Tilknytningsskap plasseringTilknytningsskap plassering

Tilknytningsskap plassering

Vedr. plassering av tilknytningsskap så nevnes dette i Nek 399 6.3.1 

• fortrinnsvis på eller innfelt i boligens yttervegg; eller
• på et annet sted som avtales med boligeier.

Utover dette så er det nevn av en kollega at "skapet bør ikke stå mer enn ca 1 meter fra ringjord rundt bygningen. En slik frittstående søyle må derfor stå i nærheten av bygningen."

Så til mitt spørsmål:

1.

Ny bolig + ny garasje. Visuelt og praktisk så er det ønskelig å plassere tilknytningsskap inntil garasje.

Dette gjør at skapet er mer enn 1 meter fra ringjord rundt bolighus. Vil dette være ok og riktig plassering?

2.

Hva utstyr plasseres i Ekomfeltet hvis det går fiber inn til feltet og det er ønskelig å ha fiber videre inn i huset og terminere denne der? Skal fiber termineres i ekomfelet og det skal benyttes Cat-kabel videre?

Jeg håper noen kloke hoder kan svare på dette.  

Re: Tilknytningsskap plassering

Først kan du vel spørre din kollega hvorfor en meter, eller hvor det kravet står? Og om det er like relevant for IT som for TN.

Du kan være så langt unna ringjorden for huset som du bare vil. Det som derimot er ønskelig er at du er i nærheten av jordingssystemet som er tilknyttet anlegget. Har du f.eks. ringjord rundt huset og et jordspyd med skapet eller wire i grøften til skapet, så vil du være i nærheten av jordingssystemet.

Og din kollega så kanskje også at det er anbefalt å legge jording rundt garasjen, samt tilknytte denne til huset? Dermed er deres ønske om at skapet skal være nære jord oppfylt.

Re: Tilknytningsskap plassering

Ok, ser det som greit å plassere tilknytningsskap ved garasje siden dette vil bli tilknytt samme potensialet.

Noen kan svare på spørsmål 2 

Re: Tilknytningsskap plassering

Er nok litt forskjellig, men er selv vant til at fiberen går rett gjennom.

Re: Tilknytningsskap plassering

Sitat
ABC skrev:

Er nok litt forskjellig, men er selv vant til at fiberen går rett gjennom.

NEK 399 regulerer grensesnitt mellom netteier og kunde, som for eneboliger og flermannsboliger (ikke blokker) er i utvendig tilknytningsskap. Eventuell annen praksis avklares med aktuell netteier.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor