Et jordingssystem skal ivareta sikkerheten i det elektriske anlegget. Det avhenger av gode interne forbindelser, og god forbindelse mot omkringliggende jordsmonn. Feil på jordingssystemet kan føre til farlige og uønskede hendelser. Måling med strøminjeksjonsmetoden bidrar til å ivareta person- og driftssikkerheten til anlegget.

Når målingene er fullført beregnes berøringsspenning i forhold til dimensjonert feilstrøm tilknyttet anlegget. Resultatet av målingene blir analysert og dokumentert i henhold til gjeldende forskriftskrav for jordingssystemer, satt i FEF:2006 og NEK440:2015.