Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

PR kabel bak gulvlister

PR kabel bak gulvlister

Marius
Marius

Hei.

Vi har ved rehabilitering av en leilighet lagt PR kabel bak gulvlister til stikkontakter grunnet tidligere eier/kunde av leiligheten ønsket å unngå at PR ble banket synlig på list.

Veggen ble ikke åpnet og det måtte derfor slisses spor av snekker bak listene med plass til kabelen, da det var betongvegger og minimale muligheter med slissing ble det valgt og ikke legges rør på PR kabelen, da det ikke var plass/mulighet for dette.

Ny eier av leiligheten har hatt annen elektriker på besøk som har kommentert dette som strengt ulovlig, brannfarlig etc etc. Kunde krever nå reklamasjon på jobben.

Vet noen hva som blir gjeldende her, både ifbm ny eier, utførelse, hvilke krav/forskrifter/normer som gjelder?

Setter stor pris på svar :)

Re: PR kabel bak gulvlister

Re: PR kabel bak gulvlister

Ut fra beskrivelsen din virker dette som en grei løsning. Kabel skal ikke være innkledd uten rør, men det er jo ikke tilfellet her. Det er viktig at strømføringsevnen er ivaretatt, ref. Tabell 52A-2 i NEK 400:2018.

Re: PR kabel bak gulvlister

ASDF
ASDF

Det er IKKE TILLATT å montere kabel uten rør bak list som må demonteres for å komme til, Med mindre denne er laget på en måte som gjør at du enkelt kan demontere uten å ødelegge denne. Dette har DLE vært veldig klar på i MANGE år.

Dette begrunnes med at det ikke er tilgjengelig for inspeksjon og vedlikehold. 
Har dere prøvd å demontere lister festet med dykkert? Stor sett ikke mulig å få til uten at disse er stygge.
Det blir det samme som å si at koblingspunkt kan monteres bak kjøleskap, bak stekeovn osv.

Forespeilte løsning vil jeg kalle ikke akseptert.

Hvem dekker kostnaden for utskifting av lister når elektrikeren skal feilsøke hvis det oppstår feil?
Kunden er i beste fall motvillig.

ref. FEL §17 med veiledning.

§ 17.Tilgjengelighet for vedlikehold

Anlegget skal være planlagt og utført slik at

-

det er tilgjengelig for ettersyn, vedlikehold, reparasjon, betjening og prøving,

-

det er tilstrekkelig plass til å skifte ut og montere enkeltenheter,

-

og at slikt arbeid kan foretas uten fare for den som utfører arbeidet.

Veiledning til § 17

Ved planlegging og utførelse må det foretas en vurdering av hyppigheten og omfanget av det vedlikehold av anlegget som med rimelighet kan forventes. I denne vurderingen må det tas hensyn til bl.a. at

-

enhver periodisk inspeksjon, prøving, reparasjon m.v. som er nødvendig må kunne utføres sikkert og lett, og at

-

effektiviteten av sikkerhetstiltakene er sikret.

Re: PR kabel bak gulvlister

Re: PR kabel bak gulvlister

Det er mulig jeg misforsto opplysningene i spørsmålet fra Marius, og med de forutsetningene du (ASDF) legger til grunn har du helt rett i din konklusjon.

Jeg får eventuelt skylde på min manglende praktiske erfaring på området :-).

DSB har gitt avklaring fra side 6 i Elsikkerhet 80 vedrørende forståelsen av FEL § 17;  https://www.dsb.no/globalassets/d...kkerhet-magasinet/elsikkerhet-80.pdf.

Re: PR kabel bak gulvlister

Elektriker
Elektriker

Det er ikke noe direkte forbud mot dette. Noen syns det er greit, noen rynker på nesen og noen mener det ikke er lov. Det er ikke noe direkte forbud, så blir opp til hver enkelt å avgjøre. 

Det vises til tilgjengelighet og inspeksjon. Det er ikke noe krav til at man skal kunne inspisere kabelen i hele dens utstrekning. Koblingsspunkter krever derimot dette. Dette her DSB skrevet mer om i Elsikkerhet, hvor de tar opp kabler rett i vegg. En kan også tenke seg en kabel som ligger rett i bakken. Den er ikke akkurat tilgjengelig for inspeksjon. Og det tar tid å grave den opp om man vil se på den. Dyrt om den ligger under asfalt eller noe. 

Om man slisser enda mer og får plass til et rør, så har man ikke kommet noe lengre i elsikkerhet. Kabelen er da fortsatt like godt beskyttet eller like utsatt.

Og skulle noe faktisk skje med kabelen, så er det ikke store jobben å ta av en list.

Re: PR kabel bak gulvlister

Elektriker
Elektriker

Enig i at det ikke bør plasserer bak innfelte kjøleskap. For den er vanskelig å få ut. 

Men ikke noe problem å ha noe bak en stekeovn. Den er enkel å få ut. 

Re: PR kabel bak gulvlister

En ny
En ny

Du har rett etter min mening.

Kabler behøver ikke å være tilgjengelig for inspeksjon. Punkt 17 FEL gjelder alle koblinger, brytere stikkontakter etc.

Etter NEK 400 kan du legge kabel direkte i murkonstruksjoner uten rør. Etter TEK bytte av kabel kan ikke svekkes konstruksjon. Ko-røre trenger dypere slissing hva kan være ødeleggende for næringen. Kabelen er ikke tilgjengelig(aldri)

Re: PR kabel bak gulvlister

Re: PR kabel bak gulvlister
Sitat
En ny skrev:

Du har rett etter min mening.

Kabler behøver ikke å være tilgjengelig for inspeksjon. Punkt 17 FEL gjelder alle koblinger, brytere stikkontakter etc.

Etter NEK 400 kan du legge kabel direkte i murkonstruksjoner uten rør. Etter TEK bytte av kabel kan ikke svekkes konstruksjon. Ko-røre trenger dypere slissing hva kan være ødeleggende for næringen. Kabelen er ikke tilgjengelig(aldri)

I Norge bør man forholde seg til beskrivelser/avklaringer fra DSB i meldingsbladet Elsikkerhet, og i dette tilfellet er avklaring fra side 13 i Elsikkerhet 71 relevant; https://www.dsb.no/globalassets/d...het-els/elsikkerhet-magasinet/71.pdf.

Re: PR kabel bak gulvlister

En ny
En ny
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

I Norge bør man forholde seg til beskrivelser/avklaringer fra DSB i meldingsbladet Elsikkerhet, og i dette tilfellet er avklaring fra side 13 i Elsikkerhet 71 relevant; https://www.dsb.no/globalassets/d...het-els/elsikkerhet-magasinet/71.pdf.

Det stemmer, elsikkerhet fra DSB er ikke motsatt NEK 400, er bare avklaring hvordan utføre arbeidet. God forståelse av lov, normer, forskrifter og TEK er nok for riktig utførelse instalasjon. 

Hvis kunnskap om elsikkerhet var obligatorisk, måtte det være en del av loven, eller?

Re: PR kabel bak gulvlister

Re: PR kabel bak gulvlister

Her viser du litt manglende forståelse for helheten i tilsynsarbeidet i Norge.

DSB er "forskriftseier" av blant annet FEL, og er myndighet som håndhever at kravene blir fulgt.
Dette gjennomføres i stor grad av DLE, i samarbeid med DSB sine regionskontorer (lokalisert sør, øst, vest, midt og nord i Norge) og sentral elsikkerhetsavdeling i DSB (lokalisert i Tønsberg).

Det er riktig at kun paragrafteksten i FEL er direkte juridisk bindende, men i praksis er det veldig lurt at man også forholder seg til veiledningsteksten. FEL § 10 med veiledning viser til NEK 400 som en "prekvalifisert" metode for å ivareta forskriftens krav.

Meldingsbladene Elsikkerhet er myndighets fremste informasjonskanal mot elektrobransjen, og beskriver myndighets forståelse av hvordan aktuelle krav skal innfris. Det vil derfor være VELDIG LITE LURT å ikke vektlegge avklaringene i Elsikkerhet. I stor grad gjenspeiler disse hvilket nivå/forståelse myndighet vil gjennomføre sitt tilsynsarbeid i forhold til. 

Re: PR kabel bak gulvlister

Re: PR kabel bak gulvlister

Det er alltid åpning for egne vurderinger, men utgangspunktet i Norge er at skjult installasjon skal legges i rør. Før det gjøres omfattende arbeid som fraviker denne forståelsen, så er mitt klare råd å avklare dette med DLE.

Re: PR kabel bak gulvlister

En ny
En ny
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Det er alltid åpning for egne vurderinger, men utgangspunktet i Norge er at skjult installasjon skal legges i rør. Før det gjøres omfattende arbeid som fraviker denne forståelsen, så er mitt klare råd å avklare dette med DLE.

Takk for nyttig svar. Jeg tror at løsningen med rør er bedre, ved eventuelle endringer, bytte kabler er ikke noe problem. Det et også ikke noe problem å oppnå gulvliste.  Det er ikke OK at elsikkerhet bladet kan vere motsatt forskrifter og normer. Jeg personlig finner ikke motsetninger. Feks boka "elektriske installasjoner i murhus" fra Nelfo sier bare at det er ikke anbefalt i Norge. Det er ikke samme som forbudt. Strømføringsevne på kabel lagt direkte i murhus er mye bedre tilsvarer metode C, men normer er ikke ferdig med dette (det betyr at belastningen kan være enda mer.)

Hilsen En ny

Re: PR kabel bak gulvlister

Re: PR kabel bak gulvlister
Sitat
En ny skrev:

Takk for nyttig svar. Jeg tror at løsningen med rør er bedre, ved eventuelle endringer, bytte kabler er ikke noe problem. Det et også ikke noe problem å oppnå gulvliste.  Det er ikke OK at elsikkerhet bladet kan vere motsatt forskrifter og normer. Jeg personlig finner ikke motsetninger. Feks boka "elektriske installasjoner i murhus" fra Nelfo sier bare at det er ikke anbefalt i Norge. Det er ikke samme som forbudt. Strømføringsevne på kabel lagt direkte i murhus er mye bedre tilsvarer metode C, men normer er ikke ferdig med dette (det betyr at belastningen kan være enda mer.)

Hilsen En ny

Du bør lese hele avklaringen fra side 13 til 15 i Elsikkerhet 71. Konklusjonen her er følgende: Endret praksis, der hovedregelen er at skjult anlegg skal legges som røranlegg, trer i kraft senest fra og med 2008. Det åpnes for at kabel unntaksvis kan legges direkte i tak/vegg uten bruk av rør.

Hva det står i en hjelpebok er ikke relevant i denne sammenhengen, og det er heller ikke strømføringsevnen for kabel lagt i rør kontra lagt direkte i tak/vegg.

Avklaringer i Elsikkerhet er absolutt ikke i strid med forskriftenes krav, men tolkninger/beskrivelser fra myndighet med tanke på praktiske konsekvenser av forskriftskravene.

Re: PR kabel bak gulvlister

En ny
En ny

Ja, etter noen ganger å lese ditt svar, FEL og el71 jeg har forstått, men igjen er ikke sikkert at forstår deg bra denne gangen

"og det er heller ikke strømføringsevnen for kabel lagt i rør kontra lagt direkte i tak/vegg"

Det er stor forskjell mellom A1,A2, eller C, spesielt i takket ikke sant?

Re: PR kabel bak gulvlister

Re: PR kabel bak gulvlister
Sitat
En ny skrev:

Ja, etter noen ganger å lese ditt svar, FEL og el71 jeg har forstått, men igjen er ikke sikkert at forstår deg bra denne gangen

"og det er heller ikke strømføringsevnen for kabel lagt i rør kontra lagt direkte i tak/vegg"

Det er stor forskjell mellom A1,A2, eller C, spesielt i takket ikke sant?

Ja, strømføringsevnen vil variere.

Dette har imidlertid ingen relevans relatert til temaet vårt i denne tråden, som gjelder i hvilken grad kabel kan legges rett i tak/vegg uten å benytte rør.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor