sikringsskapsikringsskap

sikringsskap

Einar
Einar

Er det krav om å sette inn overpenningsvern ved rehabilitering av sikringsskap hvis det ikke var montert fra før.

Det er vel ikke tilbakevirkende kraft tenker jeg?

Re: sikringsskap

El
El

Forklar kunden fare uten, så får du sikkert mersalg.

Re: sikringsskap

Einar
Einar

Det er nok ingen problem å selge men er det ett krav. 

Re: sikringsskap

Re: sikringsskap

Dette er ikke et generelt krav i NEK 400 om å installere overspenningsvern ved endringer i en eksisterende installasjon.

Følgende tolkning ble gjort av NK64 i juni 2017:
Ved en utvidelse/endring av en eksisterende installasjon, skal utvidelsen/endringen utføres i samsvar med NEK 400. Den delen av den eksisterende installasjonen som er forankoblet utvidelsen/endringen er ikke omfattet av nye krav i NEK 400 med mindre det er gitt spesifikke føringer for endringer i montasjeveiledninger for montert utstyr eller ved at sikkerheten i den forankoblete installasjonen er blitt redusert, jf. NEK 400-1:2014, avsnitt 11.2 f).
Hele tolkningen finnes her; https://www.nek.no/standarder/produkter/tolkninger-nek-400/, under 5. utgave (2014 - 2018), og gjelder fortsatt.

Det er imidlertid et absolutt krav til overspenningsvern i installasjonen ved lading av elbil, og dette er gitt i avsnitt 722.443.3.1 i NEK 400:2018, samt på DSB sin nettside; https://www.dsb.no/lover/elektris...yr/tema/elbil---lading-og-sikkerhet/.

Nå kan du ta mange av våre klasseromskurs som webinar på nett.
Interaktivt og med instruktør.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor