Nøytralpunktsbehandling 400 IT industriNøytralpunktsbehandling 400 IT industri

Nøytralpunktsbehandling 400 IT industri

I industrisammenheng så benyttes det mye 400V IT anlegg til forsyning av motorer og andre tekniske innretninger. Da bygges det gjerne treviklingstransformatorer med en 400V og en 230V vikling sånn at bedriftene får begge spenningssystemer. 

Når det gjelder 230V siden så tas nullpunktet ut og tilkobles et gjennomslagsvern og til jord. Når det gjelder 400V siden så oppdaget vi ved en inspeksjon i en nettstasjon at dette nullpunktet var direkte jordet. Det kan vel ikke være riktig da dette blir å betrakte som et ulovlig TT system.(TT system kan bare benyttes ved spenninger opp til 230V). Bør vi da bruke gjennomslagsvern også på 400V siden alt. isolert eller impedans/resistansjording? 

Re: Nøytralpunktsbehandling 400 IT industri

Er dette da et TT eller et TN system?

Det er i hvert fall T først, når nullpunktet er direkte jordet. 

Er dette punktet koblet sammen med jordingen for bygget? I så fall har vel utsatte deler i bygget direkte forbindelse med trafoen, og dermed er det TN.

I Danmark tror jeg de bruker mye 400V TT, med nulleder. Hvorfor er det i FEL forbudt med 400V TT?

Re: Nøytralpunktsbehandling 400 IT industri

Vi tror at det en gang på nittitallet ble bygget som 400V IT, men at det ved trafobytte senere ikke har vært helt klart hvordan nøytralpunktet skulle utføres og dermed har det blitt jordet. 

Hvis vi forutsetter at dette er 400V IT anlegg: Hvordan utfører vi nøytralpunktet?

Re: Nøytralpunktsbehandling 400 IT industri

Til Trafo: Myndighet (DSB) ønsker at TT-sytem skal benyttes i minst mulig grad, og har derfor lagt inn begrensningen i Vedlegg I til FEL på maksimalt 230 V nominell spenning.

Til Jim Rune: Ut i fra beskrivelsen du gir virker konklusjonen din fornuftig, altså å isolere trafoens sekundærside fra jord.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor