Klasserom:

Programmering av simulatorer

Simulatorer - digitale tvillinger i moderne ordbruk - kan være svært effektive verktøy for design, testing og opplæring innen reguleringsteknikk. Lær å programmere simulatorer fra scratch med det populære og kraftige språket Python!

Grunnet korona har noen kurs færre plasser enn normalt. Sett deg opp på venteliste så setter vi opp flere kurs der det er nødvendig.

Det er for øyeblikket ikke satt opp noen kurs.

Vi kan også komme og holde kurs for din bedrift.

Kursinformasjon

Kursnavn: Programmering av simulatorer
Varighet: 2 dager
Pris: kr 11 900,-
Språk:

Fremtidens industri

Python-programmering av digital tvilling for reguleringsteknikk er fremtidens verktøy for digitalisering og veien til Industri 4.0.

Industri 4.0 

Den tyske regjeringen lanserte 2011 begrepet «Industrie 4.0» som ett av ti fremtidsprosjekter.  Vi står ved inngangen til den fjerde industrielle revolusjonen, og derfor begrepet ‘Industri 4.0’. Vi skal få nettverksbaserte produksjonsprosesser gjennom hele servicesektoren. Landbrukssektoren skal inkluderes i det nettverksbaserte produksjonssystemet. 

Digitale løsninger skal effektivisere industrien. Standardiseringsarbeidet, som skal forbinde informasjonsteknologien sammen med produkt- og produksjonssyklusen, er påbegynt. Standardiseringen kalles RAMI 4.0 («Reference Architectural Model Industrie»). RAMI la grunnlag for utarbeidelsen av den internasjonale elektrotekniske standarden IEC 62264 «Enterprise-control system integration». 

Python 

Guido van Rossum lanserte 1990 Python som et objektorientert programmeringsspråk (OOP). Utviklerne opprettet Python med ideen om at programmene alltid bør sørge for enkel lesing og forståelse. Språket er et høynivåspråk med relativt enkel inngang. Mange større aktører på web, som YouTube og Google, velger Python fordi det er veldig raskt å utvikle løsninger. Python er et kraftig språk som er raskt, samspiller bra med andre webteknologier og kan kjøre overalt. 

Flere norske universiteter har valgt Python i stedet for Java som språk til sine grunnkurs. Python gir høy utviklingshastighet, og erfaring viser at studenter gjør det bedre med Python enn Java. 

Målsetning:

Programmere simulatorer av dynamiske prosesser og reguleringssystemer for slike prosesser, ved hjelp av programmeringsspråket Python.

Målgruppe:

Fagfolk på varierende nivå, inkl. lærere, som ønsker å utvikle simulatorer for reguleringssystemer for design, testing og opplæring.

Kurset inneholder disse emnene:

Enkel «mekanistisk» prosessmodellering basert på:
●   Massebalanse
●   Energibalanse
●   Bevegelseslovene (Newtons lover)

Modellering av dynamiske systemer karakterisert som:
●   Integratorer (akkumulatorer)
●   Tidskonstantsystemer med tidsforsinkelse .
●   Oppsummering/repetisjon av PID-regulatorfunksjonen og foroverkoplingsfunksjoner.
●   Målefilterfunksjon (tidskonstantfilter)
●   Utvikling av programmerbare simulatoralgoritmer for prosessmodeller, målefilter og regulatorfunksjon.
●   Plotting av responser

Informasjon

Du må ha egen PC der Anaconda-distribusjonen av Python (fritt tilgjengelig) er installert. Informasjon om installering av programvare gis i god tid før kursstart.

Kompetanse

Krav til forkunnskaper/kompetanse: Grunnleggende ferdigheter i programmering (i et hvilket som helst språk) og kunnskaper i reguleringsteknikk.

Hvilke kvalifikasjoner/ kompetanse gir kurset: Kurset gir en innføring i Python-programmering av simulatorer, men gir ingen formell kvalifikasjon eller kompetanse.


Kurset er lagt til i handlekurven
Trainor AS +47 33 37 89 00 post@trainor.no

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor