Vern før/etter trafoVern før/etter trafo

Dette er en gammel forumtråd. Innholdet kan være utdatert.

Vern før/etter trafo

Arne H
Arne H

Hei,

Skal montere inn en 230/400 trafo 125KVA. 

Tenker å montere effektbryter foran trafo iht. leverandørens anbefalinger om størrelse iht. startstrøm.

Men trenger man utkobling på jordfeil på primærsiden, og trengs det egen effektbryter på sekundærsiden?

Fra sekundærside går det egen stigekabel som skal gå direkte til en styretavle for et kuldeanlegg 

Re: Vern før/etter trafo

Re: Vern før/etter trafo

Krav til jordfeilvern i IT-systemer er gitt i avsnitt 411.6 i NEK 400, og avhenger av om installasjonen er tilknytta et allment nett eller ikke:

  • 411.6.1.01; tilknytta allment nett: Må i praksis ha jordfeilvern.
  • 411.6.1.02; adskilt fra allment nett (egen trafo): Må som minimum overvåkes.

Behov for egen effektbryter på sekundærsiden må vurderes (beregnes) i hvert enkelt tilfelle. Det avgjørende her er om effektbryteren på primærsiden løser ut ved en feil (kortslutning/overstrøm) på sekundærsiden.

Re: Vern før/etter trafo

ump
ump
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Krav til jordfeilvern i IT-systemer er gitt i avsnitt 411.6 i NEK 400, og avhenger av om installasjonen er tilknytta et allment nett eller ikke:

  • 411.6.1.01; tilknytta allment nett: Må i praksis ha jordfeilvern.
  • 411.6.1.02; adskilt fra allment nett (egen trafo): Må som minimum overvåkes.

Behov for egen effektbryter på sekundærsiden må vurderes (beregnes) i hvert enkelt tilfelle. Det avgjørende her er om effektbryteren på primærsiden løser ut ved en feil (kortslutning/overstrøm) på sekundærsiden.

så en kan måle kortsluttningsverdiene på sekudærsiden og bruke disse målingene for og sjekke om vernet før trafo løser ut

Re: Vern før/etter trafo

esmokra
esmokra

De kan beregnes. 

Har akkurat lagt et anlegg inn i febdok. Sleit med lange utkoblingstider. Løsningen ble vern rett etter trafo. Trafo tåler ikkje stå med kortslutning lenger enn 2 sek.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor