Resistivitetsmåling

ResistivitetsmålingResistivitetsmålingResistivitetsmåling

Jordens spesifikke ledningsevne (resistivitet) spiller en avgjørende rolle for hvor godt en jordelektrode avleder elektriske strømmer til jord. Det er derfor viktig å kjenne til denne ledningsevnen, for å vite hvor omfattende jordingssystemet må være. Da kan anlegget dimensjoneres slik at det tilfredsstiller kravene til berøringsspenning og driftssikkerhet. 

Når bør resistivitet måles?

Ved prosjektering og utførelse av jordelektroder benyttes ofte tabeller som grunnlag for å beregne jordelektrodens overgangsmotstand. Årsaken til at utførte beregninger ikke alltid stemmer med faktiske målinger, kan være unøyaktige tabeller eller feil bruk av tabeller for resistivitet. Ved å måle resistiviteten i jordsmonnet før gravingen i et område starter, vil vi kunne finne den beste forlegningen. Dermed kan størrelsen og omfanget av jordelektroden prosjekteres med størst mulig nøyaktighet.

Resistivitetsmåling har i den senere tid fått økt betydning for verifikasjon av jordingssystemer, blant annet ved at målemetoden benyttes til å finne ut om nettstasjoner i et område kan sies å være en del av et utstrakt jordingsnettverk (global jord), uten at det nødvendigvis består av 6 eller flere nettstasjoner i et nettverk. Ved bruk av resistivitetsmåling kan man finne ut om færre nettstasjoner, sammen med lavspenningsjord forlagt i kabelgrøfter, tilfredsstiller kravene til definisjonen "Global Jord". Dette kan være en stor besparelse for fremtidige målinger av elektroder og dokumentasjon av jordingssystemer.

Resistivitetsmåling har også stor betydning for å kunne bevise at elektrodesystemet tilfredsstiller kravene til berøringsspenning der målinger av overgangsmotstand i utgangspunktet tilsier at kravene til berøringsspenning ikke er innfridd.

Hvorfor og hvordan måler vi?

Før idriftsettelse av et elektrisk anlegg skal det være dokumentert tilfredsstillende jordingssystem. Dette innebærer at jordelektroden må være tilstrekkelig dimensjonert i forhold til det jordsmonnet elektroden skal fungere i. En fornuftig måte å kartlegge dette på kan være å utføre resistivitetsmålinger for på den måten å finne konkrete verdier som benyttes til dimensjonering.

Vi benytter Wenner-prinsippet som metode for å måle resistivitet. Ut fra måleoppsettets lengde vil hvert oppsett som utføres gi en konkret punktverdi av jordsmonnets ledningsevne for en konkret dybde. Målingene vil avdekke om det prosjekterte jordingssystemet gir tilstrekkelig lav overgangsmotstand for jordelektroden - før den plasseres i bakken.

Kontaktpersoner

-

Tore Solhaug

Teknisk leder - Trainor Kontroll og Måling AS

Telefon:    481 28 766
E-post:    tore.solhaug@trainor.no

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor