Folkehelseinstituttets informasjon og anbefalinger i forbindelse med Koronaviruset er utgangspunkt for de tiltakene som gjøres av Trainor.

Klasseromsundervisning foregår i tråd med smittevernretningslinjer fastsatt av myndighetene, og med færre antall deltakere pr kurslokale. Klasseromskurs gjennomføres først og fremst for opplæring som ikke kan gjennomføres som webinar. I kurskatalogen vil du til enhver tid se hvilke kurs som gjennomføres som webinar, og hvilke som gjennomføres som klasseromsundervisning.

Opplæring er tilgjengelig som e-læring og webinar.

Vi ber alle som er påmeldt Trainors klasseromskurs om å gjøre seg kjent med våre rutiner for smittevern og opptreden i våre kurslokaler. Vi forholder oss til myndighetenes smittevernregler og anbefalinger, og har gjort en rekke tiltak for å begrense smittefaren ved Trainorkurs. Rutinene og retningslinjene er laget for å ivareta din, våre ansattes og samfunnets sikkerhet, og vi ber deg respektere dem. 

 1. Dersom du er syk, eller har symptomer på luftveissykdom (også milde), ber vi deg avstå fra å møte i våre lokaler. Meld ifra til oss på telefon +47 33 37 89 00eller e-post post@trainor.no så snart som mulig. 
 2. Når du ankommer kurssted, ber vi deg gå til anvist kurslokale. Resepsjonist vil guide deg.  
 3. Vask hendene grundig ved ankomst, dobesøk og før/etter bespisning.  
 4. Bruk håndsprit før betjening av kaffeautomat. 
 5. Unngå håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt med andre kursdeltakere og instruktør. 
 6. Host/nys i albu eller papirserviett, som kastes etter bruk. Vask hendene grundig etter host/nys. 
 7. Dersom du føler deg dårlig eller merker symptomer på luftveissykdom mens du er hos oss, må du straks gi beskjed til kursholder. Du vil da få beskjed om du skal forlate lokalet, utdelt munnbind ved behov, tildelt ventested for evt transport mm.  
 8. Benytt samme plass, utstyr, materiell osv under hele kurset, så langt dette er mulig. Dersom du har fått utdelt penn, notatblokk og vannflaske på din kursplass, ber vi deg ta med dette når du forlater kurslokalet etter endt kurs. 
 9. Dersom du befinner deg i risikogruppe for covid-19 og trenger ekstra oppfølging, ber vi deg gi oss beskjed om dette på forhånd, slik at vi kan forberede oss. 
 10. Dersom du i etterkant av kurset finner ut at du har vært smittet av Covid-19, ber vi deg informere oss om dette. Opplysningene vil kun bli brukt til eventuelle spørsmål knyttet til smittesporing. 

Øvrige tiltak iverksatt hos Trainor

Renhold og hygiene:

 • Det er innført ekstra renhold av kontaktflater som håndtak, kaffemaskin etc
 • Det tilbys antibac i inngangsparti (ved kaffemaskinen) og i kantine
 • Plakater med smitteforebyggende tiltak er hengt opp i inngangsparti, ved toaletter, kantine mm.
 • I forbindelse med kurs, blir det innført hyppigere renhold av kontaktflater, toaletter mm.

Kantine: 

 • Kantinen er stengt for ansatte inntil videre.
 • Ved klassromsundervisning blir deltakere tilbudt ferdig påsmurt og innpakket lunsjmåltid, samt drikke på flaske. 
 • Redusert antall sitteplasser i kantine for å imøtekomme regler om 1 meters avstand mellom personer.

Klasseromskurs:

 • Webinar erstatter klasseromskurs der det er mulig.
 • Kurs som krever praktisk trening, samt enkelte sertifiseringskurs, kan gjennomføres som klasseromsundervisning med færre deltakere og strenge smittevernregler. 
 • Alle Trainors klasseromskurs har vært avlyst siden mars i tråd med myndighetenes anbefalinger.
 • Egne retningslinjer iverksatt for førstehjelpskurs i tråd med anbefalinger fra NRR
 • Egne retningslinjer for opphold i Trainors lokaler gjøres kjent for kursdeltakere og evt øvrige gjester
 • For Trainor-kurs i eksterne kurslokaler (hos kunde, innleid lokale etc) skal arrangør/utleier oppfylle/håndheve smittevernstiltak som samsvarer med Trainors retningslinjer.

Øvrige tiltak:

 • Ingen jobbreisevirksomhet utenlands for Trainors ansatte.
 • Jobbreisevirksomhet innenlands risikovurderes fortløpende, vi unngår offentlig transport så langt som mulig. For instruktører som skal holde kurs andre steder enn i Trainors lokaler, vurderes reisemåte fortløpende.
 • Obligatorisk hjemmekontor for Trainor-ansatte som har mulighet til å jobbe hjemmefra.
 • Risikovurdering av ansattes private utenlandsreiser.
 • Utstrakt møtevirksomhet i Teams, skype eller andre samhandlingsplatformer, fysisk møtevirksomhet begrenses til et minimum.
 • Trainors ansatte avstår fra klemming og håndhilsning.

 

Tiltakene vurderes og suppleres fortløpende på grunnlag av informasjon fra Folkehelseinstituttet, innspill og krav fra kunder, samt Trainors egne vurderinger basert på dette.

hygieneplakat bilde

 

Publisert 11/03-2020 14:32