Kan strukur (''Hovedjord'') brukes som PE-leder (Beskyttelsesleder)Kan strukur (''Hovedjord'') brukes som PE-leder (Beskyttelsesleder)

Kan strukur (''Hovedjord'') brukes som PE-leder (Beskyttelsesleder)

Mellom trafo og tavle er det lagt en dobbeltisolert bus-duct uten beskyttelsesleder. Både trafo og tavle har jordet PE-BAR, som er tilkoblet struktur (hovedjord). IEC 61892-4 og IEC 61892-6 5.4.2 stiller krav til en seperat PE-leder. Teoretisk sett, ved andre jordfeil vil strømmen finne tilbake til punktet gjennom struktur da alt på trafo og tavle er jordet. Er da kravet om beskyttelsesleder tilfredstilt gjennom struktur? (Forbehold om at Jordkabel mellom PE-bar og struktur er halvparten av tversnittet til bus duct) 

Kan det være noen andre grunner til dette kravet? 

PS. Trafo og tavle er plassert i forskjellige rom med 50m avstand.

Re: Kan strukur (''Hovedjord'') brukes som PE-l...

Har undersøkt litt rundt dette, og svaret er ja - kravet om beskyttelsesleder via struktur er oppfylt.

Re: Kan strukur (''Hovedjord'') brukes som PE-l...

Takk, for svar.

Har et lite oppfyllingsspørsmål.

Hvis det hadde blitt lagt 3stk 1-lederkabler mellom trafo og tavle, kunne vi også da droppet en seperat PE-leder (beskyttelsesleder)?

Veldig ofte når det er 1-lederkabler er det lagt en seperat PE-leder ved siden, men denne er da strengt tatt ikke nødvendig? Da struktur gir god nok beskyttelse, både som bonding/utgjevning og som mekanisk beskyttelsesleder.

Re: Kan strukur (''Hovedjord'') brukes som PE-l...

Da blir svaret nei. Stikkordet her er dobbeltisolert. Når det legges enledere krever IEC 61892 separat PE.

Re: Kan strukur (''Hovedjord'') brukes som PE-l...

Ved IT-installasojon, gjelder fremdeles kravet om dobbeltisolerte kabler, så lenge alle utsatte deler er tilkoblet jord ved utstyret?

Har du også parragrafen i IEC som henviser til kravet om dobbeltisolerte kabler?

Tusen takk!

Re: Kan strukur (''Hovedjord'') brukes som PE-l...

Hentet fra FEA-M 1990

Dobbelt isolasjon, Isolasjon som består av en driftsisolasjon pluss tilleggsisolasjon.

Kravet om jord- og kortslutningssikker forlegging

Kravet kan oppfylles ved:

a. Enleder kabel uten metallkappe/armering/omfletting.

b. Enleder isolerte ledninger montert på støtter av isolerende materiale. Gjennomføringer av isolerende materiale. Tilstrekkelig avstand mellom ledningene innbyrdes og til underlag, egne fester dog unntatt.

c. Uisolerte ledere montert på isolatorer og med isolatorgjennomføringer. Tilstrekkelig avstand mellom lederne innbyrdes og til underlag, egne fester dog unntatt.

d. Enleder uisolerte ledninger i isolerende rør med en ledning i hvert rør.

Re: Kan strukur (''Hovedjord'') brukes som PE-l...

Sitat
Ole Petter Sørensen skrev:

Hentet fra FEA-M 1990

Dobbelt isolasjon, Isolasjon som består av en driftsisolasjon pluss tilleggsisolasjon.

Kravet om jord- og kortslutningssikker forlegging

Kravet kan oppfylles ved:

a. Enleder kabel uten metallkappe/armering/omfletting.

b. Enleder isolerte ledninger montert på støtter av isolerende materiale. Gjennomføringer av isolerende materiale. Tilstrekkelig avstand mellom ledningene innbyrdes og til underlag, egne fester dog unntatt.

c. Uisolerte ledere montert på isolatorer og med isolatorgjennomføringer. Tilstrekkelig avstand mellom lederne innbyrdes og til underlag, egne fester dog unntatt.

d. Enleder uisolerte ledninger i isolerende rør med en ledning i hvert rør.

FEA-M gjelder ikke lenger. 

Re: Kan strukur (''Hovedjord'') brukes som PE-l...

FEA-M gjaldt for nyanlegg fra 1990 til 2002, men kan fortsatt benyttes ved drift og vedlikehold av disse anleggene.

Dessuten er det selvfølgelig tillatt å benytte gammel forskrift for nyanlegg om krav i nyere forskrift er ivaretatt (om eldre forskrift har like eller strengere krav).

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor