kalibrering av installasjonstesterkalibrering av installasjonstester

kalibrering av installasjonstester

robert strømmen
robert strømmen

Hei, kjøpte for et år siden installasjonstester av type Metrel Eurotest Combo 3125.

Ser nå at det er behov for kalibrering av instrumentet (vedlikehold), og jeg lurer på om vi fortsatt kan bruke det til elkontroller og dokumentasjon av anlegg selv om det ikke blir utført med en gang. Hvordan praktiseres dette i den virkelige verden?

Re: kalibrering av installasjonstester

Re: kalibrering av installasjonstester

Det stilles ikke noe myndighetskrav til årlig kalibrering av instrumenter.

Hvis instrumentet brukes mye, og/eller du mistenker feil eller unøyaktigheter bør det imidlertid kalibreres. Hvis ikke vil det normalt være tilstrekkelig å kalibrere en installasjonstester annenhvert eller tredjehvert år.

Re: kalibrering av installasjonstester

jhs
jhs

NEK405.3 stiller krav til årlig kalibrering (innen hver 12. mnd.). ref. NEK405.3 A.2

Det stilles dermed krav til kalibrerte måleapparater når du utfører kontroll iht. aktuell norm

Re: kalibrering av installasjonstester

Re: kalibrering av installasjonstester

Takk for innspill jhs. Dette er en viktig avklaring, som jeg burde tatt med i mitt forrige svar.

Krav i NEK 405-3 Elkontroll næring gjelder om dette er avtalt mellom partene (utførende og kunde), men dette er ikke et myndighetskrav.

Det står følgende i NEK 405-3 om dette: Alt måleutstyr skal være kalibrert i løpet av de siste 12 måneder, eller iht. leverandørens retningslinjer.

Re: kalibrering av installasjonstester

Re: kalibrering av installasjonstester
Rune Øverland
Forumleder

Vi har 'Forskrift om måleenheter og måling'. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-12-20-1723

Om instrumentet 'Metrel Eurotest Combo 3125' er underlagt virkeområdet til forskriften, det vet jeg ikke. Ellers henviser jeg til:

§ 4-5.Opplysninger som skal følge måleredskapet

Informasjon om tillatte feilgrenser (toleranser), maksimums- og minimumsbelastning ved bruk og hvilke krav måleredskapet for øvrig skal tilfredsstille, skal følge måleredskapet sammen med beslutning om samsvar.

§ 5-1.Brukerens ansvar

En bruker er ansvarlig for at et måleredskap oppfyller kravene i forskriften, samsvarserklæringen, instrumentspesifikk forskrift og andre krav gitt i og med hjemmel i lov om målenheter, måling og normaltid.

 

Lov om måleenheter, måling og normaltid 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-01-26-4

§ 15. Krav ved angivelse av måleresultater

Det skal være samsvar mellom det reelle måleresultatet og det måleresultatet som angis, i de tilfeller hvor det stilles krav til målingen og måleresultatet etter kapittel 4, jf. § 10.

Re: kalibrering av installasjonstester

jhs
jhs
Sitat
Rune Øverland skrev:

Vi har 'Forskrift om måleenheter og måling'. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-12-20-1723

Om instrumentet 'Metrel Eurotest Combo 3125' er underlagt virkeområdet til forskriften, det vet jeg ikke. Ellers henviser jeg til:

§ 4-5.Opplysninger som skal følge måleredskapet

Informasjon om tillatte feilgrenser (toleranser), maksimums- og minimumsbelastning ved bruk og hvilke krav måleredskapet for øvrig skal tilfredsstille, skal følge måleredskapet sammen med beslutning om samsvar.

§ 5-1.Brukerens ansvar

En bruker er ansvarlig for at et måleredskap oppfyller kravene i forskriften, samsvarserklæringen, instrumentspesifikk forskrift og andre krav gitt i og med hjemmel i lov om målenheter, måling og normaltid.

 

Lov om måleenheter, måling og normaltid 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-01-26-4

§ 15. Krav ved angivelse av måleresultater

Det skal være samsvar mellom det reelle måleresultatet og det måleresultatet som angis, i de tilfeller hvor det stilles krav til målingen og måleresultatet etter kapittel 4, jf. § 10.

Forskrift om måleenheter og måling
  § 3-1.Måleredskaper underlagt krav når de selges eller tilbys for salg

Dette gjelder ikke måleapparater som ikke er underlagt tilsyn av justervesenet (primært enheter som blir brukt til mengdemåling for å fastslå en verdi)

Lov om måleenheter, måling og normaltid 
 Er loven som hjemler forskrift om måleenheter og måling

Forskrifter hjemles i lovverk. En forskrift er et utfyllende regelverk som lovgiver har gitt andre (f.eks et departement) fullmakt til å utforme.

Justervesenet er forvalter av disse :)

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor