Kobling av jordkniv og skillebryter offshoreKobling av jordkniv og skillebryter offshore

Kobling av jordkniv og skillebryter offshore

Bjørn
Bjørn

Hei

Lurer på hvordan det er med kobling på Høyspennings-anlegg offshore. Er det lov at jordkniv og skillebryter er med i en automatisk oppstarts sekvens av feks HVDC annlegg offshore.

Vet at effektbryterer opereres automatisk i en oppstarts sekvens, men stusser litt på skillebryter og jordingsbryter.

Må vel være en som er utpekt av ansvarshavende med godkjent koblingsordre som kan koble på jordingsbryter og skillebryter.

Mvh Bjørn

Re: Kobling av jordkniv og skillebryter offshore

Re: Kobling av jordkniv og skillebryter offshore

FSE beskriver i § 11 at det til enhver tid skal være klarlagt hvem som har koblingsmyndighet. En myndighet som skal være delegert av driftsleder eller en av han bemyndiget.

NEK EN 50110-1 skiller i punkt 5.2.1 på rene driftskoblinger og fra-/tilkobling ved arbeid.

For fra-/tilkobling ved arbeid gjelder punkt 6.2 i normen, som i Norge må sees i sammenheng med § 14 i FSE.
Arbeidet skal utføres av sakkyndig/instruert person, og for høyspenning kun av sakkyndig person.

For rene driftskoblinger gjelder ikke samme krav, og det er opp til virksomheten ved driftsleder å definere koblingsmyndighet. Sikkerheten for alle involverte (inkludert personell som kan befinne seg ute i anlegget) skal imidlertid alltid være ivaretatt.

Jording av, og skille i anleggene kan nok inngå som en del av rene driftskoblinger. Imidlertid skal det, i forbindelse med alt arbeid i høyspenningsanlegg, være utpekt en LFK med ansvar for etablering og avvikling av nødvendige sikkerhetstiltak på koblingsstedet.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor