sikringersikringer

sikringer

Elektro
Elektro

Er det vesentlig å bruke sikringer med snøsymbol dersom et sikringsskap står på et sted som ikke er oppvarmet og det kan komme ned i temperaturer under 0 grader?

Re: sikringer

JHS
JHS

Det må tas hensyn til overstrøm

Elsikkerhet 87 "(PLASSERING AV VERN MOT OVERBELASTNING AV INNTAKSKABEL FOR BOLIG)
I kalde strøk må det ved valg av tverrsnitt på inntakskabel for eksempel beregnes rundt 25% høyere belastning midt på vinteren (-30 C°) dersom det hadde vært aktuelt å plassere termisk vern utendørs."

https://www.dsb.no/globalassets/d...magasinet/2002-12-elsikkerhet-62.pdf

KRAV TIL VERN, INKL. JORDFEILBRYTER, SOM MONTERES I SIKRINGSSKAP PLASSERT UTVENDIG OG I KALDE ROM
Installatører som monterer vern i sikringsskap plassert utvendig på husvegg/hyttevegg eller i kalde rom skal, her som alle andre steder, foreta en risikovurdering med tanke på hvilken innvirkning omgivelsestemperaturen har på det innmonterte utstyret. Det er klart at lav tempertur på lik linje med høy temperatur har innvirkning på karakteristikken til et vern.

Eksempel: (endringer i vernets termiske egenskaper ved temp = - 20 oC)
Automat 10A (B kurve) testet ved + 30 oC vil ved – 20 oC ha In = 13,09A
Automat 16A (B kurve) testet ved + 30 oC vil ved – 20 oC ha In = 19,77A
Automat 20A (B kurve) testet ved + 30 oC vil ved – 20 oC ha In = 24,49A
Automat 32A (B kurve) testet ved + 30 oC vil ved – 20 oC ha In = 39,19A
Automat 40A (B kurve) testet ved + 30 oC vil ved – 20 oC ha In = 49,24A

Vi ser at vernets egenskaper mhp å koble ut belastningsstrøm er endret slik at dette i noen tilfeller vil kunne ha konsekvenser for den kabelen/ledningen vernet skal beskytte mot overstrøm. Har man et sikringsskap som er plassert utendørs må man sørge for at dimensjoneringen av etterfølgende kabler/ledninger tar høyde for endringen i vernets egenskaper. «Vanlige» jordfeilbrytere er normalt ikke konstruert for å fungere under 0 oC. Det finnes imidlertid jordfeilbrytere som er beregnet for å stå i omgivelsestemperaturer langt under 0 oC. Disse er merket med en snøstjerne med påstemplet – 25 oC.

Jobbe i Trainor?

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor