Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Hugo Hammer

Instruktør

Hugo Hammer

Hugo underviser i FSE, førstehjelp og høyspenning, samt ulike regelverkskurs. I tillegg sitter han i normkomiteen NEK/NK 18 – Elektriske installasjoner om bord i skip og flyttbare og faste innretninger i petroleumsvirksomheten.

Telefon:    +47 ­951 ­89 ­396
E-post: hugo.hammer@trainor.no
Hugo Hammer
nor