brannkrav kabler i rømningsvei - NEK440 og FEFbrannkrav kabler i rømningsvei - NEK440 og FEF

brannkrav kabler i rømningsvei - NEK440 og FEF

Murli
Murli

Hei

Hva er brannkravet for mellomspenningskabler forlagt i luft i rømningsvei i henhold til FEF og NEK440?

Skal det benyttes TSLI eller malt TSLF kabel?

Re: brannkrav kabler i rømningsvei - NEK440 og FEF

Re: brannkrav kabler i rømningsvei - NEK440 og FEF

Det står ikke noe spesielt om installasjoner forlagt i luft i rømningsvei i FEF og NEK440.

FEF 2006, § 4-7 Bygninger
Bygninger og rom skal være tjenlige for formålet og være slik at vesentlige materielle skader unngås ved feil, feilbetjening eller brann.

Plan- og bygningsloven står det imidlertid blant annet følgende:
Plan- og bygningsloven med forskrift 22. januar 1997 nr 33 med eventuelle senere endringer og/eller suppleringer om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) gjelder for utforming av byggverk for installasjoner for høyspenningsanlegg.
Med hensyn til sikkerhet ved brann vises særlig til TEK § 7-2 (referert til tidligere forskrift, i TEK 17 er det kapittel 11 som gjelder Sikkerhet ved brann) og "Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen".

Temaveiledningen finner du her; https://www.dsb.no/globalassets/d...-om-brannvern-i-kraftforsyningen.pdf.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor