Utførelse av elektrisk arbeid ombord i fritidsbåtUtførelse av elektrisk arbeid ombord i fritidsbåt

Utførelse av elektrisk arbeid ombord i fritidsbåt

Hei, Jeg har egentlig et dobbelt spørsmål.

1: Hva kan man som ufaglært gjøre med EL-annlegget på fritidsbåter. Jeg leser det slik at man kan gjøre jobber på utstyr opp til 200VA ( 16A ved 12v). stemmer dette?

2: Jeg er Utdannet maskinsjef på teknisk fagskole, jeg har løst 1. maskinistsertifikatet før jeg sluttet å jobbe på skip, men jeg har jo den samme teoretiske utdannelse som en maskinsjef. Hva kan jeg med denne utdannelse utføre av drift, tilsyn og endringer på el anlegg på fritidsbåt? 

Re: Utførelse av elektrisk arbeid ombord i frit...

Er usikker på krav til arbeid på elektriske anlegg i fritidsbåter (har sjekka med en kollega, og derfor sent svar).

Fritidsbåter er ikke omfattet av FEK, men er underlagt Forskrift om maritime elektriske anlegg, som igjen viser til Forskrift av 20. desember 2004 nr. 1820 om produksjon og omsetning m.v. av fritidsfartøy. Her beskrives det at større ombygginger av elektriske anlegg i fritidsbåter bare kan utføres av produsent eller dennes representant i Norge.

Du bør kontakte produsent/forhandler for avklaring av hva du selv har lov til å gjøre av arbeid på elektrisk anlegg i egen båt. 

Re: Utførelse av elektrisk arbeid ombord i frit...

Sitat
Marius Eriksen skrev:

Hei, Jeg har egentlig et dobbelt spørsmål.

1: Hva kan man som ufaglært gjøre med EL-annlegget på fritidsbåter. Jeg leser det slik at man kan gjøre jobber på utstyr opp til 200VA ( 16A ved 12v). stemmer dette?

2: Jeg er Utdannet maskinsjef på teknisk fagskole, jeg har løst 1. maskinistsertifikatet før jeg sluttet å jobbe på skip, men jeg har jo den samme teoretiske utdannelse som en maskinsjef. Hva kan jeg med denne utdannelse utføre av drift, tilsyn og endringer på el anlegg på fritidsbåt? 

Er det ikke sånn at i Norge har ikke maskinister lov til utføre arbeide på elektriske anlegg uten at virksomheten/rederiet er registret i elvirksomhetsregisteret med faglig ansvarlig?

Re: Utførelse av elektrisk arbeid ombord i frit...

"Vanlige" maskinister har uansett ikke lov til å utføre arbeid på elektriske anlegg. 

Det er maskinsjef og skipselektriker som omfattes av regelverket.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

nor