Installatør - Installatør - "innleie" av kompetanse

Installatør - "innleie" av kompetanse

Ingen er allvitende, om en er nær opp til så vil en likevel ikke inneha dyptgående kunnskap om alle feltene innenfor elektrofaget - det er iallefall min påstand!
Dersom en installatør ikke har erfaring med f.eks medisinske områder og blir tilbydt et oppdrag der et slikt anlegg inngår - er det da mulig å si at en har en prosjektleders med mye erfaring på området og da likevel kunne ta jobben selv om installatør personlig ikke innehar kompetansen? MIn påstand er ja da installatør sørger for at FEk §5 første ledd overholdes (forutsetter at utførende personell innehar riktig kompetanse) Noen som har et svar på dette - basert på en offentlig veiledning el.l

Re: Installatør - "innleie" av kompet...

Det er vel kompetansen til faglig ansvarlig som avgjør hva virksomheten er godkjent til arbeide på? 

Med et kurs har man dokumentasjon på at man har kompetanse.

Re: Installatør - "innleie" av kompet...

Avklaringer i Elsikkerhet (først og fremst 84) støtter Jans forståelse av at faglig ansvarliges kompetanse er avgjørende. Så vidt jeg vet kan det registreres flere faglige ansvarlige i en virksomhet.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

nor