Ikke alle jordledere ligger synlig for visuell kontroll. Korrosjon, mekaniske påkjenninger eller annen slitasje kan være vanskelig å oppdage. Måling av utjevningsforbindelser i jordingssystemet viser at forbindelsesledere og utsatte punkter er hele og har god ledningsevne, slik at det ikke kan oppstå potensialforskjeller i det elektriske anlegget.

Anbefalt målemetode

Punkter i jordingssystemet måles ved en firepunkts målemetode. Det påtrykkes en høy strøm, og spenningsfallet måles. Dette gir grunnlag for å beregne resistans med høy oppløsning og stor nøyaktighet. Høy målestrøm i kretsen og separat måling av spenningsfall gir et nøyaktig resultat for motstand i sløyfen. Trainor benytter avanserte testinstrumenter med måleområde ned til 0,1 µΩ og teststrømmer opp til 600 A. Målesløyfen kan "pol-vendes" for å undersøke om utilsiktede verdier påvirker resultatet.