ik2pmin TN-nettik2pmin TN-nett

ik2pmin TN-nett

heihei
heihei

Hei.

Har fått ei oppgåve å finne ut ik2pmin, I forhold krav om momentant utløysing ved minimale kortslutningstraum: I5 <= Ik2pmin. Men når det er I eit TN-net, så er vell minste kortslutningstraum mellom fase - jord, eller fase - nøytralleiar / Ik1pmin.
Vernet mitt er eit 6A vern, med ein C-karakteristikk, og lengda på kabelen er 400m.

Eg har oppgitt ik2max, ik2pmax ende, ik2pmin, ik1pmax, ik1pmax ende og ik1pmin.

Men desse er I matepunktet for leiiaren.

Dokumentet for kursfordelinga, har ein tabell over største kabellengde, men den går ikkje ned til 6A vern.

Korleis skal eg finne minste kortslutningstraumen ute ved motoren, 400m vekke?

Re: ik2pmin TN-nett

Rolf
Rolf

Er du sikker på at IK1pmaks ende er for matepunktet og ikke enden?

Hvilket nivå er dette på? Videregående? Teknisk fagskole? Annet? 

Re: ik2pmin TN-nett

Re: ik2pmin TN-nett

Uansett nivå (elev/student) forventes det ikke manuell beregning av Ik1pmin (meget komplekst å regne på kortslutningsstrømmer i TN-installasjoner).

Du må ha tabell fra vernleverandør eller utføre maskinell beregning (i f.eks. FEBDOK).

Tabell fra Schneider, over maksimal kabellengde for momentan utkobling, gir maksimalt 118 meter for en 1,5 mm2 sikra med 6 A vern, når minste feilstrøm i matepunktet er 2,0 kA. Det må altså være meget høy feilstrøm i matepunktet, samt meget stort tverrsnitt på kabelen, for at momentan utkobling blir ivaretatt ved en kabellengde på 400 meter!

Hensikten med denne oppgaven er sannsynligvis at du skal konkludere med; momentan utkobling kan ikke ivaretas for så lange kabellengder.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor