Strøminjeksjonsmåling

Store elektrodesystemers impedans til jord kan måles ved strøminjeksjonsmetoden. Ved denne målemetoden blir en prøvestrøm injisert i jordingssystemet mot en fjern elektrode. Potensialstigningen som dannes benyttes for å måle overgangsmotstanden til anlegget mot fjern jord. Skritt- og berøringsspenninger måles direkte på anleggets jordingssystem.

Et jordingssystem skal ivareta sikkerheten i det elektriske anlegget. Det avhenger av gode interne forbindelser, og god forbindelse mot omkringliggende jordsmonn. Feil på jordingssystemet kan føre til farlige og uønskede hendelser. Måling med strøminjeksjonsmetoden bidrar til å ivareta person- og driftssikkerheten til anlegget.

Når målingene er fullført beregnes berøringsspenning i forhold til dimensjonert feilstrøm tilknyttet anlegget. Resultatet av målingene blir analysert og dokumentert i henhold til gjeldende forskriftskrav for jordingssystemer, satt i FEF:2006 og NEK440:2015.