Jordfeilbryter type A eller B ved ladere for elbilerJordfeilbryter type A eller B ved ladere for elbiler

Jordfeilbryter type A eller B ved ladere for elbiler

Jeg prøver å holde meg oppdatert, og i NEK400 2014 punkt 722.531.2 "Strømstyrte jordfeilvern" er det for elbiler anbefalt benyttet jordfeilvern type A eller B. Slik jeg forstår det kan det benyttes Type A ved en-fase og anbefales type B ved 3-fase.
Stemmer dette?

Kan noen forklare meg hvorfor det er større sjanse for DC jordfeilstrøm ved bruk av 3-fase enn ved en-fase.?

Re:Jordfeilbryter type A eller B ved ladere for elbiler

Man skal benytte type B uansett der man ikke har kontroll på hva man innkobler av elbil og hvilke forstyrrelser disse kan lage mot utilsiktet strømbrudd pga likestrømmene. Dette betyr at en Installatør må montere B i praksis eller evt. A mot å sikre seg i brukerveiledningen mot feil utstyr. Husk at elbil som mister strøm utilsiktet kan lading og elektronikk gå i stykker for flere ti tusener og derfor forventer DSB fra 2014 NEK type B vern overalt uansett en to eller trefas.

Re:Jordfeilbryter type A eller B ved ladere for elbiler

Virker fornuftig det MA skriver, men er helt enig med deg Gammel montør i din forståelse av avsnitt 722.531.2.

Så MA; har du noe konkret som underbygger at DSB forventer at jordfeilbryter type B benyttes for alle ladestasjoner for elbil?

Re:Jordfeilbryter type A eller B ved ladere for elbiler

I foiler til DSB fra Eliaden på Nelfo seminar etter lunsj om regelverket om lading El kjøretøy sto dette i foiler: Bruk jordfeilbryter type B tåler støy fra lader. Og da er min forklaring mer dokumenterbar. Tesla feks forbyr etter det jeg har fått vite tilkoble type A. Så her bør installatøren passe seg.

Re:Jordfeilbryter type A eller B ved ladere for elbiler

Med andre ord er det lurt å alltid benytte jordfeilbryter type B for lader til elbil, men det er ikke et absolutt krav i henhold til NEK 400-7-722.531.2.

Re:Jordfeilbryter type A eller B ved ladere for elbiler

Enig men obs obs her kan kunden med dyr ødelagt elektronikk med hjemmel i tekstene i NEK 400 anklage en Installatør som velger A å enten være uopplyst eller at det mangler brukerveiledning som forteller at man ikke kan putte i El kjøretøy som ikke tåler A vern og dette blir i praksis B.

Re:Jordfeilbryter type A eller B ved ladere for elbiler

I praksis blir det sikkert type B som blir benyttet ja.

Re:Jordfeilbryter type A eller B ved ladere for elbiler

Tilsvarer Eatons U-variant av jordfeilbrytere den typen dere kaller for B variant?

Re:Jordfeilbryter type A eller B ved ladere for elbiler

Har nettopp snakket med Eaton, og B-variant skal nå være klar for salg (dokumentasjon kommer på hjemmesiden deres om kort tid).

U-variant tilsvarer ikke B-variant.

Re:Jordfeilbryter type A eller B ved ladere for elbiler

U-Type jordfeilbryter ble benyttet der hvor tilbakeført høyfrekvent støy samt tilbakeført indusert DC strøm resulerte i utilsiktede utkoblinger, eksempelvis ved frekvensomformere eller der hvor kraftelektronikk først skapte støy.

Dagens B-typer har tatt med seg de fordelene som U-type hadde og noen flere, som å måle den tilbakeførte DC strømmen. Denne tilbakeførte DC strøm fra kraftelektronikk gjør andre jordfeilautomater blinde for sin egen jordfeil.
Dette har vi sett i mange år, ofte blir de produktene byttet ut uten at de har feil, vi har ofte sett jordfeilvern som løser ut for sent, men hvis de blir testet i en annen intallasjon løser de ut i tide. det finnes.
Tabeller som forteller i hvor stor grad switch-frekvenser påvirker utløserstrøm, benyttes det en U-type løser ikke jordfeilvernet til frekvensomformeren ut, i tillegg påvirker det de andre jordfeilvernene i fordelingen så de og løser ut senere enn de skal.

NEK tillater det lades det intil 10A pr kurs 1-fas, benyttes tre faser vil påvirkningen stige med ?3 da lades det med 10x1,73=17,3A og over kravet i NEK, her vil DC strøm påvirke jordfeilvern.

Hans-Chr. Permo Eaton

Re:Jordfeilbryter type A eller B ved ladere for elbiler

Takk for avklaring.

Re:Jordfeilbryter type A eller B ved ladere for elbiler

Vanskelig å montere B type pr dato. Ingen av leverandørene har 2p B type enda. Sjekket Schneider, Eaton. Må evt. bruke 4p som kan kobles både på 3p og 2p. I normguiden til NEK 2014 står det klart b-type, men i selve NEK'en er det litt uklart. Eaton har vel noe på gang, men ikke enda.

Re:Jordfeilbryter type A eller B ved ladere for elbiler

Kan ikke B-type skaffes så gjelder ikke kravet.

B-type må (i praksis) monteres hvis du klarer å skaffe den.
Se avklaring på www.nk64.no om krav til type B.

Se også avklaring i Elsikkerhet nr. 86 om komfyrvakt, hvor det står at hvis det ikke kan leveres en fungerende komfyrvaktløsning så gjelder ikke kravet (dette blir tilsvarende for annet, som f.eks. jordfeilbryter type B).

Re:Jordfeilbryter type A eller B ved ladere for elbiler

400v TN nett.
16A enfas CEE uttak.
AC 3,6 Kw lader i elbil (maks på e-Golf).
Elektronikk i ladekabel som regulerer styrke på A (maks 3,6 Kw).

Holder det da med jordfeilbryter type A, eller må man ha type B?

Re:Jordfeilbryter type A eller B ved ladere for elbiler

Som jeg skrev i mitt forrige innlegg, så er dette avklart på hjemmesiden til NK64.

I praksis skal jordfeilbryter type B benyttes (så fremt relevant type finnes i markedet).

Re:Jordfeilbryter type A eller B ved ladere for elbiler

ABL har 2P vern.

http://www.salto.no/produkt/100011-Jordfeilvern-Type-B-for-elbillading

Men er det noen andre ulemper enn plassen med å bruke 4P vern da?

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Er det mulig koble et slikt jordfeilvern "Type B etter" etter tradisjonellt jordfeilvern, eller vil de kunne forstyrre hverandre?

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Nei, type B skal ikke monteres etter type A.

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Vis en har en Salto boks med jordfeilbryter i boksen må en vel legge PFXP vis en da ikke monterer jordfeilbryter før kabelen?

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

For boliger kreves jordfeilbryter før kabelen eller dobbeltisolert kabel (som PFXP) i henhold til avsnitt 823.411.3.3 i NEK 400:2014.

For andre bygg stilles ikke tilsvarende krav. Følgende tolkning er gitt på NK64 sin hjemmeside:
NK64 påpeker at dersom en ladestasjon er forsynt med strømstyrt jordfeilvern for hvert tilkoblingspunkt, er kravet i 722.531.2 allerede dekket og ytterligere strømstyrt jordfeilvern for beskyttelse av tilkoblingspunktet er ikke nødvendig.

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

For boliger kreves jordfeilbryter før kabelen eller dobbeltisolert kabel (som PFXP) i henhold til avsnitt 823.411.3.3 i NEK 400:2014.

For andre bygg stilles ikke tilsvarende krav. Følgende tolkning er gitt på NK64 sin hjemmeside:
NK64 påpeker at dersom en ladestasjon er forsynt med strømstyrt jordfeilvern for hvert tilkoblingspunkt, er kravet i 722.531.2 allerede dekket og ytterligere strømstyrt jordfeilvern for beskyttelse av tilkoblingspunktet er ikke nødvendig.

Jeg har vel alltid tenkt at saltoboksen er å betrakte som en fordelingsboks siden den har et vern. Da kan vel tilførselen betraktes som en hovedkurs og går dermed ikke under 823.411.3.3 slik at man kan utelate 30mA jfb. Jeg mener at forbrukerkursen er kontakten som er montert etter vernet i saltoboksen :) uansett resultatet blir det samme :)

En annen ting. Fordelinger skal være i et ikke brennbart matriale i boliger. Kan aldri tenke meg at saltoboks består av ikke brennbart matriale?

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Sitat
Elektro. skrev:

Jeg har vel alltid tenkt at saltoboksen er å betrakte som en fordelingsboks siden den har et vern. Da kan vel tilførselen betraktes som en hovedkurs og går dermed ikke under 823.411.3.3 slik at man kan utelate 30mA jfb. Jeg mener at forbrukerkursen er kontakten som er montert etter vernet i saltoboksen :) uansett resultatet blir det samme :)

En annen ting. Fordelinger skal være i et ikke brennbart matriale i boliger. Kan aldri tenke meg at saltoboks består av ikke brennbart matriale?

Hovedkurs er i avsnitt 205.2 i NEK 400:2014 definert som: Kurs som forsyner en eller flere fordelinger, og fordeling er i avsnitt 207.9 definert som: Sammenkobling av utstyr som benyttes for å fordele elektrisk energi til forskjellige kurser. Forbrukerkurs er definert i avsnitt 205.3 som: Kurs beregnet på å levere elektrisk strøm direkte til forbrukerutstyr eller stikkontakter.

I dette tilfellet (Saltoboks) er det altså snakk om en forbrukerkurs. 

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Takk enig med deg der forumleder.

Jeg også litt nysgjerrig på hvordan andre legger tilførsel fra bolig til garasje. Hvis det tenkes at kabelen ligger i bakken frem til garasje og lader med type B jordfeilbryter i garasjen. Denne tilførselen må da være dobbeltisolert for og utelukke jordfeilbryter i bolig. Ihht Draka er det bare PFXP 1KV (grå) som kan ligge i bakke mekanisk beskyttet. Denne kabelen leveres fra 10mm2 og oppover. Den hvite 250/500v kan ikke ligge i bakke. (ref. Draka/nexans) Dvs en må legge grå PFXP (10mm2 eller oppover) frem til lader for og tilfredstille krav til beskyttelse mot elektrisk sjokk på tilførsel. 10mm2 er litt overkill når laderen kanskje bare er 16A :) noen forslag?

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Dårlig respons på innspillet ditt Elektro.

Anbefalt løsning (som kabelleverandør går god for) må være som du beskriver, PFXP 1KV (grå) 10 mm2 lagt i rør. (Det finnes mulige kvasi-løsninger, men det er ikke min oppgave å promotere disse).

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Dårlig respons på innspillet ditt Elektro.

Anbefalt løsning (som kabelleverandør går god for) må være som du beskriver, PFXP 1KV (grå) 10 mm2 lagt i rør. (Det finnes mulige kvasi-løsninger, men det er ikke min oppgave å promotere disse).

Takk. Synd det ikke er laget mindre pfxp 1kv. Burde absolutt vært et marked for det

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Dårlig respons på innspillet ditt Elektro.

Anbefalt løsning (som kabelleverandør går god for) må være som du beskriver, PFXP 1KV (grå) 10 mm2 lagt i rør. (Det finnes mulige kvasi-løsninger, men det er ikke min oppgave å promotere disse).

Hei! Har et par spm vedr ny installasjon av elbillader i eksisterende anlegg bygd etter tidligere norm, og om ladepunkt kan anses som "større utvidelse" ut fra tolkning i Elsikkerhet nr 78-3.4? Elbillader og tilførsel installeres etter gjeldende regelverk, resten av installasjonen blir ikke berørt. Elsikkerhetsnivå skal ikke reduseres. 

-Det er ganske mange anlegg der selektiv A-jordfeilbryter på 100mA eller 300mA står foran måler. Er det ok å sette B-30mA jfb inn etter måler, for å unngå en vesentlig ombygging av anlegget, eller vil det være negativ påvirkning av jordfeilbryter uansett? (Tillegg som omlegging/ kobling av jfb, ny kl.2 målersløyfe, brutt plombering/ melding nettselskap mm). Noen anlegg fra 90-tallet har kombinert OV/jfb, der må en ha frakobling fra nettselskap for å skifte OV og legge om jfb (og fra/tilkoblingsgebyr). 

- Finnes det selektive jfb B-type på 100mA/ 300mA, og kan de benyttes i stedet for eksisterende selektive jfb? 

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Ny kurs skal følge 722 i NEK 400.

Ikke A-type jordfeilbryter foran B-type.

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Hva med kunde som har to elbiler og skal ha opp ny ladekurs til begge. Kan det benyttes en felles type B jordfeilbryter for begge kursene eller må hver kurs ha sin egen? Disse er jo foreløpig ganske dyre, og ulempen med felles jordfeilbryter må kunne sies å være ganske lav samtidig som sikkerheten er den samme?

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Sitat
Jens Kr. Kirkebø skrev:

Hva med kunde som har to elbiler og skal ha opp ny ladekurs til begge. Kan det benyttes en felles type B jordfeilbryter for begge kursene eller må hver kurs ha sin egen? Disse er jo foreløpig ganske dyre, og ulempen med felles jordfeilbryter må kunne sies å være ganske lav samtidig som sikkerheten er den samme?

Hvert tilkoblingspunkt må ha eget jordfeilvern i henhold til avsnitt 722.531.2 i NEK 400:2014.

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Sitat
Elektro skrev:

Takk. Synd det ikke er laget mindre pfxp 1kv. Burde absolutt vært et marked for det

Sjekk powerflex fra Skancab.no 

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Hvert tilkoblingspunkt må ha eget jordfeilvern i henhold til avsnitt 722.531.2 i NEK 400:2014.

Men må hver punkt ha et eget type B jordfeilvern? Eller vil det være tilstrekkelig å et felles type B vern på en tre-fase tilførsel og så type A vern på individuelle en-fase punkter?

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Sitat
Bjørn skrev:

Men må hver punkt ha et eget type B jordfeilvern? Eller vil det være tilstrekkelig å et felles type B vern på en tre-fase tilførsel og så type A vern på individuelle en-fase punkter?

Det var det jeg lurte på. Felles B-vern først og så jordfeilautomater etterpå til hver kurs. Det er ihvertfall slik Garo leverer sine ladestasjoner, og det er en ganske vanlig løsning nå: 
http://www.garo.no/index.php/stro...x-mode3-2x3-7-kw-ls-3-ev2-3-7kw.html

Denne er altså beskyttet av separate Type A jordfeilvern på hvert av uttakene samt at Garo spesifiserer at det skal monteres B-vern i skap på tilførsel til stolpen.

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Hvorfor ikke, og hva med motsatt?

Har en gammel ladestasjon med innebygget jordfeilbryter klasse A.

Er ikke plass å bytte ut denne med klasse B siden de er 4P.

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Sitat
Preben skrev:

Hvorfor ikke, og hva med motsatt?

Har en gammel ladestasjon med innebygget jordfeilbryter klasse A.

Er ikke plass å bytte ut denne med klasse B siden de er 4P.

A foran B er ikke ok (beskrevet av leverandører, som for eksempel Siemens).

B foran A kan være ok, men avsnitt 722.531.2 i NEK 400 skal være ivaretatt. Husk også på krav til selektivitet.

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

til elektro:

Elektroimportoren.no  selge PFXP 500V 4G6 Trommel  105 NOK/meter fra nkt cables.

lyke til

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Hva med de som lader på steder som ikke har jordfeilvern på tilhørende kurs, må disse byte til jordfeilvern? eller er det ikke tilbakevirkende kraft iht NEK?Om man lader på en kurs som bare har automatsikring og ikke jordfeilvern.(bryter.På forhånd takk!

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

A foran B er ikke ok (beskrevet av leverandører, som for eksempel Siemens).

B foran A kan være ok, men avsnitt 722.531.2 i NEK 400 skal være ivaretatt. Husk også på krav til selektivitet.

MontørHva med de som lader på steder som ikke har jordfeilvern på tilhørende kurs, må disse byte til jordfeilvern? eller er det ikke tilbakevirkende kraft iht NEK?Om man lader på en kurs som bare har automatsikring og ikke jordfeilvern/bryter.På forhånd takk!

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

NEK 400:2014 stiller krav til nye installasjoner, samt større endringer i eksisterende installasjoner (som nye kurser). For endringer i eksisterende installasjoner gjelder avklaring i Elsikkerhet 78 (www.dsb.no/elsikkerhet).

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Nei, type B skal ikke monteres etter type A.

Gjelder dette også om man har en 25A JFA 100mA type A i bolighuset som foran koblet vern for liten lokal underfordeling i garasje hvor B-type blir plassert for 16Amp kurs for el-bil lading? Nedgravd kabel mellom hus og garasje skal jo ha foran koblet jordfeilbryter.

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Sitat
Kal-El skrev:

Gjelder dette også om man har en 25A JFA 100mA type A i bolighuset som foran koblet vern for liten lokal underfordeling i garasje hvor B-type blir plassert for 16Amp kurs for el-bil lading? Nedgravd kabel mellom hus og garasje skal jo ha foran koblet jordfeilbryter.

Krav til jordfeilvern i bolig gjelder ikke for hovedkurser (stiger til underfordeling), men kun for forbrukerkurser.

Vanlig 16 A kontakt (Schuko-kontakt) skal ikke sikres høyere enn 10 A ved nyinstallasjon (ny kurs) beregnet for lading av elbil.

Kan dessuten nevne at jeg har spilt inn problemstillingen rundt seriekobling av jordfeilvern (A-type foran B-type eller omvendt) til NK 64, hvor jeg er medlem. Dette blir sannsynligvis tatt opp på vår neste samling i april, med en mulig avklaring i etterkant.

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Krav til jordfeilvern i bolig gjelder ikke for hovedkurser (stiger til underfordeling), men kun for forbrukerkurser.

Vanlig 16 A kontakt (Schuko-kontakt) skal ikke sikres høyere enn 10 A ved nyinstallasjon (ny kurs) beregnet for lading av elbil.

Kan dessuten nevne at jeg har spilt inn problemstillingen rundt seriekobling av jordfeilvern (A-type foran B-type eller omvendt) til NK 64, hvor jeg er medlem. Dette blir sannsynligvis tatt opp på vår neste samling i april, med en mulig avklaring i etterkant.

Hans Olav, har du fått noen avklaring rundt det å seriekoble jordfeilvern type B nedstrøms type A?

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Sitat
Trikker skrev:

Hans Olav, har du fått noen avklaring rundt det å seriekoble jordfeilvern type B nedstrøms type A?

Ting tar dessverre ofte lang tid, så også her. Det kommer en tolkning rundt dette på NK64 sin nettside i løpet av høsten (vi har møte til uka, og jeg skal om nødvendig minne formannen om denne saken).

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Har ikkje ein jordfeilbryter type B ein type A funksjon også slek at hvis du monterer B bryteren i skapet så er du sikkret med begge typer. 

Stemmer da så er vel ikkje da nokon diskusjon om du kan ha A forran B eller motsatt.

Er da nokon her inne som har data på kva ein B karakteristikk skal inneholde og kva ein A skal inneholde?

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Det har kommet ny uttalelese fra NK64, se her: http://www.nek400.no/NEK400_Tolkninger_View.aspx.

For virkemåte type A og type B må du sjekke med leverandørene (Siemens, Schneider, ABB, Eaton med flere).  

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

NK64 skriver:

"NK64 påpeker at dersom en ladestasjon er forsynt med strømstyrt jordfeilvern for hvert tilkoblingspunkt, er kravet i 722.531.2 allerede dekket og ytterligere strømstyrt jordfeilvern for beskyttelse av tilkoblingspunktet er ikke nødvendig."

Hva menes her? Det spesifiseres feks ikke "type B" i dette siste avsnittet.

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Da har jo leverandøren valgt et passende jordfeilvern!

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Sitat
123456 skrev:

NK64 skriver:

"NK64 påpeker at dersom en ladestasjon er forsynt med strømstyrt jordfeilvern for hvert tilkoblingspunkt, er kravet i 722.531.2 allerede dekket og ytterligere strømstyrt jordfeilvern for beskyttelse av tilkoblingspunktet er ikke nødvendig."

Hva menes her? Det spesifiseres feks ikke "type B" i dette siste avsnittet.

Dette er tatt med fordi bolignormen, i avsnitt 823.411.3.3, krever at alle forbrukerkurser skal beskyttes med jordfeilvern på 30 mA, alternativt beskyttes ved hjelp av annet beskyttelsestiltak (veiledning til 823.411.3.3).

For å ivareta dette kravet må ladestasjoner tilkoblet boliger derfor ha beskyttelse ved starten av kursen. Siden mange ladestasjoner blir levert med jordfeilbryter implementert vil dette kunne medføre to seriekoblede jordfeilbrytere. Det vil i slike tilfeller være mest hensiktsmessig å utføre tilførsel som klasse II.  

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

A foran B er ikke ok (beskrevet av leverandører, som for eksempel Siemens).

B foran A kan være ok, men avsnitt 722.531.2 i NEK 400 skal være ivaretatt. Husk også på krav til selektivitet.

Hva om man har et TT-nett der det står 100mA jordfeilbryter foran alle forbrukerkursene (ett felles) + ett 30mA foran bad. Så ønsker man å sette opp ny kurs til ladekontakten og bruker B-type for denne.

Etter føringer i Elsikkerhet (78)vil ikke endringen medføre at forankoblet jordfeilbryter må byttes, men samtidig vil jo potensielt denne endringen medføre at hele installasjonen ikke lengre er beskyttet av 100mA-jordfeilbryteren.

Hva tenker du om denne problemstillingen?

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Overordnet krav/føring i Elsikkerhet 78 er at: Elsikkerhetsnivået skal opprettholdes ved enhver endring eller utvidelse av en installasjon eller et anlegg.

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Ja,jeg vet det, men skulle gjerne hatt noen gode innspill på denne reelle problemstillingen.

Jeg tolker "ikke A før B" i dette tilfellet til at:

Anlegget vil ikke (i verste fall) være beskyttet etter 411 (les: 100mA jordfeilbryteren vil potensielt ikke virke lengre) etter montering av den nye kursen for elbilladeren (som er beskyttet av en egen type B) og dette krever at vi må ta bort den forankoblede 100mA jordfeilbryteren som står foran alle forbrukerkursene og sette opp jordfeilbrytere foran alle forbrukerkursene.

Enig?

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Slik jeg ser det så er det eneste løsning så sant ikke leverandør av ladestasjon kan dokumentere overvåkning av dc-strømmer / tilsvarende beskyttelsesnivå som B vern.

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Sitat
Elektrobert skrev:

Ja,jeg vet det, men skulle gjerne hatt noen gode innspill på denne reelle problemstillingen.

Jeg tolker "ikke A før B" i dette tilfellet til at:

Anlegget vil ikke (i verste fall) være beskyttet etter 411 (les: 100mA jordfeilbryteren vil potensielt ikke virke lengre) etter montering av den nye kursen for elbilladeren (som er beskyttet av en egen type B) og dette krever at vi må ta bort den forankoblede 100mA jordfeilbryteren som står foran alle forbrukerkursene og sette opp jordfeilbrytere foran alle forbrukerkursene.

Enig?

Hvorfor vil ikke 100mA virke lenger?

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Forumleder: Hadde satt veldig pris på å få din tolkning/mening i forhold til det siste jeg skrev?

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Sitat
Elektrobert skrev:

Forumleder: Hadde satt veldig pris på å få din tolkning/mening i forhold til det siste jeg skrev?

Er helt enig med deg i hvordan du forstår dette.

Avklaring i Elsikkerhet 78 har som det viktigste punktet at endring i bestående anlegg aldri må medføre lavere sikkerhet enn før endringen.

I henhold til flere leverandører av vern vil ikke jordfeilvern type A fungere med vern type B koblet nedstrøms. 

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Nei, type B skal ikke monteres etter type A.

Hva er grunnen til dette?

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Slik jeg har forstått det på forskjellige leverandører så kan el-bilen gi feilaktige dc strømmer tilbake til nettet (forstyrrelser) og jordfeilbryter type A takler ikke dette, type B er en bedre jordfeilbryter som takler dette. Type A-kan gå i "metning" og slutte å fungere.

Mulig at type B blir en ny "standard" i fremtiden da det det kommer flere og flere produkter som kan ha denne problematikken med dc feilstrømmer.

Enkelte leverandører leverer kombiautomat type B, men har dessverre kun sett dette i 4-polet utgave.

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Ja, faren er at forankoblet jordfeilbryter (type A) ikke vil fungere som forutsatt.

Se avsnitt 531.2.2.3 i NEK 400:2014, samt tolkning nummer fem av NK64 gitt her: https://www.nek.no/standarder/produkter/tolkninger-nek-400/.

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Må bare kommentere denne lenken igjen, ettersom jeg har tenkt litt i mellomtiden siden sist:

Dersom vi har A foran B, så vil jo B koble ut ved eventuell jordfeil, og da vil jo ikke DC-strømmen påvirke forankoblet jordfeilbryter(A) allikevel. I så fall er det jo uproblematisk å benytte A foran B, ikke sant?

Hva tenker du, Forumleder?

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Siemens beskriver dette på følgende måte:

Og hva skjer så hvis du skulle benytte type A jordfeilbryter? Du kan oppleve at sumtransformeren går i metning ved en DC-strøm (likestrøm) og ikke kobler ut som forutsatt. 
Med en lengre DC-belastning risikerer du at polariteten på sumtransformeren blir ødelagt, og jordfeilbryteren må skiftes ut.

http://w3.siemens.no/home/no/no/s...dfeilbrytere_alle_feilstroemmer.aspx.

Har du ytterligere spørsmål om dette bør du kontakte Siemens, eller en annen leverandør du benytter.

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Siemens beskriver dette på følgende måte:

Og hva skjer så hvis du skulle benytte type A jordfeilbryter? Du kan oppleve at sumtransformeren går i metning ved en DC-strøm (likestrøm) og ikke kobler ut som forutsatt. 
Med en lengre DC-belastning risikerer du at polariteten på sumtransformeren blir ødelagt, og jordfeilbryteren må skiftes ut.

http://w3.siemens.no/home/no/no/s...dfeilbrytere_alle_feilstroemmer.aspx.

Har du ytterligere spørsmål om dette bør du kontakte Siemens, eller en annen leverandør du benytter.

Hmm... Den siste ekspertuttalelsen jeg hørte om dette sa at jfb IKKE ville bli permanent ødelagt, men bli i orden igjen etter at DC-strømmen var borte (J.H - Klekken)

Det er visst ikke til å bli klok av dette? Jeg skal sjekke med Siemens hva de bygger denne påstanden på, så legger jeg inn svaret i denne tråden igjen.

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Produsent må forventes å være ekspert på sitt utstyr.

Avklaring fra NK64 om valg av annen løsning enn jordfeilvern type B for lading av elbil er slik:
Kravet i NEK 400-7-722:2014, avsnitt 722.531.2 valg av type strømstyrt jordfeilvern for beskyttelse av tilkoblingspunkt for lading av elektriske kjøretøy innebærer at strømstyrt jordfeilvern type B skal anvendes med mindre fabrikanten dokumenterer at bruk av strømstyrt jordfeilvern type A gir tilsvarende sikkerhet. 

Det samme må gjelde her; hvorvidt jordfeilvern type A kan plasseres foran type B.

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Ser også at NK64 har gitt svar i går om dette. Her anbefaler de ikke bruk av A foran B:

Krav til ladestasjoner og til kurser for lading av elektriske kjøretøy er gitt i NEK 400-7-722:2014.
Jf. definisjonen av tilkoblingspunkt (NEK 400-7-722:2014, avsnitt 722.3.2), vil hvert uttak for lading av et elektrisk kjøretøy utgjøre et tilkoblingspunkt.
NEK 400-7-722:2014, avsnitt 722.531.2 krever at hvert tilkoblingspunkter skal være beskyttet av hvert sitt strømstyrke jordfeilvern med merkeutløsestrøm ≤ 30 mA. Det strømstyrke jordfeilvernet skal være av Type B eller av Type A med tilleggsanordninger som sikrer beskyttelse mot DC feilstrømmer.
En av hovedbegrunnelsene for at det skal benyttes individuelle strømstyrke jordfeilvern er at en feil i et elektrisk kjøretøy eller feil ved lading av et elektrisk kjøretøy ikke skal forplante seg til andre kjøretøyer, skade andre elektriske kjøretøyer eller forhindre at andre elektriske kjøretøyer får avbrutt sin lading.
Det er ikke anbefalt å benytte strømstyrt jordfeilvern Type A og Type B i serie. Selv om Type B skal beskytte mot DC feilstrømmer, vile Type B tillate noe DC strømmer som kan midlertidig blinde Type  A vernet og midlertidig sette funksjonaliteten til Type A vernet ut av drift.
For ordens skyld, NEK 400.7.722:2014, avsnitt 722.533 krever også at hvert tilkoblingspunkt er beskyttet av et eget overstrømsvern.

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Bra vi er samstemte :-).

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Har jeg skjønt dette riktig; 

A vern foran B vern er ikke godkjent pga dc-jordfeil kan blende A vern. Som er en typisk situasjon ved hus hvor det ligger pfsp til garasje. Og det er JFB på hver enkelt kurs.

Så det som skal til for at blir fare her er alle disse samtidig.

1. Du må lade elbil

2. Elbilen har feil

3. Feil er for liten til at B vern ikke løser ut

4. Man må skade pfsp f.eks skrue eller graving

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Hei

Skal legge opp en ny kurs til el bil lader. Bruker vanlig 32A automat i skapet, PFXP 5x10mm til garasjen i rør i bakken og lader med innebygget B jordfeilbryter (zalto). Dette er en grei og god løsning:)

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

For de som ikke liker de store tverrsnittene på den grå PFXP, kan jeg anbefale TFXP MR-Flex fra NEK. 

Dette er en utmerket kabel for inne og ute bruk, også som nedgravd uten beskyttelsesrør. 

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Til JM: Elektrobert gjenga i sitt innlegg 25.10.2017 svar fra NK64 (FAQ på nek.no).

Her står det blant annet: Det er ikke anbefalt å benytte strømstyrt jordfeilvern Type A og Type B i serie. Selv om Type B skal beskytte mot DC feilstrømmer, vil Type B tillate noe DC strømmer som kan midlertidig blinde Type A vernet og midlertidig sette funksjonaliteten til Type A vernet ut av drift.

Har du ytterligere spørsmål vedrørende dette anbefaler jeg deg å høre med Siemens eller en annen leverandør av jordfeilvern type B.

Til Elektro og Jon T: Takk for innspill :-). 

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Hei..

Slik jeg forstår leverandørene så fungerer jordfeilbrytere Type B likt som type A bare at den i tillegg har DC vern. Kan en ikke da bytte ut hovedjordfeilbryteren i installasjonen fra type A til type B. ? 

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Sitat
Tore skrev:

Hei..

Slik jeg forstår leverandørene så fungerer jordfeilbrytere Type B likt som type A bare at den i tillegg har DC vern. Kan en ikke da bytte ut hovedjordfeilbryteren i installasjonen fra type A til type B. ? 

Tipper at et slikt (da forutsetter jeg at hovedjordfeilbryteren er større enn 25A) type B-vern vil koste skjorta...

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Vanskelig å bli klok på dette og jeg har en ny problemstilling i forbindelse med temaet. Har i dag 3x230 IT nett med 63a OV/KV. Er så heldig at jeg har et ubrukt 25mm rør som går fra sikringsskapet til et mindre fordelingsskap som står i området jeg ønsker å plassere en ladestasjon i garasjen.

Ser for meg å sette opp en Schneider C32 30ma (DCP H Vigi serien som resten av sikringene også er); trekke 3x6 kvadrat kabel skjult i rør i isolert vegg og betonggulv av typen «ikke» PVC/PEX for å unngå å bruke 10 kvadrat, sette opp en dedikert 32a CEE stikkontakt på veggen, alt skjult naturligvis. Deretter sette opp en ladestasjon med innebygget type B-vern og 32a CEE støpsel (semiportabel). På den måten vil ikke ladestasjonen være permanent installert og kursen vil fortsatt være jordfeilbeskyttet når andre apparater tilkobles.

Slik jeg ser det så vil forskrifter og el-sikkerhet være ivaretatt. Enig?

AJ

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Helt klart ikke. Utstyr for lading av elkjøretøy skal være fast installasjon, egen forbrukskurs. Tror det står i 722.302. Din installasjon har A-vern foran B-vern, også ulovlig pga dc strømmer som kan ødelegge funksjonen til andre jordfeilbrytere i installasjonen. Dessuten har blant annet Philip Hauge kommet med en uttalelse at CEE altså Nek en 60309,(industristikk) på 32A ikke er produsert for å tåle en maks belastning på 32A over lengre tid, noe som en elbil med samtidighetsfaktor 1 gir. 

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

32a er ikke produsert til å tåle 32a? Den var ny, normalt er SF faktoren 1.2 eller høyere. Da er det mange dreiebenker og annet industriutstyr som er "feil" montert rundtomkring...

Hva er deffinisjonen på lengre tid forresten? Ved lading med 32a vil min elbil være fulladet etter 3.5 timer når den er helt tom for støm.

Alternativt kan ladestasjonen nedjusteres til ex 30a/28a. 

AJ 

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Ikke min uttalelse, Philip Hauge sin representant.. Men trenger ikke gå lenger enn til schuko..16 A, men tåler den 16A over lang tid? Nei. 

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Ikke lett dette. Mulig jeg da går for 40a sikring uten JFV i skapet og kobler direkte i ladestasjon med innebygget type B JFV. Da må det vell være i henhold?

AJ

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Du må også forholde deg til avsnitt 823.411.3.3 i NEK 400:2014.

Kursen må ha jordfeilvern på 30 mA, alternativt med beskyttelse i samsvar med NEK 400-4-41-412 (dobbelisolert).

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Bruker dobbeltisolert da det ikke skulle stå type A vern foran.

Re: Jordfeilbryter type A eller B ved ladere fo...

Bra :-).

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

nor