Norsk
Norsk Engelsk Svenska Polsk Portugisisk
Trainor har kontor i flere land:

Klasserom:

NEK 400:2014

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Uke Dato Sted Språk Ledig Pris
9 27-28. feb 2018 Gardermoen Norsk 5 7 500,-
22 29-30. mai 2018 Gardermoen Norsk 9 7 500,-

Vi kan også komme og holde kurs for din bedrift.

Kursinformasjon

Kursnavn: NEK 400:2014
Varighet: 2 dager
Pris: kr 7 500,-
Språk: Norsk Engelsk

Målsetning:

Etter gjennomført kurs skal deltakerne være i stand til å bruke forskriften og NEK 400:2014 i sitt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske anlegg.

Målgruppe:

Rådgivende ingeniører, saksbehandlere, elektrikere, automatikere og kandidater til fagprøve innen elektrofag.

Kurset inneholder disse emnene:

●   FEL - Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
●   Forholdet mellom forskrift og norm


●   NEK 400:2014 - Elektriske lavspenningsinstallasjoner
●   Hvordan normen er bygget opp
●   De viktigste endringene i NEK 400:2014
●   Tolkning og gjennomgang av vesentlige deler i NEK 400:2014
●   Sentrale definisjoner
●   Nettsystemene IT, TT og TN
●   Beskyttelsestiltak mot elektrisk sjokk
●   Beskyttelse mot overstrøm
●   Dimensjonering av kabel og vern
●   Krav til dokumentasjon
●   Jordingssystemer og beskyttelsesledere
●   Verifikasjon av ny installasjon,- sluttkontroll, 5 sikre
●   Delnorm 823, Bolig

Informasjon

Deltakerne må selv bringe med seg NEK 400:2014. NEK 400:2014 kan eventuelt bestilles av Trainor og utleveres ved kursstart.

Kompetanse

Myndighetene (DSB og Ptil) krever at kompetansen skal dokumenteres i bedriftens internkontrollsystem. Dette er blant annet beskrevet i FEK (Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr) og i Petroleumstilsynets HMS-regelverk.

I FEK kreves det at alt personell skal være à jour med den faglige utviklingen. Dette omfatter krav til kunnskap om nasjonalt regelverk og normer, som er nødvendig for de arbeidsoppgaver de skal utføre.


Kurset er lagt til i handlekurven
Trainor AS +47 33 37 89 00 post@trainor.no

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

nor