Utkoblingstid 2.jordfeil, jordelektrodeUtkoblingstid 2.jordfeil, jordelektrode

Utkoblingstid 2.jordfeil, jordelektrode

Mont
Mont

Har et spørsmål til utkoblingstid av 2.jordfeil.

Dropper utkobling av 1.jordfeil pga. bedriften har egen trafo, internkontrollsystem, jordfeilvarsling og berøringsspenningen holder seg under 50V.

Når man da vil strekke utkoblingstid til 5 sekunder for 2. jordfeil, så må man da sikre at berøringsspenning er under 50V, så er alt OK? Dette pga. lange kabelstrekk, iforhold til utkobling av minste jordslutning. Hvordan fungerer dette i praksis om f.eks. bygget mest sannsynlig ikke har lokal jordelelektrode rundt, og stiger til bygget er forsynt fra et annet bygg hvor man heller ikke har kontroll på jordelektrode? Altså at det er nok en jordelektrode i nærheten av det aktuelle bygget med installasjonen, men den er nok mest sannsynlig ikke "effektiv" rundt bygget pga. avstand.

Man vil jo utjevne eventuelle ledende omgivelser/konstruksjon/utsatt ledende del i nærheten av denne motoren/stikkontakten/utstyret som er i tampen av den aktuelle kabelen. Men skal man ha alt på det rene, må man vel måle med f.eks. 3. punktsmetoden og få denne med i regnestykket? Det er vel ikke nok å tenke at jordleder er forbundet til en jordelektrode lengre unna, og utjevne ledende deler/andre ledende deler?

Dette er da typisk et bygg på kanskje 100x50m, så eneste måten man vil få en "effektiv" jordelektrode for hele installasjonen, vil vel være kobberwire rundt hele bygget, så spørsmålet er hvordan forholder man seg egentlig til dette om dette mest sannsynlig ikke finnes. Det er jo selvfølgelig en høy kostnad å åpne opp asfalt og legge kobberwire rundt hele bygget, og asfaltere over igjen.

Det er et IT-nett.

Re: Utkoblingstid 2.jordfeil, jordelektrode

Mont
Mont

Det blir da 411.6.4 som skal tilfredsstilles?

Re: Utkoblingstid 2.jordfeil, jordelektrode

Re: Utkoblingstid 2.jordfeil, jordelektrode

Hvis du ikke er sikker på om kravet til maksimalt 50 V berøringsspenning er innfridd, så må du sørge for utkobling av første jordfeil i henhold til avsnitt 411.6.2 i NEK 400:2018.

Re: Utkoblingstid 2.jordfeil, jordelektrode

Mont
Mont

Stusser litt på dette med utkoblingstider.. Si at vi er på allmenn trafo. Da er det 0,4sek som gjelder opp til 32A for forbrukerkurser. Nå er det vel 63a etter NEK400:2018, eller var dette kun for stikkontakter?

Men hvis vi følger NEK400:2014, så er det vel ikke krav til jordfeilbryter over 32a forbrukerkurs, men dokumentere max berøringsspenning. Men hvis det er under 32A så må man ha jordfeilbryter og utkobling 1.feil uansett? Hvorfor er det evnt. slik? Er det bare for å minimere antall kurser uten jordfeilbryter, slik at det er mindre sjangs for å oppstå en jordfeil på en allmenn trafo? Dette vil jo da si at man kan ha en stående jordfeil nr.1 på allmenn trafo uten problemer, men på en liten forbrukerkurs så er ikke dette greit under noen omstendigheter? Og på jordfeil nr. 2 så er det 0,4sek som gjelder for små forbrukerkurser, men man kan fortsett strekke dette også til 5sek på forbrukerkurser over 32A?? Eller er det fordi det er mindre sjangs for elektrisk sjokk når man beskytter stikkontakter og div. utstyr som blir benyttet daglig, mens større ting (f.eks. stikk over 32A) blir ikke benyttet like ofte/på samme måte?

Mens på egen trafo/adskilt så kan man gjøre som man vil, og ha opptil 5sek på alle slags kurser, sålenge max berøringsspenning er 50V. Små og store forbrukerkurser. Stemmer ikke dette? Men da må også utstyret være for sakkyndig betjening/ikke tilgjengelig for allmennheten, som gjerne vil være innfridd når man er på et industriområde.

Hadde vært kjekt med en oppklaring på dette, tidligere har jeg bare fulgt tabeller slavisk, men greit å vite når det kommer til hva man kan kreve at kunde må betale for og ikke blant annet.

Re: Utkoblingstid 2.jordfeil, jordelektrode

Mont
Mont
Sitat
Mont skrev:

Stusser litt på dette med utkoblingstider.. Si at vi er på allmenn trafo. Da er det 0,4sek som gjelder opp til 32A for forbrukerkurser. Nå er det vel 63a etter NEK400:2018, eller var dette kun for stikkontakter?

Men hvis vi følger NEK400:2014, så er det vel ikke krav til jordfeilbryter over 32a forbrukerkurs, men dokumentere max berøringsspenning. Men hvis det er under 32A så må man ha jordfeilbryter og utkobling 1.feil uansett? Hvorfor er det evnt. slik? Er det bare for å minimere antall kurser uten jordfeilbryter, slik at det er mindre sjangs for å oppstå en jordfeil på en allmenn trafo? Dette vil jo da si at man kan ha en stående jordfeil nr.1 på allmenn trafo uten problemer, men på en liten forbrukerkurs så er ikke dette greit under noen omstendigheter? Og på jordfeil nr. 2 så er det 0,4sek som gjelder for små forbrukerkurser, men man kan fortsett strekke dette også til 5sek på forbrukerkurser over 32A?? Eller er det fordi det er mindre sjangs for elektrisk sjokk når man beskytter stikkontakter og div. utstyr som blir benyttet daglig, mens større ting (f.eks. stikk over 32A) blir ikke benyttet like ofte/på samme måte?

Mens på egen trafo/adskilt så kan man gjøre som man vil, og ha opptil 5sek på alle slags kurser, sålenge max berøringsspenning er 50V. Små og store forbrukerkurser. Stemmer ikke dette? Men da må også utstyret være for sakkyndig betjening/ikke tilgjengelig for allmennheten, som gjerne vil være innfridd når man er på et industriområde.

Hadde vært kjekt med en oppklaring på dette, tidligere har jeg bare fulgt tabeller slavisk, men greit å vite når det kommer til hva man kan kreve at kunde må betale for og ikke blant annet.

Ser ut som om jeg har misforstått, og fant svaret i 823.411.3.3.

I boliger skal det være strømstyrt jordfeilvern på alle kurser uansett størrelse, med mindre dem er utført som 412,413 eller 414.

Re: Utkoblingstid 2.jordfeil, jordelektrode

Re: Utkoblingstid 2.jordfeil, jordelektrode

Du har rett vedrørende krav til utkobling i bolig.

Begrunnelsen for å stille strengere krav til rask utkobling for mindre forbrukerkurser, med stikkontakter som er allment tilgjengelig i næringsinstallasjoner, er at faren for elektrisk sjokk er større her fordi "hvem som helst" kan koble på "hva som helst".

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor