bakgrunnsbilde blå og hvit

Slik fungerer det

Kortinnehaver har sine sikkerhetskort tilgjengelig i Trainorappen.

Her kan de nå også melde seg inn og ut av anlegg. Appen forteller hvilke anlegg som er i nærheten, og et par tastetrykk er alt som skal til før mannskapet på driftssentralen kan se at personell er meldt inn.

Innmelding i alle typer anlegg

Anlegg kan være trafostasjoner, nettstasjoner og luftlinjer – kort sagt alt man kan melde seg inn i. Når du skal gjøre arbeid på et anlegg, er det avgjørende at driftssentralen er klar over at personell befinner seg i anlegget, slik at uønskede hendelser som følge av automatisk innkobling kan unngås. Når arbeidet er utført, melder du deg ut igjen, slik at driftssentralen vet det er trygt å koble på.

Les mer om Sikkerhetskort.no

Enklere og tryggere for driftssentralen

Funksjonen inn- og utmelding forenkler hverdagen på driftssentralen betraktelig, da det gir sentralen full oversikt over hvem som befinner seg på anlegget i sanntid. Vekk med telefoner og lister på Excel eller papir - nå har du alt samlet på skjermen.

Systemet inneholder full historikk av aktiviteten rundt besøk i anlegget: Hvem har vært der, når og hvor lenge. Trygt for personellet, enkelt for driftssentralen.


Enklere og tryggere for driftssentralen
Full API-integrasjon

Full API-integrasjon

Via Trainors Rest-API kan data sendes til ditt eget system slik at aktiviteten vises i sanntid også utenfor Sikkerhetskort.no. API-et kan også brukes av låsesystemer for å verifisere at de som kommer med nøkkelkortet har gyldig kort.

Les mer om API-integrasjon