400, avsnitt 823.537.101 beskrevet at rommets møblering, og eventuelt UU-krav må hensyntas.

Dersom man har et soverom på 13 kvm skal det iht normen være (13 / 4) = 3,25 doble stikkontakter.

Kan man da si å oppfylle normen ved å ha 3 doble stikkontakter i rommet da dette er mest hensiktsmessig i forhold til møblering og universell utforming? Eller vil det bli ansett som ikke oppfylt iht normen og være grunnlag for at man vil kunne få rapport fra DLE?

Re: NEK400 asnitt 823.537.101 Stikkontaktuttak...

Re: NEK400 asnitt 823.537.101 Stikkontaktuttak...

Som alltid er det lov til å bruke hodet (det er til og med forventa :-).

3 doble stikkontakter, mest mulig jevnt fordelt i rommet, vil etter min vurdering gi generell god tilgang til stikkontaktuttak her, uten å måtte benytte skjøteledninger.

Det som etter min vurdering er mer avgjørende er bruken av rommet. Min sønn på 16 år har et helt annet (og langt større) behov for stikkontaktuttak på sitt soverom/lekserom/spillerom enn vi som er foreldrene hans har i vårt soverom.

Slike vurderinger må gjøres i tillegg til å følge krav til minimum antall stikkontaktuttak, gitt i NEK 400-8-823. Dette fremkommer også av Veiledning 1 på side 491 i NEK 400:2018.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor