krav til Jording av himling?krav til Jording av himling?

krav til Jording av himling?

Hei

Da vi tilbake på det gode gamle spørsmålet, skal himling jordes? i dette tilfellet har man 2 forskjellige himlinger et bygg med t profil og et med elefantrister.

som jeg vet er det ingen direkte krav til at himlingen skal jordes men man må vurdere dette i hver enkelt situasjon eller?

jeg tolker himling som er montert i betongvegg som en annen ledende del på grunn av det kan bli en del av bygningskonstruksjonen og har dermed er det mulighet for at himlingen kan få et jordpotensial. Så kommer dette med tilgjengelighet en t profil himling kan man enkelt løfte av platene på. Jeg vurderer ikke dette til og vær en hindring for berøring av de metalliske delene i en t profilhimling  grunnet dette mener jeg i et sånt tilfelle at det er krav til jording av t profil himling iht. nek 400:2014 411.3.1.2

Så det andre tilfellet ikke bare er ristene av rent metall men det lav takhøyde i dette tilfellet så man vil enkelt kan komme i berøring med himlingen så her vurderer jeg også himlingen og være tilgjengelig samt at det er en del av bygningskonstruksjonen (annen ledende del) derfor mener jeg også at dette skal jordes. iht. nek 400:2014 411.3.1.2

Men dette mener ikke installatøren som er utførende og sier det er ikke krav til jording av himling og dette er ikke normal praksis.

noen som har noen gode ideer?

Re: krav til Jording av himling?

Ikke noe krav, ikke noe å vurdere. Mener jeg da.

Uansett hvordan denne er montert i betongveggen, så er den ikke en del av bygningskonstruksjonen. Den vil kunne ha kontakt med armeringen ja, men fremdeles ikke en del av konstruksjonen. 

Er ikke krav til at selv om det er annen ledende del, så skal det utjevnes. Du viser till 411.3.1.2. Du får lese det avsnittet igjen.

Uansett om det hadde vært et krav, hvordan skulle det vært utført? Har sett at noen legger frem en jordleder ned til himlingen og kobler til med kabelsko og skrue, en for hvert rom. Men hvor godt vil da himlingen være utjevnet? Det er helt elendig elektrisk kontakt mellom profilene på himlingen. Det gjør at om man faktisk skal utjevne himlingen, så må man koble til hvert eneste profil/ledd i himlingen. Da har du en stor jobb forran deg.

Min mening er at å jorde himlingen bare vil føre til falsk trygghet, grunnet dårlig elektrisk kontakt internt i himlingen. 

Re: krav til Jording av himling?

Sitat
maskråka skrev:

Hei

Da vi tilbake på det gode gamle spørsmålet, skal himling jordes? i dette tilfellet har man 2 forskjellige himlinger et bygg med t profil og et med elefantrister.

som jeg vet er det ingen direkte krav til at himlingen skal jordes men man må vurdere dette i hver enkelt situasjon eller?

jeg tolker himling som er montert i betongvegg som en annen ledende del på grunn av det kan bli en del av bygningskonstruksjonen og har dermed er det mulighet for at himlingen kan få et jordpotensial. Så kommer dette med tilgjengelighet en t profil himling kan man enkelt løfte av platene på. Jeg vurderer ikke dette til og vær en hindring for berøring av de metalliske delene i en t profilhimling  grunnet dette mener jeg i et sånt tilfelle at det er krav til jording av t profil himling iht. nek 400:2014 411.3.1.2

Så det andre tilfellet ikke bare er ristene av rent metall men det lav takhøyde i dette tilfellet så man vil enkelt kan komme i berøring med himlingen så her vurderer jeg også himlingen og være tilgjengelig samt at det er en del av bygningskonstruksjonen (annen ledende del) derfor mener jeg også at dette skal jordes. iht. nek 400:2014 411.3.1.2

Men dette mener ikke installatøren som er utførende og sier det er ikke krav til jording av himling og dette er ikke normal praksis.

noen som har noen gode ideer?

Som JadaMaskråka skriver inngår ikke en himling i byggets bygningskonstruksjon.

Intensjonen med utjevningsforbindelser for beskyttelsesformål er å unngå potensialforskjeller mellom ledende deler utsatt for samtidig berøring. Som du skriver er det ingen direkte krav til at himlinger skal jordes, men det bør uansett gjøres en vurdering av om dette skal utføres for å unngå berøringsfare. I de fleste tilfeller vil det ikke være nødvendig å utjevne himlinger. Som en del av vurderingsgrunnlaget kan avsnitt 203.11 i NEK 400:2014 legges til grunn: Ved 10 kohm eller mer mellom ledende del og jord er det ikke behov for utjevning.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor