Kurskatalog

Opplæring for fagfolk

FSE
Ex
Varme arbeider
STCW
Lavspenning
Høyspenning
Jording
Forskrifter
IECEx
Installatørprøven
HMS
Kran og løft
Flere valg..

Type

E-læring
Klasserom
Webinar
Sertifisering

Språk

Norsk
Engelsk
Svensk
Polsk
Portugisisk Brasiliansk
Koreansk

Bransje

Everk
Industri
Installasjon
Offshore
Skip
Bygg og anlegg
Bedriftsinternt
Andre

Kurstilbydere

Trainor
AAK Safety
BLH-DOM Safety
LSI
Equinor

E-læring

Adgang til elektriske anlegg FSE 2016 Everk - Adgang til høyspenningsanlegg (Engelsk), FSE 2015 Everk - Adgang til høyspenningsanlegg (Engelsk), FSE 2016 Everk - Adgang til høyspenningsanlegg, FSE 2015 Everk - Adgang til høyspenningsanlegg, FSE 2017 Everk - Adgang til høyspenningsanlegg (Engelsk), FSE 2017 Everk - Adgang til høyspenningsanlegg, FSE - Adgang til høyspenningsanlegg, Adgang til høyspenningsanlegg, Adgang til elektriske anlegg, Adgang til elektriske anlegg (Engelsk), Adgang til elektriske anlegg, Adgang til elektriske anlegg everk;fse;hoyspenning;industri;byggoganlegg Norsk Engelsk kr 470,-
Adgang til elektriske anlegg (Sverige) Adgang til elektriske anlegg (Svensk) industri;everk;byggoganlegg;fse;hoyspenning Svensk kr 470,-
Aktiviteter nær kraftledninger Aktiviteter nær kraftledninger, Aktiviteter nær kraftledninger, Aktiviteter nær kraftledninger (Engelsk), Aktiviteter nær kraftledninger (Engelsk), Aktiviteter nær kraftledninger everk;fse;andre;lavspenning;hoyspenning Norsk Engelsk kr 470,-
Aktiviteter nær kraftledninger og kabler i bakken Aktiviteter nær kabler i bakken, Aktiviteter nær kraftledninger og kabler i bakken, Aktiviteter nær kraftledninger og kabler i bakken, Aktiviteter nær kraftledninger og kabler i bakken (engelsk), Aktiviteter nær kraftledninger og kabler i bakken everk;fse;andre;lavspenning;hoyspenning Norsk Engelsk kr 540,-
Aktiviteter nær kraftledninger og kabler i bakken (engelsk) - kroatisk teksting Aktiviteter nær kraftledninger og kabler i bakken (engelsk) - kroatisk teksting everk;fse;andre;lavspenning;hoyspenning Engelsk kr 540,-
Aktiviteter nær kraftledninger, kabler i bakken og forlegging av kabelrør Aktiviteter nær kraftledninger, kabler i bakken og forlegging av kabelrør everk;fse;andre;lavspenning;hoyspenning Norsk kr 620,-
Anhukerkurs / Stroppekurs LSI - Sikker bruk av løfteredskap, LSI - Sikker bruk av løfteredskap (Engelsk), LSI - Anhukerkurs / Stroppekurs, LSI - Anhukerkurs / Stroppekurs, LSI - Sikker bruk av løfteredskap (Polsk), LSI - Anhukerkurs / Stroppekurs (Polsk) kranogløft;HMS;byggoganlegg Norsk Engelsk kr 1 190,-
Digital sikkerhet Nyhet! Digital sikkerhet, Digital sikkerhet, Digital sikkerhet industri;everk;byggoganlegg;skip;offshore;andre;installsjon;HMS Norsk Engelsk kr 120,-
Elektriske anlegg på norsk sokkel - innføringskurs Elektriske anlegg på norsk sokkel - Innføringskurs om regelverk, Elektriske anlegg på norsk sokkel - innføringskurs om regelverk (engelsk), Elektriske anlegg på norsk sokkel - Innføringskurs om regelverk, Elektriske anlegg på norsk sokkel - innføringskurs om regelverk offshore;skip Norsk Engelsk kr 690,-
Elsikkerhet på bygg- og anleggsplassen Elsikkerhet på bygg- og anleggsplassen, Elsikkerhet på bygg- og anleggsplassen, Elsikkerhet på bygg- og anleggsplassen installsjon;lavspenning;andre;byggoganlegg Norsk Engelsk Polsk kr 430,-
Equinors styringssystem og ARIS Equinors styringssystem og ARIS (engelsk) Engelsk kr 150,-
Ex grunnleggende Ex grunnleggende (Engelsk), Ex grunnleggende, Ex grunnleggende, Ex grunnleggende (Engelsk) industri;skip;offshore;ex;installsjon Norsk Engelsk kr 4 600,-
Fallende gjenstander - forebygging (BLH-DOM) Fallende gjenstander - forebygging, Fallende gjenstander - forebygging industri;andre Norsk Engelsk kr 950,-
Fallende gjenstander - Introduksjon/repetisjon Fallende gjenstander - introduksjon/repetisjon, Fallende gjenstander - introduksjon/repetisjon HMS;offshore;byggoganlegg Norsk Engelsk kr 990,-
Fallsikring - introduksjon/repetisjon Fallsikring - introduksjon/repetisjon, Fallsikring - introduksjon/repetisjon (engelsk) HMS;offshore;byggoganlegg Norsk Engelsk kr 990,-
Farlig verktøy / HMS på arbeidsplassen Farlig verktøy / HMS på arbeidsplassen, Farlig verktøy / HMS på arbeidsplassen (Engelsk) kranogløft;HMS;byggoganlegg Norsk Engelsk kr 650,-
Forlegging av kabelrør Forlegging av kabelrør byggoganlegg Norsk kr 310,-
FSE Everk - høyspenning FSE 2016 Industri - Høyspenning, FSE 2016 Everk - Høyspenning, FSE 2015 - Høyspenning (engelsk), FSE 2015 Industri - Høyspenning, FSE 2015 Offshore - Høyspenning, FSE 2016 - Høyspenning (engelsk), FSE 2016 Offshore - Høyspenning, FSE 2015 Everk - Høyspenning, FSE 2017 Industri - Høyspenning, FSE 2017 Offshore - Høyspenning, FSE 2017 Everk - Høyspenning, FSE 2016 - Høyspenning (engelsk), FSE 2017 - Høyspenning (engelsk), FSE 2018 Everk - Høyspenning, FSE 2018 Industri - Høyspenning, FSE 2018 Offshore - Høyspenning, FSE 2018 - Høyspenning (engelsk), FSE Everk - høyspenning med førstehjelp, FSE Everk - høyspenning med førstehjelp (Engelsk), FSE Everk - høyspenning med førstehjelp (Polsk) industri;fse;hoyspenning;everk;offshore Norsk Engelsk Polsk kr 690,-
FSE Instruert personell FSE 2016 Instruert personell, FSE 2015 Instruert Personell (Engelsk), FSE 2015 Instruert personell, FSE 2016 Instruert Personell (Engelsk), FSE 2016 Instruert personell, FSE 2017 Instruert personell, FSE 2017 Instruert personell, FSE 2017 Instruert personell, FSE Instruert personell, FSE Instruert personell, FSE Instruert personell (Engelsk), FSE Instruert personell (Engelsk) industri;fse;andre;lavspenning;installsjon Norsk Engelsk kr 550,-
FSE Instruert personell - Borregaard FSE Instruert personell - Borregaard industri;fse;andre;lavspenning;installsjon Norsk kr 550,-
FSE Instruert personell med førstehjelp FSE 2017 Instruert Personell (Engelsk), FSE Instruert personell med førstehjelp, FSE 2018 Instruert Personell (Engelsk), FSE Instruert personell med førstehjelp, FSE Instruert personell med førstehjelp (Engelsk) industri;fse;andre;lavspenning;installsjon Norsk Engelsk kr 600,-
FSE Lav- og høyspenning Bransjespesifikt FSE 2016 Industri - Lav- og høyspenning, FSE 2015 Industri - Lav- og høyspenning, FSE 2016 Everk - Lav- og høyspenning, FSE 2015 Lav- og høyspenning (Engelsk), FSE 2015 Skip - Lav- og høyspenning, FSE 2015 Everk - Lav- og høyspenning, FSE 2016 Skip - Lav- og høyspenning (Engelsk), FSE 2015 Offshore - Lav- og høyspenning, FSE 2016 Offshore - Lav- og høyspenning, FSE 2015 Skip - Lav- og høyspenning (Engelsk), FSE 2015 Lav- og høyspenning (Polsk), FSE 2016 Skip - Lav- og høyspenning, FSE 2016 Lav- og høyspenning (Engelsk), FSE 2016 Lav- og høyspenning (Polsk), FSE 2016 Industri - Lav- og høyspenning, FSE 2016 Offshore - Lav- og høyspenning, FSE 2016 Skip - Lav- og høyspenning, FSE 2016 Everk - Lav- og høyspenning, FSE 2016 Lav- og høyspenning (Engelsk), FSE 2016 Lav- og høyspenning (Polsk Ny), FSE 2016 Lav- og høyspenning (Engelsk), FSE 2017 Industri - Lav- og høyspenning, FSE 2017 Offshore - Lav- og høyspenning, FSE 2017 Skip - Lav- og høyspenning, FSE 2017 Skip - Lav- og høyspenning (Engelsk), FSE 2017 Everk - Lav- og høyspenning, FSE 2017 Lav- og høyspenning (Polsk), FSE 2017 Lav- og høyspenning (Engelsk), FSE 2017 Offshore - Lav- og høyspenning, FSE 2017 Everk - Lav- og høyspenning, FSE 2017 Lav- og høyspenning (Polsk), FSE 2017 Industri - Lav- og høyspenning, FSE 2018 Everk - Lav- og høyspenning, FSE 2018 Industri - Lav- og høyspenning, FSE 2018 Offshore - Lav- og høyspenning, FSE Skip - lav- og høyspenning, FSE Skip - lav- og høyspenning (Engelsk), FSE 2018 Lav- og høyspenning (Engelsk), FSE Lav- og høyspenning (Polsk), TrønderEnergi Nett AS - FSE 2018 Everk - Lav- og høyspenning, LFS og Driftsleders instrukser, FSE 2018 Everk - Lav- og høyspenning, FSE 2018 Offshore - Lav- og høyspenning, FSE 2018 Industri - Lav- og høyspenning, FSE Everk - lav- og høyspenning med førstehjelp, FSE Everk - lav- og høyspenning med førstehjelp (Engelsk), FSE Everk - lav- og høyspenning med førstehjelp (Polsk), FSE Industri - lav- og høyspenning med førstehjelp, FSE Industri - lav- og høyspenning med førstehjelp (Polsk), FSE Industri - lav- og høyspenning med førstehjelp (Engelsk), FSE Offshore - lav- og høyspenning med førstehjelp (Engelsk), FSE Offshore - lav- og høyspenning med førstehjelp, FSE Offshore - lav- og høyspenning med førstehjelp (Polsk), FSE Skip - lav- og høyspenning med førstehjelp, FSE Skip - lav- og høyspenning med førstehjelp (Engelsk), FSE Skip - lav- og høyspenning med førstehjelp (Polsk), FSE Offshore - lav- og høyspenning med førstehjelp, FSE Everk - lav- og høyspenning med førstehjelp, FSE Offshore - lav- og høyspenning med førstehjelp, FSE Industri - lav- og høyspenning med førstehjelp, FSE Lav- og høyspenning (Polsk) industri;fse;lavspenning;hoyspenning;everk;offshore;installsjon;skip;andre;forskrifter;bedinternt Norsk Engelsk Polsk kr 1 190,-
FSE Lav- og høyspenning (Engelsk) - kroatisk teksting FSE Lav- og høyspenning (Engelsk) - kroatisk teksting industri;everk;fse;offshore;lavspenning;installsjon;hoyspenning Engelsk kr 1 190,-
FSE Lavspenning Bransjespesifikt FSE 2015 Offshore - Lavspenning, FSE 2016 Offshore - Lavspenning, FSE 2015 Industri - Lavspenning, FSE 2015 Skip - Lavspenning, FSE 2016 Installasjonsbedrifter - Lavspenning, FSE 2015 Lavspenning (Engelsk), FSE 2016 Industri - Lavspenning, FSE 2015 Everk - Lavspenning, FSE 2015 Skip - Lavspenning (Engelsk), FSE 2015 Lavspenning (Polsk), FSE 2016 Everk - Lavspenning, FSE 2015 Installasjonsbedrifter - Lavspenning, FSE 2016 Skip - Lavspenning (Engelsk), FSE 2016 Skip - Lavspenning, FSE 2016 Lavspenning (Engelsk), FSE 2016 Lavspenning (Polsk), FSE 2016 Skip - Lavspenning, FSE 2016 Industri - Lavspenning, FSE 2016 Installasjonsbedrifter - Lavspenning Test, FSE 2016 Installasjonsbedrifter - Lavspenning, FSE 2016 Lavspenning (Engelsk) IKKE SALGBART, FSE 2016 Offshore - Lavspenning, FSE 2017 Industri - Lavspenning, FSE 2017 Offshore - Lavspenning, FSE 2017 Installasjonsbedrifter - Lavspenning, FSE 2017 Skip - Lavspenning (Engelsk), FSE 2017 Skip - Lavspenning, FSE 2017 Everk - Lavspenning, FSE 2017 Lavspenning (Engelsk), FSE 2017 Lavspenning (Polsk), FSE 2017 Industri - Lavspenning, FSE 2017 Installasjonsbedrifter - Lavspenning, FSE 2017 Lavspenning (Polsk), FSE 2018 Everk - Lavspenning, FSE 2018 Installasjonsbedrifter - Lavspenning, FSE 2018 Industri - Lavspenning, FSE 2018 Offshore - Lavspenning, FSE Skip - lavspenning (Engelsk), FSE Skip - lavspenning, FSE 2018 Lavspenning (Engelsk), FSE Lavspenning (Polsk), FSE 2018 Installasjonsbedrifter - Lavspenning, FSE 2018 Installasjonsbedrifter - Lavspenning (instruktørversjon), FSE Installasjon, FSE Installasjon med førstehjelp, FSE Installasjon med førstehjelp, FSE Industri - lavspenning med førstehjelp, FSE Industri - lavspenning med førstehjelp (Polsk), FSE Industri - lavspenning med førstehjelp (Engelsk), FSE Offshore - lavspenning med førstehjelp, FSE Offshore - lavspenning med førstehjelp (Polsk), FSE Offshore - lavspenning med førstehjelp (Engelsk), FSE Everk - Lavspenning med førstehjelp, FSE Skip - lavspenning med førstehjelp, FSE Skip - lavspenning med førstehjelp (Engelsk), FSE Skip - lavspenning med førstehjelp (Polsk), FSE Installasjon med førstehjelp (Engelsk), FSE Installasjon med førstehjelp (Polsk), FSE Industri - lavspenning med førstehjelp, FSE Lavspenning (Polsk) offshore;fse;lavspenning;industri;skip;installsjon;everk Norsk Engelsk Polsk kr 690,-
FSE Skip - Oppgaver (STCW 2010) FSE 2015 Skip - Oppgaver (STCW 2010), FSE 2016 Skip - Oppgaver (STCW 2010), FSE 2017 Skip - Oppgaver (STCW 2010), FSE Skip - Oppgaver (STCW 2010), FSE Skip - Oppgaver (STCW 2010) skip;fse;STCW;lavspenning;hoyspenning Norsk kr 0,-
Førstehjelp ved strømulykker Førstehjelp ved strømulykker (Engelsk), Førstehjelp ved strømulykker (Polsk), Førstehjelp ved strømulykker, Førstehjelp ved strømulykker, Førstehjelp ved strømulykker, Førstehjelp ved strømulykke, Førstehjelp ved strømulykker (Polsk) industri;everk;skip;fse;offshore;andre;lavspenning;installsjon;hoyspenning Norsk Engelsk Polsk kr 190,-
HMS ‐ Arbeidsmiljø,  ansvar og konsekvenser - Modul 1 Nyhet! LSI - HMS ‐ Arbeidsmiljø,  ansvar og konsekvenser - Modul 1, LSI - HMS ‐ Arbeidsmiljø,  ansvar og konsekvenser - Modul 1, LSI - HMS ‐ Arbeidsmiljø,  ansvar og konsekvenser - Modul 1 kranogløft;HMS;byggoganlegg Norsk kr 990,-
HMS for vannkraft HMS for vannkraft everk;byggoganlegg;hoyspenning;HMS Norsk kr 400,-
Leder for sikkerhet (LFS) Leder for sikkerhet - Tilleggskompetanse for everk, FSE 2015 Everk - Leder for sikkerhet, Leder for sikkerhet - Tilleggskompetanse for everk (engelsk), FSE 2015 Everk - Leder for sikkerhet (Engelsk), Leder for sikkerhet, Leder for sikkerhet NTE Storskjerm, Leder for sikkerhet (engelsk) everk;fse;hoyspenning Norsk Engelsk kr 430,-
Lysbuefarer - en innføring Lysbuefarer - en innføring, Lysbuefarer - en innføring, Lysbuefarer - en innføring, Lysbuefarer - en innføring, Lysbuefarer - en innføring industri;offshore;everk;lavspenning;hoyspenning Norsk Engelsk kr 400,-
Lysbuefarer - en innføring (Sverige) Lysbuefarer - en innføring (Sverige) industri;offshore;everk Svensk kr 400,-
Lyse Elnett - Kabelskap Lyse Elnett - Kabelskap Norsk kr 0,-
Nordlandsnett - Aktiviteter nær kraftledninger, kabler i bakken og forlegging av kabelrør Nordlandsnett - Aktiviteter nær kraftledninger, kabler i bakken og forlegging av kabelrør everk;fse;andre;lavspenning;hoyspenning Norsk kr 590,-
Remote SCORM test Remote SCORM test Norsk kr 0,-
Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder Nyhet Sikker adferd i Ex-områder, Sikker adferd i Ex-områder, Sikker adferd i eksplosjonsfarlige-områder, Sikker adferd i eksplosjonsfarlige-områder (engelsk), Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder, Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder, Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder industri;offshore;skip;ex;everk;byggoganlegg;forskrifter;installsjon Norsk Engelsk kr 1 800,-
Sikker bruk av løfteredskap - G11 (Modul 2.3 – støtte) LSI - Sikker bruk av løfteredskap - G11 (Modul 2.3 – støtte) kranogløft;HMS;byggoganlegg Norsk kr 1 490,-
Varme arbeider - sertifisering Varme arbeider sertifisering, Varme arbeider sertifisering (Polsk), Varme arbeider sertifisering (Engelsk), Varme arbeider sertifisering, Varme arbeider sertifisering (Engelsk), Varme arbeider sertifisering (Polsk), Varme arbeider sertifisering - Eksamen, Hot work - certification courseExame - Not for sale, Varme arbeider - sertifisering industri;everk;varmearb;andre;installsjon Norsk Engelsk Polsk kr 1 350,-
Bedriftsspesifikke kurs
Agder Energi – Instruks for leder for sikkerhet (LFS)Agder Energi – Instruks for leder for sikkerhet (LFS)bedinternt Norsk kr 130,-
Agder Energi Vannkraft - HMS-kursAgder Energi Vannkraft - HMS-kursbedinternt Norsk kr 0,-
Agder Energi Vannkraft - Instruks for Ansvarlig for arbeid (AFA)Agder Energi Vannkraft - Instruks for Ansvarlig for arbeid (AFA)bedinternt Norsk kr 130,-
Agile Rig & Modules Ansvarlig for ArbeidAgile Rig & Modules Ansvarlig for Arbeidbedinternt Norsk kr 130,-
Akershus Energi - HMS for vannkraft og fjernvarmeHMS for vannkraft og fjernvarme, Akershus Energibedinternt Norsk kr 0,-
Eidsiva bedinternt;andre;fse;hoyspenning;lavspenning;HMS Norsk Engelsk Fra kr 110,-
Elsikkerhet på bygge- og anleggsplassen for NCCElsikkerhet på bygge og anleggsplassen for NCCbedinternt Norsk kr 0,-
GK Norge AS, FSE Industri - lavspenning med førstehjelpFSE 2015 Industri - Lavspenning, GK Norge AS, FSE 2016 Industri - Lavspenning, GK Norge AS, FSE 2017 Industri - Lavspenning, GK Norge AS, FSE 2018 Industri - Lavspenning, GK Norge AS, FSE Industri - lavspenning med førstehjelp, GK Norge ASbedinternt;fse;lavspenning;industri Norsk kr 690,-
Glitre Energi Nyhet!everk;bedinternt;HMS Norsk Engelsk Fra kr 130,-
Hafslund Nett ;bedinternt;fse;hoyspenning;everk Norsk Fra kr 170,-
Nordlandsnett - Legging av kabelrørNordlandsnett - Forlegging av kabelrørbyggoganlegg Norsk kr 290,-
Norsk Stein - Ta to adgangskursTa to - Adgangskurs for Norsk Steinbedinternt Norsk kr 40,-
NTNU - HSE in the laboratoriesNTNU - HSE in the laboratoriesbedinternt Engelsk kr 50,-
NTNU Campusservice - HMSNTNU Driftsavdelingen - HMS, NTNU Campusservice - HMSbedinternt Norsk kr 75,-
NTNU-SINTEF - Helse, Miljø & Sikkerhet i laboratorier (Engelsk)NTNU-SINTEF - Helse, Miljø & Sikkerhet i laboratorier (Engelsk)bedinternt Engelsk kr 50,-
Sira-Kvina Kraftselskap - HMS-kurs for eksternt og innleid personellSira-Kvina Kraftselskap - HMS-kurs for eksternt og innleid personellbedinternt Norsk kr 130,-
Skagerak Nett AS - SluttprøveSluttprøve for Skagerak Nett ASbedinternt Norsk kr 50,-
Statkraft Energi og Skagerak Krafts instruks om adgang og el-sikkerhetStatkraft Energi og Skagerak Krafts instruks om adgang og el-sikkerhet, Statkraft Energi og Skagerak Krafts instruks om adgang og el-sikkerhetbedinternt Norsk Engelsk kr 130,-
Statkraft Energi og Skagerak Krafts instruks om ansvarlig for arbeidStatkraft Energi og Skagerak Krafts instruks om ansvarlig for arbeidbedinternt Norsk kr 130,-
Statkraft Energi og Skagerak Krafts instruks om leder for sikkerhetStatkraft Energi og Skagerak Krafts instruks om leder for sikkerhetbedinternt Norsk kr 130,-
Statnett 7 kursbedinternt Norsk Engelsk Fra kr 120,-
Statnetts instruks for digital sikkerhetStatnetts instruks for digital sikkerhetbedinternt Norsk kr 120,-
Statnetts instruks for digital sikkerhetStatnetts instruks for digital sikkerhetbedinternt Engelsk kr 120,-
Veidekke - BrannbekjempelseVeidekke - Brannbekjempelseindustri;byggoganlegg;andre;bedinternt;HMS Norsk kr 0,-
Veidekke - Elsikkerhet på bygge og anleggsplassElsikkerhet på bygge og anleggsplass for Veidekkebedinternt Norsk kr 0,-
Veidekke - Introduksjon til førstehjelpVeidekke - Introduksjon til førstehjelpbyggoganlegg;andre;HMS;bedinternt Norsk kr 0,-

Klasserom

A10 - Verktøy og småmaskiner Webinar A10 - Verktøy og småmaskiner industri;everk;byggoganlegg;skip;varmearb;offshore;andre;installsjon;kranogløft;HMS Norsk kr 1 790,-
A12 - Arbeid i høyden / Fallsikring Webinar A12 - Arbeid i høyden / Fallsikring industri;everk;byggoganlegg;skip;offshore;andre;installsjon;HMS Norsk kr 1 790,-
A4 - Anhuker, stropping og signalgivning Webinar A4 - Anhuker, stropping og signalgivning industri;everk;byggoganlegg;skip;offshore;andre;installsjon;kranogløft;HMS Norsk kr 1 790,-
A5E - Opplæring bruk av stillas og stige Webinar A5E - Opplæring bruk av stillas og stige industri;everk;byggoganlegg;skip;offshore;andre;installsjon;HMS Norsk kr 1 790,-
A6 - Personløfter / Lift Webinar A6 - Personløfter / Lift industri;everk;byggoganlegg;skip;offshore;andre;installsjon;HMS Norsk kr 1 790,-
Aktiviteter nær kraftledninger og kabler Aktiviteter nær kraftledninger og kabler everk;fse;andre;lavspenning;hoyspenning Norsk Engelsk kr 2 200,-
ATEX Webinar ATEX ex;andre Norsk Engelsk kr 4 200,-
Batterikurs Drift, sikkerhet og vedlikehold av batterier everk;industri;offshore;skip Norsk kr 9 800,-
Brannslokkingsøvelse Praktisk brannslokkingsøvelse industri;everk;varmearb;andre;installsjon Norsk Engelsk kr 790,-
EKOM - Fiberoptiske installasjoner EKOM - fiberoptiske installasjoner everk;andre;installsjon;elektronikk Norsk kr 8 900,-
EKOM - Kablingssystemer og bredbåndsnett EKOM - kablingssystemer og bredbåndsnett installsjon;forskrifter;elektronikk Norsk kr 8 900,-
Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs Webinar Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs industri;installsjon;forskrifter;installator Norsk kr 14 900,-
Elektroinstallatørprøven – siste forberedelse før eksamen 14. oktober 2020 Webinar Elektroinstallatørprøven – siste forberedelse før eksamen 14. oktober 2020 installator;industri;forskrifter;installsjon Norsk kr 990,-
Elektrotermografi - NEK 405-1 Webinar Elektrotermografi - NEK 405-1 industri;everk;skip;offshore;andre;termografi;installsjon Norsk kr 10 600,-
Elektrotermografi NEK 405-1 - resertifisering Webinar Elektrotermografi NEK 405-1 - resertifisering industri;everk;skip;offshore;andre;termografi;installsjon Norsk kr 5 800,-
Elkontroll bolig - NEK 405-2 Webinar Elkontroll bolig - NEK 405-2 industri;lavspenning;installsjon;forskrifter Norsk kr 4 000,-
Elkontroll landbruk - NEK 405-3 Tillegg B Webinar Elkontroll landbruk - NEK 405-3 Tillegg B installsjon;forskrifter Norsk kr 4 500,-
Elkontroll næring - NEK 405-3 Webinar Elkontroll næring - NEK 405-3 industri;lavspenning;forskrifter Norsk kr 8 800,-
Elsikkerhet ved til- og frakobling av elektrisk utstyr Nyhet Elsikkerhet ved til- og frakobling av elektrisk utstyr andre Norsk kr 10 500,-
EMC grunnleggende Webinar EMC grunnleggende automatisering;industri;elektronikk;skip;offshore;installsjon Norsk Engelsk kr 4 900,-
Ex 001 Grunnmodul - forberedende kurs Ex 001 Grunnmodul - forberedende kurs industri;iecex;skip;offshore Norsk Engelsk kr 5 400,-
Ex 003 og 006 Installasjon og test - forberedende kurs Ex 003 og 006 Installasjon og test - forberedende kurs industri;iecex;skip;offshore;installsjon Norsk Engelsk kr 8 900,-
Ex 004, 007 og 008 Inspeksjon og vedlikehold - forberedende kurs Ex 004, 007 og 008 Inspeksjon og vedlikehold - forberedende kurs industri;iecex;skip;offshore;installsjon Norsk Engelsk kr 5 400,-
Ex 009 Design av elektriske installasjoner - forberedende kurs Ex 009 Design av elektriske installasjoner - forberedende kurs industri;iecex;skip;offshore;installsjon Norsk Engelsk kr 5 400,-
Ex for mekanikere - tennkildekontroll Nyhet Ex for mekanikere - tennkildekontroll industri;skip;offshore;ex Norsk kr 5 800,-
Ex grunnleggende Ex grunnleggende industri;skip;offshore;ex;installsjon Norsk Engelsk kr 13 900,-
Ex grunnleggende oppdatering Webinar Ex grunnleggende oppdatering industri;skip;offshore;ex;installsjon Norsk Engelsk kr 5 600,-
Ex installasjon – praktisk kurs Nyhet Ex installasjon – praktisk kurs industri;skip;offshore;ex;lavspenning;installsjon Norsk Engelsk kr 5 800,-
Ex introduksjon for ikke-elektropersonell Ex introduksjon for ikke-elektropersonell industri;skip;offshore;ex Norsk Engelsk kr 5 500,-
Ex og Exi grunnleggende Ex og Exi grunnleggende industri;skip;offshore;ex;installsjon Norsk Engelsk kr 19 500,-
Ex vedlikehold Ex vedlikehold industri;skip;offshore;ex;installsjon Norsk Engelsk kr 14 200,-
Ex vedlikehold oppdatering Webinar Ex vedlikehold oppdatering industri;skip;offshore;ex;installsjon Norsk Engelsk kr 5 600,-
Exi for prosjekteringspersonell Webinar Exi for prosjekteringspersonell industri;skip;offshore;ex;installsjon Norsk Engelsk kr 10 200,-
Exi grunnleggende Exi grunnleggende industri;skip;offshore;ex;installsjon Norsk Engelsk kr 14 200,-
Exi grunnleggende oppdatering Webinar Exi grunnleggende oppdatering industri;everk;skip;offshore;ex;installsjon Norsk Engelsk kr 5 600,-
FEF innføringskurs FEF - innføring everk;industri;installsjon;forskrifter Norsk Engelsk kr 5 600,-
FEF og NEK 440 FEF og NEK 440 industri;everk;installsjon;forskrifter Norsk kr 8 900,-
Fiskalmåling - Kombinerte måleusikkerheter Fiskalmåling - kombinerte måleusikkerheter offshore;andre;automatisering Norsk kr 11 900,-
Fiskalmåling - regelverk Webinar Fiskalmåling - regelverk offshore;automatisering;forskrifter;andre Norsk kr 11 900,-
Fittings and small bore tubing Systemer Fittings and small bore tubing Systemer industri Norsk kr 7 300,-
Forskrift om maskiner og NEK EN 60204-1:2018 Webinar Forskrift om maskiner og NEK EN 60204-1:2018 industri;installsjon;andre;forskrifter Norsk kr 4 700,-
FSE adgang til høyspenningsanlegg FSE adgang til høyspenningsanlegg Norsk kr 2 200,-
FSE høyspenning med praksis FSE høyspenning med praksis industri;everk;skip;fse;offshore;forskrifter;hoyspenning Norsk Engelsk kr 3 700,-
FSE Instruert personell og førstehjelp ved strømulykker FSE Instruert personell og førstehjelp ved strømulykker industri;fse;andre;lavspenning;installsjon Norsk Engelsk kr 3 200,-
FSE Lav- og høyspenning FSE lavspenning og høyspenning industri;everk;skip;fse;offshore;lavspenning;installsjon;hoyspenning Norsk Engelsk kr 3 000,-
FSE Lav- og høyspenning med førstehjelp FSE lav- og høyspenning og førstehjelp ved strømulykker industri;everk;skip;fse;offshore;forskrifter;lavspenning;installsjon;hoyspenning Norsk Engelsk kr 3 200,-
FSE lav-og høyspenning, DI Hafslund Nett og førstehjelp ved strømulykker FSE lav-og høyspenning, DI Hafslund Nett og førstehjelp ved strømulykker Norsk kr 0,-
FSE Lavspenning med førstehjelp FSE lavspenning og førstehjelp ved strømulykker industri;everk;skip;fse;offshore;lavspenning;installsjon Norsk Engelsk kr 3 200,-
Førstehjelp ved strømulykker Førstehjelp ved strømulykker industri;everk;skip;fse;offshore;andre;lavspenning;installsjon;hoyspenning Norsk Engelsk kr 1 750,-
HMS 40 timer grunnkurs Webinar HMS 40 timer grunnkurs industri;everk;byggoganlegg;skip;offshore;andre;installsjon;HMS Norsk kr 6 550,-
Hydraulikk I, grunnkurs Hydraulikk I, grunnkurs industri Norsk kr 11 200,-
Hydraulikk II, videregående kurs Hydraulikk II, videregående kurs industri Norsk kr 12 800,-
Hydraulikk III - Proporsjonalhydraulikk Hydraulikk III - Proporsjonalhydraulikk industri Norsk kr 14 800,-
Hydraulikk IV, feilsøking, drift og vedlikehold Hydraulikk IV, feilsøking, drift og vedlikehold industri Norsk kr 14 300,-
Høyspenning måleteknikk Måleteknikk innen høyspenningssystemer everk;industri;offshore;hoyspenning Norsk Engelsk kr 5 600,-
Høyspenningskurs – Tilleggskompetanse (059 Norsk Olje og Gass) Høyspenningsanlegg – tilleggskompetanse for elektropersonell (059 Norsk Olje og Gass) fse;offshore;forskrifter;lavspenning;hoyspenning Norsk Engelsk kr 27 600,-
Jording offshore Jording i elektriske installasjoner offshore offshore;skip;jording Norsk kr 4 600,-
Jordplatemåling Jordplatemåling everk;industri;jording Norsk kr 7 400,-
Lading av elektriske kjøretøy iht. NEK 400:2018 Webinar Lading av elektriske kjøretøy iht. NEK 400:2018 installsjon Norsk kr 1 900,-
Mengdemåling Mengdemåling grunnleggende offshore;automatisering Norsk kr 16 200,-
NEK 400:2018 Webinar NEK 400:2018 industri;installsjon;lavspenning;forskrifter Norsk Engelsk kr 7 500,-
NEK 400:2018 - Oppdatering NEK 400:2018 - oppdatering industri;installsjon;lavspenning;forskrifter Norsk Engelsk kr 3 900,-
NEK 400:2018, del 6 - Verifikasjon av elanlegg NEK 400:2018, del 6 - verifikasjon av elanlegg industri;installsjon;lavspenning;forskrifter Norsk kr 4 600,-
NEK 410 og FME Webinar NEK 410 og FME Norsk Engelsk kr 9 100,-
NEK 440:2015 - Stasjonsanlegg over 1 kV NEK 440:2015 - stasjonsanlegg over 1 kV everk;industri;forskrifter;hoyspenning Norsk kr 5 200,-
Nettkvalitetsmålinger - Grunnleggende kurs Nettkvalitetsmålinger - grunnleggende kurs industri;elektronikk;andre;lavspenning;installsjon Norsk kr 6 200,-
NORSOK Z-015 rev. 5:2019 Webinar NORSOK Z-015N Midlertidig utstyr offshore;skip;forskrifter Norsk Engelsk kr 4 900,-
Oppretting av roterende utstyr Oppretting av roterende utstyr industri Norsk kr 11 900,-
PLS – Programmerbar logisk styring; grunnkurs PLS – Programmerbar logisk styring; grunnkurs automatisering;offshore;elektronikk Norsk kr 0,-
Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019 Webinar Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) offshore;skip;forskrifter Norsk Engelsk kr 11 900,-
Pumper og tetninger I Pumper og tetninger I industri Norsk kr 13 800,-
Reguleringsteknikk grunnleggende Reguleringsteknikk grunnleggende industri;offshore;skip;automatisering Norsk kr 14 500,-
STCW 2010 Høyspenningskurs for maskinoffiserer Høyspenningsanlegg – oppgradering for maskinoffiserer (STCW 2010) skip;fse;STCW;forskrifter;lavspenning;hoyspenning Norsk kr 27 900,-
STCW 2010 Høyspenningskurs for skipselektrikere Høyspenningsanlegg – oppgradering for skipselektrikere (STCW 2010) skip;fse;STCW;forskrifter;lavspenning;hoyspenning Norsk kr 38 000,-
STCW 2010 Høyspenningskurs for skipselektrikere - tilleggsmodul Høyspenningsanlegg – tilleggsmodul for skipselektrikere (STCW 2010) skip;fse;STCW;forskrifter;lavspenning;hoyspenning Norsk kr 13 600,-
Stolper - sikkerhet før klatring Stolper - sikkerhet før klatring everk;hoyspenning;lavspenning;fse Norsk kr 2 400,-
Varme arbeider - sertifisering Varme arbeider sertifisering industri;everk;varmearb;andre;installsjon Norsk Engelsk kr 2 400,-
Varmekabel i Ex-områder Varmekabel i Ex-områder industri;offshore;skip;ex Norsk kr 5 500,-

Sertifisering

Ex 001 Grunnmodul - sertifisering Ex 001 Grunnmodul - sertifisering industri;iecex;skip;offshore;installsjon Engelsk kr 3 400,-
Ex 003 og 006 Installasjon og test - sertifisering Ex 003 og 006 Installasjon og test - sertifisering industri;iecex;skip;offshore;installsjon Engelsk kr 4 750,-
Ex 004, 007 og 008 Inspeksjon og vedlikehold - sertifisering Ex 004, 007 og 008 Inspeksjon og vedlikehold - sertifisering industri;iecex;skip;offshore;installsjon Engelsk kr 5 250,-
Ex 009 Design av elektriske installasjoner - sertifisering Ex 009 Design av elektriske installasjoner - sertifisering industri;iecex;skip;offshore;installsjon Norsk Engelsk kr 4 750,-
Ingen kurs funnet. Forsøk å endre dine søkekritererier.

Ønsker du mer informasjon?

Klasseromskurs
E-læringskurs
Kontakt oss
Trainor.no

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor