Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Tilstedeværelse faglig ansvar

Tilstedeværelse faglig ansvar

Magne
Magne

Dispensasjon for FA sin tilstedeværelse er beskrevet i FEK § 5.  Jeg leser det slik at dette er tilfeller der FA plutselig blir borte(sier opp, sykdom osv.), også beskrevet i Elsikkerhet 89.

Ikke til bruk for når FA er borte av planlagte grunner som ferie. Dette er beskrevet på slutten av veiledningen til § 5. at man skal ha et ik- system med rutiner osv. for å ivareta oppgavene til FA når han ikke er tilstede.

Slik jeg da tolker det, er det ikke åpnet for å ha en fast stedfortreder for FA når han der borte. Da er det rutiner og beskrivelser som skal ivareta disse oppgavene.

Stemmer dette?

Re: Tilstedeværelse faglig ansvar

Re: Tilstedeværelse faglig ansvar

Jeg ser ingen motsetning i det å ha en fast stedfortreder, og å ha rutiner og beskrivelser som skal ivareta disse oppgavene.

Maksimalt planlagt fravær (som ferie) er 30 dager.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor