Høyaktuell sertifiseringsordning

Ifølge Trond Liestøl Larsen i Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) tilfredsstiller sertifikatet de krav myndighetene setter til dokumentert kompetanse for personell som arbeider i Ex-områder. Og bransjen er overmoden, skal vi tro Norsk Elektroteknisk Komité (NEK). I et intervju med bransjemagasinet Volt sier fagsjef i NEK, Arild Røed, at internasjonale standarder er viktigere enn noensinne nå som vi opplever stadig mer samarbeid og flyt av arbeidskraft på tvers av landegrensene. NEK understreker viktigheten av at norske aktører er oppmerksom på det økende kravet om kompetansedokumentasjon både i norske og internasjonale markeder. - Vår spådom er at aktører med manglende kompetanse vil miste viktige kontrakter, sier Røed til Volt.

Trainor ble nylig godkjent som RTP (Recognized Training Provider) av IECEx, og tilfredsstiller dermed sertifiseringsorganets strenge kvalitetskrav til opplæring av personell som jobber i eksplosjonsfarlige områder.

Aktuelle kurs og sertifiseringer

Klikk på ønsket kurs for mer informasjon om kurs- og eksamenstidspunkt, innhold og priser.

Ex 001 - Grunnmodul, Forberedende kurs

 

Les mer og bestill

Ex 003 og 006 - Installasjon og test, Forberedende kurs

 

Les mer og bestill

Ex 004, 007 og 008 - Inspeksjon og vedlikehold, Forberedende kurs

 

Les mer og bestill

 

Ex 001 - Grunnmodul sertifisering, Sertifisering

 

 

Les mer og bestill

Ex 003 og 006 - Installasjon og test sertifisering, Sertifisering

 

Les mer og bestill

Ex 004, 007 og 008 - Inspeksjon og vedlikehold sertifisering, Sertifisering

 

Les mer og bestill

 

Publisert 23/10-2014 11:53