Resistivitetsmåling

ResistivitetsmålingResistivitetsmålingResistivitetsmåling

Jordens spesifikke ledningsevne (resistivitet) spiller en avgjørende rolle for hvor godt et jordingssystem avleder elektriske strømmer til jord. Måling av jordresistivitet gir et sikrere bilde av jordsmonnets elektriske ledeevne enn tabellverdier.

Prosjektering

Ved å måle resistivitet i jordsmonnet i et område vil det være mulig å lokalisere der det er mest hensiktsmessig å anlegge elektroden. Jordelektroden kan dermed dimensjoneres med størst mulig nøyaktighet. 

Utregning av global jord

Resistivitetsmåling har i den senere tid fått økt betydning for verifikasjon av jordingssystemer, blant annet ved at målemetoden benyttes til å finne ut om nettstasjoner i et område kan sies å være en del av et utstrakt jordingsnettverk (global jord). Ved bruk av resistivitetsmåling kan man finne ut om nettstasjoner, sammen med lavspenningsjord forlagt i kabelgrøfter, tilfredsstiller kravene til definisjonen "Global Jord". Dette kan være en stor besparelse for fremtidige målinger av elektroder og dokumentasjon av jordingssystemer.

Måleteknikk

Vi benytter Wenner-prinsippet som metode for å måle resistivitet. Ut fra måleoppsettets lengde vil hvert oppsett som utføres gi en konkret punktverdi av jordsmonnets ledningsevne for en konkret dybde.

Antall målinger og dybde av målingene avtales på forhånd med kunden. 

Kontaktpersoner

Benjamin Abrahamsen

Prosjektleder - Trainor Kontroll og Måling AS

Telefon:    917 06 217
E-post:    benjamin.abrahamsen@trainor.no

Tore Solhaug

Teknisk leder - Trainor Kontroll og Måling AS

Telefon:    481 28 766
E-post:    tore.solhaug@trainor.no

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor