Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Våtromssoner på bad - tolking av NEK400 - 7 - 701 og figur 701B-4/5

Våtromssoner på bad - tolking av NEK400 - 7 - 701 og figur 701B-4/5

Håvard Aaberge Nes
Håvard Aaberge Nes

Hei.

I ein tidlegare post her på forumet vart det av forumleiar forklart at Figur 701B-5 i NEK 400 (s. 330) kun gjeld for foldbare dører (https://dev.trainor.no/cms/Forum/...-normer-DSB/Tolkning-figur-701B-nr-5).
Dette medfører, slik eg ser det, at det er figur 701B-4 som må brukast ved andre dusjløysingar, med det resultat at ei veldig mykje større sone ved dusjen blir definert som sone 0 og 1. Dette medfører vidare at vaskemaskin ikkje  kan plasserast ved dusjkabinett (701.55).

Løysinga vist på planteikninga under vil ikkje vere iht. norm med tolkinga presentert over. Dersom ein ser på skyvbare dusjdører som prinsipelt det same som foldbare dusjrører (eg ser som sagt ikkje heilt forskjellen mhp. elektriske våtsoner) - så vil løysinga under vere OK.

Anser forumleiar det eg skriv over - i avsnitt 2 - som korrekt tolking av normen? Andre kommentarar?

Re: Våtromssoner på bad - tolking av NEK400 - 7...

Håvard Aaberge Nes
Håvard Aaberge Nes

Litt problem med å få inn utklippet - men det skal vere mogleg å forstå problemstillinga uansett.

Utklippet viser dusj med skyvedør og fast felt - der oppvaskmaskina står ved det faste feltet.

Illustrasjon:
https://www.glassfabrikken.no/product-page/skyved%C3%B8r-dusj-sk8100

Re: Våtromssoner på bad - tolking av NEK400 - 7...

Re: Våtromssoner på bad - tolking av NEK400 - 7...

Det vesentligste er som alltid å forholde seg til intensjonen med kravene i forskrift og norm, som er å ivareta elsikkerheten relatert til elektriske installasjoner på best mulig måte.

Jeg er enig i at det prinsipielt ikke er noen forskjell på om dusjdørene er foldbare eller skyvbare, men min forståelse er at området utenfor fast dusjvegg (i alle fall delvis) vil omfattes av sone 2. Dette betyr at en vaskemaskin må tilfredsstille IP44. 

Re: Våtromssoner på bad - tolking av NEK400 - 7...

Håvard Aaberge Nes
Håvard Aaberge Nes

Takk for tilbakemelding.

Ser at eg var litt upresis i formuleringane mine over.
Altså: Om ein nyttar 701B-4 som figur når ein definerar soner ved skyvbar dusjdør, så vil jo deler av området utanfor den skyvbare dusjdøra bli definert som sone 0/1. Dette medfører minst IPX7. Dersom vi (på ein eller annan måte) definerer det som sone 2, så er det ikkje noko problem - sidan dei fleste vaskemaskiner er IPX4.

Bakgrunnen for innlegget her er at ein leverandør av baderomskabinar ikkje vil godkjenne arkitekt sin løysing med vaskemaskin rett ved det faste feltet på eit dusjkabinett med skyvbar dør. Dette fordi leverandøren bruker snorlengde på 120 cm ut frå tappepunkt for å definere sone 0/1 (med åpen skyvedør - igjen, sjå figur 701B-4). Dette fører jo til at vaskemaskin er i "klissvåt" sone. Og så tilbake til poenget: Dette kan vel ikkje vere korrekt tolking av normen?

Re: Våtromssoner på bad - tolking av NEK400 - 7...

Re: Våtromssoner på bad - tolking av NEK400 - 7...

Jeg deler langt på vei din forståelse her, men er usikker på andelen vaskemaskiner som leveres i IP44-utførelse. Dette er det ikke enkelt å få svar på via nett, og jeg har derfor sendt en forespørsel til en av de store produsentene. Jeg kommer tilbake med svar fra dem når/om dette kommer.

Re: Våtromssoner på bad - tolking av NEK400 - 7...

Re: Våtromssoner på bad - tolking av NEK400 - 7...

Jeg fikk svar veldig raskt, fra Siemens; alle deres vaskemaskiner tilfredsstiller IP44.

Så du har helt rett Håvard.

Re: Våtromssoner på bad - tolking av NEK400 - 7...

Håvard Aaberge Nes
Håvard Aaberge Nes

Takk for tilbakemeldingar.

Mi forståing no er som følgjer:
Det er mest nærliggande å definere området (60 cm) utanfor skyvbare dusjdører som sone 2, iht. figur 701B-5 - men som med mykje anna er det litt ulike oppfatningar her. I dette området - når det er definert som sone 2 - kan ei vaskemaskin stå (gitt IPX4).

Re: Våtromssoner på bad - tolking av NEK400 - 7...

Re: Våtromssoner på bad - tolking av NEK400 - 7...

Jeg deler din forståelse av dette.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor