SolcelleanleggSolcelleanlegg

Solcelleanlegg

Jan
Jan

Det har blitt påstått at ved solcelleanlegg med bruk av optimizere er det ikke krav om at det monteres brannbryter.

Noen som eventuelt kan henvise til hvor dette står beskrevet? og om NK64 har uttalt seg om dette?

Re: Solcelleanlegg

Re: Solcelleanlegg

I normen, NEK 400:2018 er krav til frakobling i solcelleanlegg gitt i avsnitt 712.537.2.

NK64 har gitt to svar om frakobling i solcelleanlegg, og disse finner du her; https://www.nek.no/standarder/faq/, ved å søke på 712.537.

Følgende er henta fra SOLENERGIbloggen til Fusen (leverandør av solcelleanlegg):

Det finnes ekstrautstyr som leverandørene hevder kan redusere risikoen, slik som såkalte optimizere og lysbue detektorer. Utfordringen med slikt utstyr er at det introduserer nye kompliserende faktorer. For Brannsikkerheten er verdien av slikt utstyr begrenset sammenliknet med ulempene og kostnadene. Utstyret er basert på elektronikk med en viss levetid, og trolig betydelig kortere levetid enn solcellepanelene som er garantert for 25 år eller mer. Slik elektronikk innfører derfor mer kompleksitet i anlegget, og siden det ikke alltid er mulig å vite om elektronikken fungerer, så må brannvesen likevel behandle anlegget som spenningssatt. Brannbrytere for teknisk utstyr er noen ganger montert ved inngang eller der hvor brannvesenet skal starte innsatsen. Noen kunder ønsker å montere slike brytere som skrur av solenergi anlegget. Da må følgende tas hensyn til:

  • Brannbrytere bør tilknyttes AC vern i el-tavle. Når brannbryter aktiveres så skal AC vern kople ut. Da stopper inverter og strømproduksjonen i anlegget stopper.
  • Husk: Spenningene på DC siden (solcellepanelene på taket og der hvor DC kabler føres) er de samme som før.
  • Husk: Når brannvesenet skal slukke der hvor det er DC så skal prosedyrer for slukking i spenningssatte anlegg benyttes. 
  • Brannbrytere bør ikke brukes inn mot invertere eller kontrollere av solenergianlegget. Årsaken er at slike kontrollere kan feile i en ekstremsituasjon (som brann) og da risikerer man at anlegget ikke er stengt ned men innsatsstyrkene tror at anlegget er stengt ned (fordi man trykket inn en brannbryter). 
  • I de aller fleste anlegg benyttes AC vern i el-tavlen som bryteren for solenergi anlegget. Med riktig skilting og illustrasjoner så er det en løsning som er tilfredsstillende. 

Re: Solcelleanlegg

Daniel Blomhaug
Daniel Blomhaug

Hei,

I avsnitt 712C.2.1 står det at "dersom den er egnet til formålet kan solcelleomformeren benyttes til frakobling av DC-siden"

Hva menes med denne setningen? Betyr dette at den er kun egnet dersom solcelleomformeren plasseres utvendig, eller kan den være innendørs? 

Re: Solcelleanlegg

Re: Solcelleanlegg

NEK 400-7-712:2018, tillegg 712C.2.1 spesifiserer krav om at DC-kabler skal kunne frakobles solcellemodulene slik at de blir spenningsløse inne i bygningen. Selve frakoblingsutstyret kan være plassert utendørs før kablene går igjennom bygningsvegg eller på innsiden i umiddelbar nærhet til der kablene føres igjennom.

Frakoblingsutstyret skal tilfredsstille kravene i NEK 400-5-53:2018, avsnitt 537.2. Legg spesiell merke til kravene i avsnitt 537.2.2.4 for å hindre utilsiktet frakobling.

Nå kan du ta mange av våre klasseromskurs som webinar på nett.
Interaktivt og med instruktør.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor