Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Nylig El-sjekk på eldre bolig frå 1975

Nylig El-sjekk på eldre bolig frå 1975

Tola
Tola

Det har nylig vore el-sjekk på ein bustad i forbindelse med salg, som eg har kjøpt. Eg ser det er blitt gjort ein dårlig sjekk, sidan eg har opna litt ting sjølv og funne mykje rart.

Blant anna:

- utvendige punkt har ikkje jord ut.

- takpunkt med lysekrone hengt etter strips rundt ein spiker over taklokk.

- jorda og ujorda stikk 140cm frå kvarandre.

- PR-kabel med støpsel på frå stikk, som forsynar ein anna stikk.

- svidd stikk på kjøken.

- 4mm2 jording trukket frå lyspunkt på kjøken med 2,5mm2 kopling, heile vegen ut i stove, ut frå ein stikk og opp til utvendig solskjerming.

Det er mykje anna slurv her óg. Tydlige teikn på at tidlegare eigar som har gjort ein del sjølv. Eg er sjølv elektrikar, og eg syns det er mykje dårlig arbeid og dårlig sjekk. Eg har byrja å fikse ein del sjølv.

Men er dette noko eg bør seie ifrå om? Selskap, meglar eller advokat?

Re: Nylig El-sjekk på eldre bolig frå 1975

El-kontrollør
El-kontrollør

En elsjekk er ikke mye verdt. Det finnes ingen spesifikke krav til hva som skal sjekkes, hvem som kan gjøre sjekken og kompetansekrav, og hva som skal rapporteres.

Elsjekk skulle i mine øyne aldri vært innført. Den kan være veldig overfladisk og dårlig men folk kan lett få inntrykk av at alt er i orden hvis det ikke er anført noen avvik. 

Et minstekran ved omsetning av bolig burde være en elkontroll etter 405. Da er det i allefall klare krav til kontrollorgan, omfang, kvalifikasjoner på kontrollør og firma, og på rapportering . Da kan en også forvente en viss kvalitet på kontrollen. Skulle kontrollen være for dårlig har en adgang til å klage.

Re: Nylig El-sjekk på eldre bolig frå 1975

Tore
Tore

Her har nok selger vært smart.

Han har visst at han har gjort ting han ikke har lov til og fått noen til å utføre en sjekk. Så kan han da skylde på elektriker for alt han ikke fant.

Ja, det har vært utført en elsjekk. Men vet du resultatet av den sjekken? En sjekk er bare en sjekk, og ikke at feil blir fikset. Kan godt hende mange feil ble kommunisert muntlig til kunden.

Problemet slik jeg ser det er ikke elsjekk, men fastpris. Typisk er slike jobber på fastpris og da "skal" man bruke minst mulig tid på jobben. Kontrol etter 405 syns jeg er for omfattende og tull at ikke alle elektrikere kan utføre den.

Det er vesentlig om huset er kjøp etter de nye reglene for salg av hus ble innført eller ikke, samt hva som sto i egenerklæringen. Du har også en undersøkelses plikt selv. Om det er så omfattende som dette så burde du nok som elektriker kunne se at her er det utført arbeid av ufaglærte. Så klart ikke i hvor stort omfang, men litt.

Du skal naturlig nok klare til kjøperen av ditt hus. Du kan gjerne rådføre deg med selskap, advokat, megler osv først. Du kan også vurdere å få tatt en kontroll av hele huset for å avdekke omfanget og pris.

Er du elektriker selv så er det nok enklere å bare fikse det selv. Du skal nok bruke en del energi på å få ut penger for dette.

Re: Nylig El-sjekk på eldre bolig frå 1975

Re: Nylig El-sjekk på eldre bolig frå 1975

Mye bra i svarene som er gitt her.

Du kan klage til selger, men det kan nok være vanskelig å nå frem med en klage.

Re: Nylig El-sjekk på eldre bolig frå 1975

Tola
Tola

Hei! Takk for svar! 
Eg trur det var litt feil på elsjekken, men som du seier, så vart det sikkert bare muntleg.

Eg veit om to stikkontakter som måtte fiksast frå elsjekken, elles så er det ikkje mykje meir. tidlegare eigar har vore i gråsonen med mykje rart i dette huset har eg sett.

Eg trur eg tar saken i eigne hender, sidan det likevel skal fiksast og oppdaterast.

Re: Nylig El-sjekk på eldre bolig frå 1975

JHS
JHS

En el-sjekk er ikke en "godkjenning av anlegget", men skal gi en indikasjon.

Videre bør du lese deg opp på avhendingsloven, da denne er endret og ansvar er klarere definert. Hvis arbeidet er ufagmessig utført, slik du beskriver har du absolutt grunnlag for å gå videre med et krav mot tidligere eier. Tidligere var grensene for kostnad såpass store at det sjeldent var noe poeng i å stille krav med mindre mangelen ved installasjonen var av vesentlig størrelse. Nå er det derimot endret til en verdi på 10000kr som kjøper selv må dekke ved mangel.

"As is" fritar ikke selger fra opplysningsplikt ved salg slik som tidligere var tilfelle.

Her er det helt klart at tidligere eier har et konkret ansvar for tilstanden av boligen ved salg.

ref. Avhendingsloven

§ 3-1.Innleiande føresegn om manglar

(1) Eigedomen har ein mangel dersom han ikkje er i samsvar med dei krav til kvalitet, utrusting og anna som følgjer av avtalen. §§ 3-2 til 3-6 gjeld i den grad det ikkje i samsvar med § 1-2 er avtalt noko særskilt.

(2) Ved vurderinga av om eigedomen har ein mangel, skal ein leggje til grunn tidspunktet då vågnaden etter § 2-4 andre ledd eller etter avtala gjekk over på kjøparen. Det kan vere ein mangel endå om ein feil fyrst viser seg seinare.

(3) Seljaren svarer og for ein mangel som oppstår seinare dersom årsaka til mangelen er eit avtalebrot frå seljaren. Det same gjeld dersom seljaren ved garanti eller på annan måte har teke på seg ansvar for eigenskapar eller anna ved eigedomen fram til eit seinare tidspunkt.

(4) Kjøparen må sjølv dekke tap og kostnadar ved manglar opp til eit beløp på 10 000 kroner om ikkje anna er sagt i lova. Dette gjeld likevel ikkje avtalar der ein bygning er seld som ny. Departementet kan i forskrift justere beløpet i fyrste punktum ved vesentlege endringar i pengeverdien.

Re: Nylig El-sjekk på eldre bolig frå 1975

Montør/Kontrollør
Montør/Kontrollør

Som skrevet over, så er det ingen "standard" for en "elsjekk". Kvaliteten på denne vil da variere veldig mellom diverse firma og mellom montører/kontrollører.

Når det kommer til boligsalg er du avhengig av å melde om en "uspesifisert reklamasjon" så raskt som mulig etter at du oppdager feil/mangler, først da kan du begynne å utrede/undersøke omfang og kostnad.

Om du ikke gjør dette, risikerer du å gå glipp av reklamasjonsfristen.

Dette skal da meldes til din boligkjøperforsikring eller til selgers boligselgerforsikring. Har dere ingen av delene meldes dette til selger.

Selger har opplysningsplikt og kjøper har undersøkelsesplikt.

Dette betyr at du som kjøper forplikter deg til å undersøke boligen (riving av vegger og demontering av inventar skal du ikke gjøre), er du i tillegg fagperson har du et høyere krav til å kunne avdekke feil på visning og som sådan burde mange feil/mangler blitt avdekket.

På en annen side har selger opplysningsplikt og dersom dem bevisst har holdt tilbake informasjon eller at denne er skjult vil du kunne ha en sak. Om du har en sak, vil da advokat kunne kartlegge med hjelp av egenerklæringsskjema mm.

Re: Nylig El-sjekk på eldre bolig frå 1975

Re: Nylig El-sjekk på eldre bolig frå 1975

Takk for gode innspill.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor