E-læring:

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.


Språk:

kr 1 800,- eks. mva

Kursinformasjon

Kursnavn: Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder
Varighet: 45 minutter
Språk: Norsk Engelsk

Målsetning:

Kurset gir grunnleggende kunnskaper om eksplosjonsfarlige områder og farer ved ferdsel og arbeid i disse.

Målgruppe:

Ikke-elektrofaglig personell som skal ha adgang til eller utføre arbeid i områder som det er eksplosjonsfare.

Eksempelvis oljeplattform, prosessanlegg, raffineri, destilleri, tankskip, silo, bensinstasjon eller et sted det kan forekomme eksplosjonsfarlig atmosfære på grunn av gass, væskedamp eller støv.

Kurset inneholder disse emnene:

●   Brannfare og eksplosjonsfare
●   Farer tilknyttet eksplosjonsfarlige områder med gass eller svevestøv
●   Tennkilder
●   Risiko og konsekvenser
●   Forebygging av ulykker og uønskede hendelser
●   Arbeidsmetoder
●   Bruk av riktig verktøy
●   Sikkerhetstiltak
●   Eksempler på hendelser og ulykker

Regelverk

I EU-direktiv 1992/99/EC (HMS i Ex-områder) er det satt krav til at arbeidsgiver skal utarbeide og holde vedlike et eksplosjonsverndokument. Dette dokumentet skal inneholde blant annet risikovurdering, sonekart og dokumentasjon på at alle arbeidstakere som skal inn i Ex-områder har fått tilstrekkelig og egnet opplæring i eksplosjonsvern. I alle EU og EØS land skal dette være implementert i det nasjonale lovverket.

I Norge er dette innført som et forskriftskrav i:
«Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer» ofte kalt «FHOSEX»

I Petroleumsloven stilles det også krav til å man har kompetanse:
§ 9-7. Kvalifikasjoner

Rettighetshaver og andre som deltar i petroleumsvirksomhet skal ha de nødvendige kvalifikasjoner til å utføre arbeidet på en forsvarlig måte. Opplæring skal finne sted i nødvendig utstrekning.

Trainor App

Dette kurset kan lastes ned og kjøres offline.

Systemkrav

Dette kurset kan kjøres på datamaskin, nettbrett og mobiltelefon. For håndholdte enheter anbefaler vi at du befinner deg på et trådløst nettverk. Det stilles ikke krav til flash for å ta dette kurset.

Anbefalt hastighet på linjen er minimum 1.5 Mbps. Dersom du opplever problemer med kurskjøring, anbefaler vi at du forsøker nettleseren Google Chrome

NB! Kurset krever at du har på lyd.

Betingelser

Materiell / Brosjyrer


Kurset er lagt til i handlekurven
Trainor AS +47 33 37 89 00 post@trainor.no

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor