Høyde på stikk og bryter Norsk standard 3931Høyde på stikk og bryter Norsk standard 3931

Høyde på stikk og bryter Norsk standard 3931

Hva sier Norsk standard 3931 om høyde på stikk og brytere?

Re: Høyde på stikk og bryter Norsk standard 3931

Du kan jo lese selv:)?

Se i Elkos hovedkatalog.

Er mer relevant det som står i TEK10

Re: Høyde på stikk og bryter Norsk standard 3931

I Elkos hovedkatalog 2014 er det referert til NS 3931:2001, men dette er en gammel utgave. Grunnen til at jeg spør er at jeg ikke har tilgang til NS 3931:2014. Er det gjort nevneverdige endringer her?

Er dette en kilde en kan referere til ved en fagprøve? NS 3931-4.1.6 sier at stikk plasseres 150mm over ferdig gulv mens bryterpanel plasseres 1000mm over ferdig gulv.

Re: Høyde på stikk og bryter Norsk standard 3931

Ka står i NS 3931?

Re: Høyde på stikk og bryter Norsk standard 3931

Som EnToTre skriver er NS 3931:2001 tilgjengelig på nettet (flere kilder, bare å google). Nyeste utgave kan kjøpes hos standard.no.

Er forøvrig enig med EnToTre i at TEK10 er mer relevant.

Re: Høyde på stikk og bryter Norsk standard 3931

Kor står det i tek 10 om høyde på stikk og brytar? 

Re: Høyde på stikk og bryter Norsk standard 3931

TEK10 viser til universiell utforming, så er i den standarden at det står om høyder på brytere. 

Jeg vil gå ut fra at 3931 harmonerer med universiell utformning. Men har ikke sjekket ut dette.

Re: Høyde på stikk og bryter Norsk standard 3931

Det stilles krav om tilgjengelig boenhet til enkelte boliger og boenheter. Hvilke boliger dette kravet slår inn for er angitt i TEK § 12-2Krav til tilgjengelig boenhet tilfredsstilles hvis NS 3931 legges til grunn for prosjektering og utførelse. 

Der det er krav til universell utforming (ved kontraktskrav) skal normalt NS 11001-2, Universell utforming av byggverk - Del 2: Boliger tilfredsstilles. NS 3931 henviser til NS 11001-2 der det er krav om universell utforming, så det er altså ikke motstrid mellom disse.

NB: Man må skille mellom begrepene universell utforming, og tilgjengelig boenhet. Selv om mange av kravene i praksis er de samme.

Svar til trådstarter på første spørsmål:

Montasjehøyde for apparater som normalt skal betjenes er 800-1100 mm over ferdig gulv (gjelder brytere, stikk, o.l.). Minimum én stikk i hvert rom skal plasseres i denne høyden.

Øvrige stikk plasseres minimum 200 mm over ferdig gulv. Ingen stikkontakter bør plasseres nærmere et innvendig hjørne enn 500 mm, hvis de forutsettes anvendt i normal daglig bruk.   

Re: Høyde på stikk og bryter Norsk standard 3931

Takk for avklaring J.D.

Re: Høyde på stikk og bryter Norsk standard 3931

Ka er forskjell på universell utforming og tilgjengelig boenhet?

Re: Høyde på stikk og bryter Norsk standard 3931

Sitat
J.D. skrev:

Det stilles krav om tilgjengelig boenhet til enkelte boliger og boenheter. Hvilke boliger dette kravet slår inn for er angitt i TEK § 12-2Krav til tilgjengelig boenhet tilfredsstilles hvis NS 3931 legges til grunn for prosjektering og utførelse. 

Der det er krav til universell utforming (ved kontraktskrav) skal normalt NS 11001-2, Universell utforming av byggverk - Del 2: Boliger tilfredsstilles. NS 3931 henviser til NS 11001-2 der det er krav om universell utforming, så det er altså ikke motstrid mellom disse.

NB: Man må skille mellom begrepene universell utforming, og tilgjengelig boenhet. Selv om mange av kravene i praksis er de samme.

Svar til trådstarter på første spørsmål:

Montasjehøyde for apparater som normalt skal betjenes er 800-1100 mm over ferdig gulv (gjelder brytere, stikk, o.l.). Minimum én stikk i hvert rom skal plasseres i denne høyden.

Øvrige stikk plasseres minimum 200 mm over ferdig gulv. Ingen stikkontakter bør plasseres nærmere et innvendig hjørne enn 500 mm, hvis de forutsettes anvendt i normal daglig bruk.   

TEK 10 er gjeldene for UU og kan oppfylles sammen med preaksepterte løsninger i VTEK . Benyttes derimot 11001-X standarden så oppfylles også TEK, men merk at 11001-X er strengere en TEK på mange områder. Mener derfor at man tar et valg. Enten å benytte standard eller VTEK. Står kravet direkte i TEK må det oppfylles uansett. Ref. Paragraf 2, 1-3 i TEK.

Re: Høyde på stikk og bryter Norsk standard 3931

Sitat
esmokra skrev:

Ka er forskjell på universell utforming og tilgjengelig boenhet?

Det blir omfattende å svare på alle forskjellene i et innlegg, og jeg har ikke oversikt på alt heller.

Anbefaler heller å lese selv her: https://dibk.no/byggeregler/tek/3/12/i/12-1/

Re: Høyde på stikk og bryter Norsk standard 3931

Sitat
AT skrev:

TEK 10 er gjeldene for UU og kan oppfylles sammen med preaksepterte løsninger i VTEK . Benyttes derimot 11001-X standarden så oppfylles også TEK, men merk at 11001-X er strengere en TEK på mange områder. Mener derfor at man tar et valg. Enten å benytte standard eller VTEK. Står kravet direkte i TEK må det oppfylles uansett. Ref. Paragraf 2, 1-3 i TEK.

Forsåvidt enig i dette. NS 11001 kan gjøres gjeldende helt eller delvis der kontraktspartene ønsker det, men krav om UU kan være oppfylt uten å følge NS 11001.

Står det angitt i kontrakten at NS 11001 skal følges, står man allikevel ikke lenger fritt til å velge. 

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

nor