Dok. og sluttkontroll ved bytte fra skrusikringer til automatDok. og sluttkontroll ved bytte fra skrusikringer til automat

Dok. og sluttkontroll ved bytte fra skrusikringer til automat

Hei, vi har en diskusjon i firmaet ang. sluttkontroll og dokumentasjon ved bytte fra skrusikringer til jordfeilautomater.

Hvor omfattende sluttkontroll skal utføres og hva skal dokumenteres? Innad i firmaet er det tydeligvis mange meninger om dette. 

Og hva med å bruke jordfeilautomater på kurser uten jord. Da med tanke på at disse kursene med tiden skal byttes ut. Dette vil jo gi en momentan utkobling ved jordfeil gjennom person og da gi en liten sikkerhetsgevinst.

Re: Dok. og sluttkontroll ved bytte fra skrusik...

Det jeg mener er viktig ved en slik sluttkontroll er:

Isolasjonsresistans, spenningskontroll ( 1 pr kurs), kontinuitetskontroll ( 1 pr kurs + utjevning/jordelektroden), funksjonstest av jordfeilbrytere  (tid og strøm), ik2pmin på tamp av lengste kurs, kontroll av klasse 2 fra inntak til jordfeilbrytere.

Re: Dok. og sluttkontroll ved bytte fra skrusik...

Var det krav til klasse 2 på den tiden skrusikringene ble montert? 

Re: Dok. og sluttkontroll ved bytte fra skrusik...

Krav  er det ikke nå heller, men er det lett å oppnå bør det sees til for å sikre ub under 50 V

Re: Dok. og sluttkontroll ved bytte fra skrusik...

Korrekt merking av vern og kursfortegnelse, samt etterstramming med korrekt moment er også viktig del av sluttkontrollen.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor