Database for jordplatemåling

Database for jordplatemålingDatabase for jordplatemålingDatabase for jordplatemåling

Trainors database for jordplatemåling gir deg mulighet til å samle alle målebrev på ett sted. Med administratorrettigheter kan du enkelt logge deg inn og kontrollere alle data på jordelektroder for nettstasjoner, transformatorstasjoner, koblingsstasjoner, kraftoverføringslinjer og kraftstasjoner som hører til din virksomhet.

Gode søkefunksjoner

Databasen samler alle målebrevene i et register og har gode søkefunksjoner. Her kan du raskt og enkelt få utskrifter om hvilke nettstasjoner som ikke tilfredsstiller kravene til berøringsspenning, eller opplysninger om hvilke elektroder som må gjennomgå en ny 10-årskontroll.

Unikt verktøy for tilstandskontroll

God oversikt over kvaliteten i elektrodesystemet er et viktig ledd i sikkerhetsarbeidet. I databasen ligger et unikt verktøy for å gjennomføre de riktige og mest kostnadseffektive tiltak for elektroder som viser avvik, det være seg justeringer i utkoblingstid, opprette potensialutjevning rundt nettstasjon og etablere eller justere spolejordet nett. Administrator kan lese direkte ut de beregnende berøringsspenningene for anlegget, som også vises i målebrevet.

Dokumentasjon av jordelektroder

Målebrevene i databasen danner grunnlaget for den dokumentasjon alle eiere av høyspenningsannlegg er pålagt å kunne vise til for tilsynsmyndigheter. Databasen vil gi enhetlig informasjon om elektrodesystemene, som forenkler oversikten og forbedrer kvaliteten

Målemetoder

I databasen kan du bruke fullskala eller reversert måling som målemetoder. Begge metoder gir et informativt bilde av måleoppsettet, og gjør det enkelt og oversiktlig å analysere resultatene. Alle nødvendige referanseverdier lagres automatisk når målingene legges i databasen.

Kontaktpersoner

Benjamin Abrahamsen

Prosjektleder - Trainor Kontroll og Måling AS

Telefon:    917 06 217
E-post:    benjamin.abrahamsen@trainor.no

Tore Solhaug

Teknisk leder - Trainor Kontroll og Måling AS

Telefon:    481 28 766
E-post:    tore.solhaug@trainor.no

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor