Tillatt å ha løse tamper/kabler i et anlegg?Tillatt å ha løse tamper/kabler i et anlegg?

Tillatt å ha løse tamper/kabler i et anlegg?

Niclas Wilhelm Thoresen
Niclas Wilhelm Thoresen

Hei

Etter utskifting av en underfordeling henger det igjen løse ledninger og kabler over tavlen (i sjakt).
Hva sier regelverket til dette? Regner med at det er krav om at dette skal fjernes eller evt. kapsles inn.
Har ikke tilgang til bøkene.

Utfordringen er den at utførende installatør ikke tar ansvar for disse tampene. Vet ikke de har spenning eller ikke.

Re: Tillatt å ha løse tamper/kabler i et anlegg?

Pierre Richard
Pierre Richard
Sitat
Niclas Wilhelm Thoresen skrev:

Hei

Etter utskifting av en underfordeling henger det igjen løse ledninger og kabler over tavlen (i sjakt).
Hva sier regelverket til dette? Regner med at det er krav om at dette skal fjernes eller evt. kapsles inn.
Har ikke tilgang til bøkene.

Utfordringen er den at utførende installatør ikke tar ansvar for disse tampene. Vet ikke de har spenning eller ikke.

Hei. 

Hva mener du med tallene? Er det kabler som er kuttet?

Pierre R.

Re: Tillatt å ha løse tamper/kabler i et anlegg?

Pierre Richard
Pierre Richard

Tampene*

Re: Tillatt å ha løse tamper/kabler i et anlegg?

Niclas Wilhelm Thoresen
Niclas Wilhelm Thoresen

Kabler og ledninger som er kuttet. Altså kabler og ledninger som ikke er avsluttet/koblet til noe.

Re: Tillatt å ha løse tamper/kabler i et anlegg?

fundus
fundus

se her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-11-06-1060#KAPITTEL_5

Elektrisk installasjon skal enten være forskriftsmessig/vedlikeholdt eller fjernes

Re: Tillatt å ha løse tamper/kabler i et anlegg?

Re: Tillatt å ha løse tamper/kabler i et anlegg?

Dette er et vanlig avvik i rapporter fra DLE, og hjemles gjerne i §§ 9, 22 og/eller 36 i FEL.

Re: Tillatt å ha løse tamper/kabler i et anlegg?

Niclas Wilhelm Thoresen
Niclas Wilhelm Thoresen

Tusen takk for svar.

Akkurat det jeg trengte!

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor